Integrering

Kjør inkluderingsdebatt!

February 24, 2010

De siste ukene har debatten rast om karikaturer, ekstrem islam og burka. Jeg mener at SVs rolle skal være å føre to debatter på en gang.

På den ene side skal vi sloss knallhardt for at folk med minoritetsbakrunn skal ha like muligheter som andre her i landet og bekjempe utviklingen av klasseforskjeller som følger hudfargen slik vi ser i flere bydeler i Oslo idag. I min bydel Gamle Oslo vokser om lag 40% av barna opp i fattige familier og 9 av 10 av dem har minoritetsbakgrunn. I Oslo styrer FrP og har alt ansvar og ingen løsninger.

Men samtidig som vi sloss for utjevning og mot diskriminering må vi ta ta tilbake eierskapet og være knallharde på hvilke verdier vi vil basere det norske samfunnet på: Demokrati, likestilling og ytringsfrihet. For å få til det må vi ta debatter og konkludere i alle de sakene vi ikke har et avklart standpunkt. Hva mener vi om utviklingen av skoler og barnehager med over 90 % med minoritetsbakgrunn? Jeg synes det er trøblete for ungenes norskopplæring og mener vi må vurdere alle tiltak som kan bidra til god blanding i barnehage og skole. Synes vi at en sikh skal kunne bære turban som dommer? Jeg mener ja – en 50-åring fra Groruddalen med turban er ikke mindre nøytral enn en 50 år gammel hvit mann fra Bærum. Skal vi tåle ytringer som Salman Rushdies Sataniske vers, selv om religiøse føler seg krenket? Jeg mener klokkeklart ja. Ytringsfrihet er det viktigste bolverket om demokratiet. Folk må tåle ytringer som er kritiske mot religion og religiøse figurer, enten de heter Jesus eller Muhammed. Religion er maktsystemer og vi skal være akkurat like klare i fht konservativ Islam som vi alltid har vært mot konservativ Kristendom. De siste uken har vist at på den måten røker vi ut ekstreme islamister som forrige fredags demonstrasjonstaler Mohammad, som mener at demokrati ikke er forenelig med Islam og mener det er riktig å steine homofile til døde. De aller fleste muslimer i Norge tar avstand fra uttalelsene og dermed har offentlig debatt brakt muslimer, kristne og oss andre nærmere hverandre.

Jeg har ledet en gruppe i Oslo SV der vi har diskutert prinsipper for inkluderingspolitikken i Norge. Fylkesstyret har innstillt uttalelsesforslaget til årsmøtet 5-6 mars. Der kommer for å debattere: Dansk SFs leder Villy Søvndal, SVs nestleder Audun Lysbakken, Etnisk likestillingsutvalgs leder Gulay Kutal og jeg – og mange, mange andre.

Delta i debatten, gjør deg opp en mening og bli med å avgjøre hva som skal være Oslo SVs og SVs inkluderingspolitikk i årene som kommer. Vi skal ha takhøyde til det meste, så lenge vi holder en kameratslig tone. Her er oppslaget om uttalelsen i Klassekampen.

Hva synes dere?

You Might Also Like

 • http://stianoen.blogspot.com Stian Oen

  Jeg stiller meg litt spørrende til at vi skal "ta debatter og konkludere i alle de sakene vi ikke har et avklart standpunkt". Greit nok at alle debatter og diskusjoner har en verdi i seg selv. Og det er selvsagt fristende å kaste seg ut i alle de uttallige diskusjonene om burka, hijab, flaggbrenning og diverse imamer og andres uttalelser.

  Men har vi ingen formening om hvilken retning vi ønsker oss, og om hvilken banehalvdel vi ønsker at ordskiftet skal foregå? Er vi fornøyd så lenge vi får tatt diskusjonene og konkludert om alt som måtte dukke opp av problemstillinger? I så fall kan vi jo føle oss nokså trygge på at det blir helt andre krefter som får styre agendaen og premissene enn oss. Klasseperspektivet blir det i alle fall ikke særlig enkelt å få fram med en slik strategi.

 • Antikommunist

  "I Oslo styrer FrP og har alt ansvar og ingen løsninger."

  Du minner mer om en ekstremist enn en politiker når du klarer å komme med dritt som dette.

  Befolkningen i Oslo er i ferd med å byttes ut.Hvite nordmenn flytter ut,innvandrere asylsøkere og flyktninger flytter inn.

  Så fort asylsøknaden er innvilget,forlater de mottakene og flytter til Oslo.Så prøver du og legge skylda på FRP? Som i alle år har advart mot dette?

  Det er din regjerings sinnsyke asylpolitikk som er skyld i dette.Dere sier at vi bare må akseptere at vi har fått et flerkulturelt samfunn?VI BLE ALDRI SPURT!

  Det er slike som deg som har sørget for at vi snart er en minoritet i vår egen hovedstad.Skoler med 98% flerkulturelle elever.Dette er faan meg ikke integrering….dette er en innvasjon.

  Du er en landssviker Heikki,en foræder.Jeg håper du er klar over det selv.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Jeg argumenterer ikke med en som åpenbart er mer opptatt å karakterisere meg som forræder. Mener du virklig i all din antikommunisme at Oslo, med en FrP som ansvarlig for inegreringen har gjort en god jobb i denne byen? Tør å stå for det i hvert fall.

 • http://shady-acres.blogspot.com Mikkel Grüner

  Jeg er dypt skeptisk til en retorikk om å "ta ta tilbake eierskapet og være knallharde på hvilke verdier vi vil basere det norske samfunnet på". Hvem er dette "vi" du snakker om? Nordmenn? Oslofolk? Sosialister? Hvite mennesker?

  Er det noen som har fratatt "oss" eierskapet over noe? I så fall er det neppe minoritetene, men heller de økonomiske strukturene. Kanskje vi burde fokusere på de viktigste politiske oppgavene først?

  Og så var det dette med å være knallhard. Vi ønsker jo alle å fremstå som handlekraftige, spesielt når vi sliter. Jeg skjønner at det kan virke forlokkende å se til danske SF som etter å ha blitt "knallharde" mot danske muslimer har gjort et byks i stemmelokalene.

  Men jeg synes ikke Villy Søvndal har ivaretatt sin viktigste oppgave når han har gjort knefall for de brune strømningene, tvert i mot. Et politisk parti skal selvfølgelig søke å kanalisere folkeviljen, men det har samtidig plikt til å utdanne og opplyse sine egne velgere. Det er det som er politisk ledelse.

  Jeg synes de siste dagers signaler fra Oslo har vært helt håpløse. Hijabforbud i skolen – er det noen i partiledelsen som har fått en hjerneblødning?

  Muslimhetsen som dominerer den offentlige debatten har blitt det store politiske vannskillet i dette årti. Hvis SV kommer på feil side av den debatten går det alvorlig galt for partiet.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Jeg synes Villy har gjort en god jobb jeg Mikkel. Vi har to poenger fra Oslo SVs ledelses side: 1) Vise tydelig at vi er et frihetsparti 2)Ta diskusjonene om det folk opplever som hverdagsproblemer i et flerkulturelt samfunn. Derfor diskuterer vi utfordringene når 100% av elevene i skolen har minoritetsbakgrunn samtidig med at vi slår fast at vi kjemper mot diskriminering av minoriteter. Derfor slår vi fast at det vikigste vi kan gjøre er å utjevne sosiale forskjeller samidig som vi sier vi at vi kommer til å kjempe like mye imot stokk reaksjonære muslimer som vi har kjempet imot stokk reaksjonære kristne. Jeg vil ikke være på lag med imamen som anbefaler unge jenter å lytte til sine foreldre når de vil ha henne med på kjønnslemlestelse, jeg vil i stedet være på lag med jentene som krever kvinnelige imamer i moskeene.

 • Jørgen Melve

  Som du vil ha fått med deg, eg er rett og slett i mot å "vurdere forbud mot hijab" i barneskulen, dette er heilt feilslått og ingen vits i å vurdera. Eg reagerer også på at de faktisk foreslår å eksplisitt forby eitt enkelt religiøst/kulturelt begrunna plagg, men ikkje alle andre religiøse symbol. Kvifor er det problemlaust med kors, kalott eller turban, men ikkje hijab?

  Elles inneheld jo uttalelsen veldig mykje som er bra politikk, men som ingen kjem til å bry seg om siden de insisterer på denne hijab-debatten. Det er litt synd at det gode druknar på dette viset.

  Utover det lurer eg rett og slett på følgande frase:"SV vil derfor forsvare og utvide ytringsfriheten". Korleis har du/de tenkt at vi skal utvida ytringsfridomen? skal færre ting enn i dag rammast av avgrensingar i denne? skal ein endra lover, som §135a e.l ? I det heile tatt, kva er den politiske realiteta i utsagnet?

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Jeg synes de er problematisk hvis en haug med foreldre som er Smiths venner insisterer på at alle ungene deres skal gå i lange skjørt fordi Gud har sagt det og det er du og;-)

   Når vi diskuterer hijab er det fordi jeg al for ofte oppfatter at det er for mye religiøs tvang involvert og at for mye av det handler om kontoll over unge jenter. Det liker jeg dårlig.

   Forbud er jeg imot.

   Ytringsfriheten handler om å sørge for å uvide rommet for ytringsfriheten. For meg handler det om å aldri klage på at folk benytter seg av ytringsfriheten men i stedet angripe det de står for. Ekstremt viktig for demokratiet og du skan være temmelig blind for å ikke se at ytringsfriheten er under press fra både høyreside og religiøse. Jeg har ikke tenkt å avskaffe 135a, tvery imot har jeg tidligere ment at den burde praktiseres srengere. Det mener jeg ikke lenger og jeg vil gjerne diskutere det med deg.

 • http://vernepleieren.wordpress.com/ Cato

  Får desverre ikke med meg årsmøte i FO Oslo, så det er bra det finnes andre steder å få frem meninger på et viktig tema. Skal ikke gå inn på detaljene i uttalelsen, en uttalelse som er fryktelig lang og som etter mitt syn burde klart seg med noen korte klare prinsipper. Uansett; jeg ønsker å stille noen spørsmål ved utgangspunktet for diskusjonen. Hva er no denne inkluderingen eller integreringen vi snakker om? Hvem er minoriteten, eller rettere sagt disse menneskene som utgjør minoriteten? Uansett hvordan vi deler opp blir det en majoritet og en minoritet. Du sier lite om hvilken oppdeling du mener er fornuftig? Faktisk står det ikke så langt jeg kan se at vi faktisk snakker om etnisk minoritet. Hvis man skal bruke begrepet minoritet så er det flere andre minoritetsgrupper som trenger ekstra fokus. Når jeg snakker inkludering og integrering snakker jeg for eksempel først og fremst om personer med utviklingshemning. Det bør i hvertfall presiseres i uttalelsen hvem man snakker om så lenge premisset er at man snakker om noen "andre".

  Tror også det er viktig å presisere hvilket samfunn vi faktisk ønsker. Hvis vi i SV våknet opp i morgen til det perfekte samfunn. Hvordan ser det faktisk ut da? Diskusjonen handler ofte om å være hard og sette krav. Vi må så langt som mulig unngå skillet mellom vi og de. Da er det viktig at hardheten stilles til hele samfunnet. Kravene må stilles også til oss som samfunn.

  Inkludering handler faktisk om oss. Skape et samfunn der vi hyller ulikheter i samfunnet. Det handler ikke om vi og de. Synes kanskje desverre at også debatten i SV handler for mye om vi og de.

  Dette ble fryktelig langt, og mulig uklart. Har skrevet mer om det på bloggen min; http://vernepleieren.wordpress.com/2010/01/26/er-

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Jeg er enig i at vi skal viske ut skille mellom vi og de og jeg mener vi bidrar til det ved å ikke være opptat av å si at alle verdier er like fine, men ved å trekke frem likestilling, demokrati, ytringsfrihet, utjevning og antirasisme som de viktigste. Det gjør oss til liberale sosialister og det er verdt å kjempe for.

 • http://landstad.no/ Jonas L. Fjeldheim

  Først, veldig bra at du tar debatten. Det gleder meg at du skriver om disse spørsmålene.

  I tillegg synes jeg at det er bra at du vektlegger å "bekjempe utviklingen av klasseforskjeller som følger hudfargen". Dette er en global utfordring som fortjener flere gode løsninger. Håper fokuset kommer til å være på virkemidler.

  Vi må legge til rette for at innvandrere tar valg som bidrar til å gjør det norske samfunnet til et godt samfunn å leve i for oss alle. Dersom vi ønsker integrering, altså å innlemme mennesker i et hele – da må vi også tørre å ta opp spørsmål som står i veien for dette.

  Jeg ville aldri, uansett hvilken hudfarge jeg hadde blitt født med, sendt barna mine på en skole hvor 30 prosent eller flere ikke snakker flytende, kjenner kulturen og historien. Dersom jeg flytter til Spania og planlegger å bo der resten av livet, så skal mine barn på skole med spanske barn for å bli innlemmet i et hele. Jeg tror de fleste er enige i det – hvilke virkemidler har vi?

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   I Oslo, med 30 % minoritetsbakgrunn blant barna, vil vi nok ha mange skoler med over 50% minoritetsbakgrunn i årene som kommer, men vi bør gjøre de vi kan i forhold til skolegrenser for å mikse majoritet og minoritet så godt som mulig. I tillegg bør vi nok blande minoritetene slik at norsk blir fellesspråke i de alle klasser. Men sosial boligpolitikk slik at klasseforskjellene mellom øst og vest i Oslo blir mindre og folk med dårlig råd kan bli boende i leiligheter både på øst og vestkant er veldig viktig.

 • http://www.rights.no Rita

  (Del 1) Har nå lest ditt notat ”Ulik bakgrunn – Felles framtid”, og vil berømme deg for mange gode tanker. Slik sett er det viktig ikke å bli opphengt i ”dissens-klemma”: for eller imot hijab-forbud. Den beviser vel bare at når en er inne på forbundslinja er det særdeles viktig at en kjenner og vet hva en vil forby. Jeg skal la den diskusjonen ligge, bare tilkjennegi eget ståsted: et forbud må gjelde alle prangende religiøse og politiske symboler (hvilket betyr synlig på en slik måte at de ikke kan skjules) i grunnskolen og i offentlige embeter. I tillegg støtter jeg forbud mot ansiktstildekking i det offentlige rom. Dette er et prinsipielt ståsted. For øvrig støtter jeg at alternative skoler (privatskoler) skal ha et pedagogisk fundament, ikke religiøst eller for den saks skyld; politisk. (Kunne med fordel også gjelde barnehager).

 • Rita

  (Del 2) Men så har jeg lyst å utfordre deg på to sentrale innslag i ditt notat: Det ene handler om verdier. Du nevner demokrati (jeg antar du sikter til representativt demokrati), likestilling og ytringsfrihet som grunnverdier. Her savner jeg to andre sentrale grunnverdier; nemlig likeverd og trosfrihet, sistnevnte har jeg tidligere omtalt som religiøs frihet, dvs friheten til både å velge og fravelge enhver religion. Derimot omhandler trosfrihet om retten til å tro på hva en vil, en eller annen religion, julenissen, hekser eller engler. Det er et personlig valg som staten ikke skal blande seg med, men staten kan blande seg med hvordan den aktuelle troen tilkjennegir seg og tar plass, som regel i form av særkrav, i det offentlige rom. Da er det disse uttrykkene vi reagerer på, og de i seg selv kan ikke hevdes realisert med henvisning til religionsfrihet.

 • Rita

  (Del 3) Hva gjelder likeverd er det en meget sentral verdi, som krever sin uttrykte plass. Den handler om at mennesker er likeverdig uavhengig av for eksempel sosial, etnisk og nasjonal bakgrunn, kaste-, klan-, stammetilhørighet eller seksuell legning. En del av problematikken vi møter blant ulike innvandrergrupper handler nettopp om for eksempel kasteproblematikk (jf. at personer innenfor samme innvandrergruppe ikke får gifte seg med hverandre fordi de tilhører ulike kaster). At SV ikke har likeverd med seg er pinlig i forhold til at ”bekjempelse av klasseforskjeller” er del av grunnfundamentet, samt SVs kamp for homofile og lesbiske (hva gjelder sistnevnte bør dere snakke et par ord med SV-lederen på Tynset). http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=3

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Det du sier om kaste er en problemstilling som er viktig, men som vi ikke har tatt opp i uttalelsen. Vår mann på Tynset har virkelig aldri sagt at han mener homofili i Norge burde være forbudt, men han har sagt at det er opp til hvert land å bestemme sine egne lover. Det er jo riktig, men jeg mener jo det er viktig å kritisere alle som bryter de jeg vil mene er grunnleggende rettigheter.

   Det står mye som de fleste kristne vil være uenige med i Bibelen. Og de fleste kristne gir uttrykk for akkurat det. På sammme måte står det mye i Koranen som jeg antar at muslimer vi være uenige i, men for få sier ifra om det.

 • Rita

  (Del 4) Så til neste utfordring: Notatet hviler seg på et uttalt ”fakta”, nemlig at ”gjennomsnittinnbyggeren med minoritetsbakgrunn har dårligere levekår enn gjennomsnittet”. For det første; uttalelsen er i seg selv så generell at den faller på sin egen urimelighet. Med den innvandringshastigheten vi har til Norge vil det alltid være mange med ”kort botid” som ofte igjen skårer lavere hva gjelder økonomi. Deretter har vi ingen økonomiske kartlegginger (ei heller levekårsundersøkelsene til SSB) som også fanger opp eventuell formue i utlandet. Det begynner å bli vel kjent at mange velger å investere i opprinnelseslandet, gjerne i form av bolig og landområder, og dette er et valg de samme foretar på bekostning av økonomiske investeringer i Norge, også hva gjelder deres barn. Hvis ”Norges svar” er gratis kjernetid i barnehagen eller andre økonomiske fordeler, kan det derfor være slik at vi heller støtter opp om det som må kunne kalles feilprioriteringer fra en del foreldre.

 • Rita

  (Del 5) Dessuten mener jeg at en slik holdning er å ta fra store grupper mennesker verdigheten. Det er regelrett respektløst ikke å forvente (og forlange) at alle i dette landet gjør det som er best for egne barns utvikling. For eksempel er den beste måten å lære norsk språk på, nettopp å lære norsk språk (ja, jeg vet at noen pedagoger hevder at morsmålsopplæring er viktig for å lære andre språk, men som can.paed. selv vet jeg også at dette er smultring-forskning; masse rundt og ingenting i midten).

  Mye mer kunne vært sagt, men dette ble (også) svært ordrikt – så kameratslig hilsen Rita, Human Rights Service (HRS)

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Det er ikke sånn a folk alltid velger det som er til beste for barnet. Det burde utallige barnevernssaker i året være et godt bevis for. Innspillet om formue i utlandet tar jeg med meg.

 • Omar

  Hei Heikki!

  Jeg har alltid hatt sansen for deg fordi dere tar minoritetenes parti selv om det tilsynelatende er politisk selvmord om dagen.

  Men med dette forslaget er dere iallfall på bærtur. Jeg gremmes over hvordan SV (og de røde) adopterer retorikken de høyrevridde som i årevis har prøvd å sanke stemmer på å krèere et kunstig fiendebilde av muslimer. Skal dere nå gjøre de samme? Ta formynder-rollen ovenfor muslimer? Tilsynelatende virker dette som en prinsipiell debatt, men i realiteten ligger det dårlig skjulte etnosentristiske holdninger bak forslaget; en intoleranse på hvordan en forelder kan våge å lære barnet noe annet enn det flertall(styranni)et mener.

  Den kjente Naomi Wolf (naomiwolf.org), en feminist og forfatter, irettesetter skarpt vestens obsession med muslimske klesplagg, og sier en skal la det snakke for seg selv, og ikke påta seg byrden med å frigjøre dem.

  Skoleledere i Oslo fra skoler med høyest minoritetsandel er enstemmige og slår fast at hijab er uproblematisk. Likevel konkurrerer politikerne seg imellom om hvem som kan skrike høyest for å redde småjentene fra deres rabiate foreldre. Pedagoger og førskolelærere som jeg har snakket med undres over hvordan SV, av alle partier, blir med på denne anti-islam bølgen som herjer det veldige kontinent.

  Heikki, snakk med muslimer, ikke om dem, løs utfordringer MED dem og ikke FOR dem. De er en heterogen gruppe, ikke behandle dem homogent.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Jeg er som alltid på minoritetenes parti, men alle må se at minoritetene i dette som de fleste spørsmål mener helt forskjellinge ting. Radikale liberale muslimer fra Iran er de sterkeste motstanderne at religiøs undertrykking av kvinner og ofte sterkt imot hijab og særlig barnehijab. Det samme er mange palestinere som ser Hamas fremvekst i de palesinske områdene som en trussel mot likestilling og en sekulær stat. Enkelste stokk reaksjonære somaliere er helt uenig og mener kontroll over unge jenter er svært vikig og ikler dem barnehijab. Les for eksempel følgende innlegg i Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2010/03/11/kultur/debatt/
   Jeg snakker med en haug med minoriteter som mener helt forskjellige ting, men vi i SV mener det å kjempe imot religiøs tvang overfor barn er svært viktig, også i forhold til hijab. Vi behandler Islam på samme måte som Kristendom og i Osloskolen i dag er Hijaben vanligere mange steder enn omfattende skjørtbruk hos døtre av Smiths Venner og derfor adresserer vi hijab.

 • Vebjørn

  Hei Heikki!

  Det er meget skuffende og trist at dette kommer fra deg.
  Du står nå i bresjen for mobbing av skolebarn med Hijab.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Hvorfor mener du det? Jeg er imot religiøs tvang på samme måe som barneombudet. Hvorfor mener du at unge jenter skal pålegges av sine foreldre å gå med hijab?

 • Mohammed

  Hei, Heikki.

  Jeg er svært skuffet over både deg og flere andre SV-politikere i denne saken. Hvordan barn kler seg er foreldres domene og ikke statens, og det skal svært vektige argumenter til før det er rimelig for staten å blande seg inn. Noe slikt foreligger absolutt ikke i dette tilfellet.

  Når man snakker om et forbud i skolen, skulle man tro at det er fordi plagget antas å hindre læringen. Ellers ville det ikke være noe poeng å begrense forbudet til skolen. Men som du sikkert vet, gjør muslimske jenter det bedre enn gjennomsnittet på skolen, mens guttene faller gjennom. Hvis det er behov for tiltak her, så må det være mot gutter. Hvis argumentet derimot er basert på at jentene "skiller seg ut" og kan mobbes, så er det mere logisk at man vurderer tiltak mot de som stigmatiserer, og ikke de stigmatiserte.

  Forslaget bærer preg av dårlig skjulte fordommer. Man kan snakke om frihet, demokrati osv så mye man vil, men det betyr null og niks når man i praksis viser at disse kun gjelder for dem som deler ens verdier på andre områder.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Jeg og SV er ikke for et forbud mot hijab, men hvorfor mener du at svært unge jenter skal gå med hijab?

 • Sultan

  Hvis muslimske barn med hijab blir mobbet på skolen, er det da barnet med hijab eller mobberen som gjør noe galt? Hvem bør i såfall man rettet skytset mot for å endre oppførselen?

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Mobberen, men hvis barn med hijab ber barn uten hijab om å ta på seg hijab, hvem skal man da rette skytset mot? Og hvorfor skal barn gå med hijab?

 • Hussain

  Hei Heikki,
  Meget triste utspill fra SV for tiden må jeg si. Da hijabhetsingen foregikk som verst i fjor, innbilte det øredøvende flertallet i Norge at plagget burde forbys, nå viser imidlertid likestillingsombudet at hijabnekt er diskriminering. Ergo bør integreringstiltak kanskje rettes mot majoriteten som stadig misforstår friheter. Så presterer du følgende: "De siste uken har vist at på den måten RØKER vi ut ekstreme islamister"… Om du har glemt det så er det samme retorikk som W. Bush brukte for å legitimere sin krig i Irak og Afghanistan. SKAM DEG Heikki eller meld deg ut av SV!!

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Alvorlig talt Hussein. Mener du ikke det er bedre at folk som mener steining av homofile sier det, i stedet for å agitere i det skjulte?
   Jeg er overhode ikke for et forbud mot hijab. Tvert imot er jeg enig med dikrimineringsombudet i at det må være lov å velge å gå med hijab. Jeg er derimot sterkt imot barnehijab, dog uten å ville forby det, fordi jeg mener at det i mange tilfeller er religiøs tvang og et forsøk fra foreldre å sikre makt over sine døtre.

 • Hussain

  Videre BØR du lese Barnekonvensjonen nøye:
  14. Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet
  Barnet har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal respektere FORELDRENES retter og plikter til å opplyse barnet om sine rettigheter i slike spørsmål.
  29. Målet med utdanning
  Utdanningen skal fremme utvikling av barnets personlighet, og teoretiske og praktiske ferdigheter. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse, og vennskap mellom folk. Utdanningen skal skape respekt for naturen, og for barnets egen og andres kultur.
  30. Minoriteter og urbefolkning
  Barn som tilhører en minoritet eller urbefolkningen, har rett til sammen med andre i sin gruppe, å nyte godt av sin KULTUR, RELIGION og eget SPRÅK.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   De er jeg enig i, men jeg mener de er et problem med religiøs tvang. Så vidt jeg vet finnes det heller ingen religiøs begrunnelse for barnehijab.

 • Franken frilans fotograf

  er er det snak om frihet og respekt for mennesker.alle bør derfor få gå slik de ønsker. Hva er det store problemet? det blir som å si at jeg ikke har lov å gå med feks en røde halvmåne/ symbol som er representativ for muslimer kristne ja for alle. Dette med å forby klessplag,,,, slutt med det. kjeder oss å lese same old shit hele tiden. Og frp med siv jensen er en tosk. Hva med at frp ønsker frihet til folket? Alle ser jo at de er på tulltur eller sandberg har hiven innpå noe valium og noen drinker, og latt hjernen spille han et puss.

 • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

  Jo. Jeg vil at vi skal være et liberalt sosialistisk frihetsparti som ses på som de beste allierte til alle liberale sosialister i minoritetsmiljøene samtidig som vi snakker klart og tydelig med de som opplever problemer i hverdagen i det flerkulturelle Norge.