Innlegg

Kjempefint budsjett

October 10, 2006

Kristin Halvorsen har lagt frem det første helstøpte budsjettet for den rødgrønne regjeringen. Jeg mener det er et bra budsjett med en del klare prioriteringer som jeg i hvert fall, er stolt av å få være med på å gjennomføre. Som gammel SU-leder synes jeg det er en lettelse og en lykke at vi har fått på plass gratis skolebøker. Som forelder en eller annen gang i fremtiden er jeg stolt over at vi får på plass billige barnehager til alle og jeg synes det er tøft at vi bygger jernbane alt hva remmer og tøy kan holde og setter igang med rensing av CO2.

Mest glad er jeg likevel for at vi fortsetter arbeidet for mer rettferdig fordeling og bekjempelse av fattigdom og inkludering av synlige minoriteter i Norge. Vi legger på bordet over en milliard og lover å trøkke på for å omfordele mer i årene som kommer.

Her er det kortversjonen av det jeg sa på Stortinget.

You Might Also Like

 • Sigbjørn

  Kjempefint budsjett?

  Hvor stolt er du egentlig av budsjettet? Jeg har aldri vært i nærheten av å stemme SV, men jeg hadde trodd at SV ville innfri når det gjaldt satsninger på fremtiden (utenom barnehager).
  men;
  – 275 millioner i rene kutt til institusjonene
  – nullsatsningen på kunnskap
  – løftebrudd om studieboliger
  – det opprettes ikke noen nye stipendiater neste år

  “Vi kan velge hva vi synes er viktigst, og satse på det”, sa frk Halvorsen. For denne regjeringen er åpenbart ikke forskning og utdanning viktig.

  Djupedal kaller det et budsjettet et hvileskjær, jeg vil kalle det et feilskjær. Håper ikke du er stolt av dette!

 • Sigrid

  Nå gjenstår å manne seg opp når det gjelder hentekteskap.

  Indvandreres mønster for ægteskab er brudt

  De stramme danske regler om familiesammenføring har brudt indvandreres ægteskabsmønster. Færre indvandrere henter en ægtefælle i hjemlandet, og flere bliver gift med danskere eller andre udlændinge i Danmark.

  Det konkluderer integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) på baggrund af tal i en ny befolkningsstatistik om udlændinge, der offentliggøres tirsdag.

  Den viser et markant fald i antallet fra 62,7 pct. i 2001 til 37,9 pct. i 2005 af indvandrere og efterkommere, der bliver gift med personer bosat i udlandet. I samme periode er antallet af indvandrere, der bliver gift med danskere og herboende udlændinge, steget markant.

  »Udlændingepolitikken virker præcis efter hensigten. Vi har fået styr på indvandringen og fået brudt det mønster, hvor man i generationer primært hentede sin ægtefælle i hjemlandet. Vi hører ikke længere kommuner, der råber op om, at de ikke kan håndtere antallet, der kommer,« siger Rikke Hvilshøj.

  Hun mener, at tallene endvidere afspejler, at færre unge presses til arrangerede ægteskaber eller tvangsægteskaber på grund af 24-års-reglen. Reglen siger, at begge ægtefæller skal være minimum 24 år for at opnå familiesammenføring:

  Flere organisationer afviser, at 24-års-reglen er årsag til, at mønsteret har ændret sig. Også før reglen blev indført, så man den nye tendens. Unge indvandrere bliver mere selvstændige i valget af ægtefælle i takt med, at de uddanner sig, mener Uzma Andreasen, formand for Foreningen for Etnisk Ligestilling.

 • http://www.nettavisen.no/innenriks/article787804.ece Sigrid

  Jahn Otto Johansen
  Forfatterens hovedintensjon med boka ”Den tyske pasient” formulerte han slik:

  – Den vanskelige prosessen som Tyskland er inne i, vil alle land møte, også Norge. Det dreier seg om hvordan man møter en altfor stor arbeidsløshet, og spesielt når den rammer de unge. Og det fins ikke penger til fornuftige tiltak. Dernest må velferdsstaten slankes, den er blitt altfor stor og feit, sa Johansen.

  Alt er ikke rosenrødt i Norge heller.
  Pengestøtten skulle gå til innvandrerorganisasjoner for å fremme integrering. Men i skjulte opptak som TV 2 viste mandag kveld, sa lederen for det største somaliske prosjektet for ungdom i Oslo, Riyo & Rajo-huset, at «Jeg er imot integrering».

  Nå kuttes all støtten, som de siste to årene har beløpt seg til 3,6 millioner kroner.

  Her var det snakk om tiløp til panikk og for mye penger til fornuftige tiltak.
  Jeg er enig med SV offentlig ansettelse av alle nye innvandrere.

  I 2004 delte Kirkens Bymisjon ut Brosteinprisen til Mohamed Sheik for hans arbeid for integrering.

  9 av 10 fritidsklubber i Oslo opplever at pengene gradvis forsvinner og i stedte gis til private tiltak. Minoritetsorganisasjoner har i stor grad overtatt støtten fra det offentlige.

  Helen Bjørnøy
  Statsråd (SV)
  Kontortelefon: 22 24 57 00
  Født:1954 Bosted: Drammen

  Miljøvernminisster siden 17. oktober 2005. Generalsekretær i Kirkens Bymisjon 1999-2005, høyskolelektor ved Lovisenberg diakonale høyskole 1991-1999, prest i Tangen kirke i Drammen 1987-1991, kapellan i Tromsø domkirke 1985-1987, kretssekretær i KFUM/KFUK i Troms 1982-1985. Medlem av SVs landsstyre 1996-1998. Medlem av nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten 2004-2005, nestleder i styret for Sykehusapotekene AS 2004-2005, nestleder i styret for Helse Sør 2003-2004, medlem i sentralkomiteen for Konferansen av europeiske kirker 2003-2005. Teologisk embetseksamen fra Menighetsfakultetet 1980, ordinert til prest i Den norske kirke 1981.

 • http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/flyktning-20og20innvandreretaten20FIE/Internett20FIE/Dokumenter/110506.pdf Sigrid

  “Dagens finansieringsordningen for frivillige organisasjoner skaper etter min oppfatning lite rom for samarbeid og erfaringsutveksling. Det blir heller en kamp mellom mange aktører om å få tak i midler, i tillegg til at ordningen generelt ikke samsvarer godt nok med siktemålet i statens økonomireglement” Det fører til at det opprettes en rekke organisasjoner som ser sitt snitt til å få statlige penger, uten at arbeidet de påstår å gjøre, følges opp. “Det blir for lettvint for Regjeringen å stoppe prosjekter etter at media har avdekket svindel. Det burde etablereres kontrollrutiner som avdekker svindel. Det kan virke som om dette er et felt uten nødvendig styring. Regjeringen betaler seg rett og slett ut av integreringsproblematikken, og tar dermed ikke reelt ansvar. Det synes som om frykten for å bli bli kalt rasist overstyrer fornuften.” Karlsen legger retorisk til: “Og nå når denne svindelen er avslørt – hvilken betydning vil det få får de involverte?”

  Her kan du se en liste over ulike organisasjoner som mottar støtte fra Oslo kommune

  http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/flyktning-%20og%20innvandreretaten%20(FIE)/Internett%20(FIE)/Dokumenter/110506.pdf