Innlegg

Kjønnslemlestelse

February 15, 2007

Onsdag var jeg i en integreringsdebatt med blant annet Hege Storhaug i Human Rights Service. Drøyt ti år er gått siden Inga Marte intoduserte meg for den engasjerte damen som den gang først og fremst var opptatt av tvangsekteskap.

I dag benyttet hun seg av den klassiske teknikken med å kalle alle som ikke mener det hun mener for “naive”. HRS sine mantraer er: Stopp tvangsekteskap før det skjer ved å innføre aldersgrense og innflytningskrav, som i Danmark og innfør obligatorisk undersøkelse av kjønnsorganene for jenter for å forebygge kjønnslemlestelse.

Jeg er ikke enig i at det første virker, Tvangsekteskap må bekjempes bredt gjennom å straffe de som utfører det og på den måten skremme foreldre, og ved å sikre at ungdom som søker hjelp får det. Ut over det gjelder utdanning og selvstendiggjøring som bare det, mens vi også bygger opp kompetanse i hjelpeapparatet. I tillegg har vi akkurat innført at alle som bor i Norge og som gifter seg med en utlending må til intervju før vedkommende han/han eller hun har eller skal gifte seg med får komme til Norge. Dette tror jeg virker, i motsetning til HRS sitt forslag som vil være et diskriminerende tiltak som først og fremst hindrer innvandring, noe som har fått FrPs Per Willy Amundsen til å juble for HRS flere ganger.

Kjønslemlestelse derimot er en annen skål. Jeg mener det må gå an å diskutere undersøkelse av kjønnsorgangene til barn for å informere foreldre og barnet selv om kjønnslemlestelse, samt forebygge og eventuelt rapportere den grove barnemishandling/overgrepet en kjønnslemlestelse er.

Sosial og Helsedirektoratet har laget en rapport som avviser forslaget helt. Jeg forstår ikke helt at ikke helsevesenet er villige til å sørge for å ivareta unge jenters helse på den måten og jeg undres på om de ville kommet til den samme konklusjonen dersom overgrepet besto i at man kutter av hele penis til en ung gutt før han var kjønnsmoden.

Samtidig er det helt klart at forebygging gjennom dialog virker i forhold til kjønnslemlestelse. Flere og flere kvinner fra land der kjønnslemlestelse praktiseres sier at de etter de kom til Norge tar avstand fra praksisen. Om det er nok vet vi ikke, Regjeringen kartlegger saken nå, men om forebygging gjennom kjønnsundersøkelse blir innført, det gjenstår å se. Mange hevder det vil være et overgrep å undersøke kjønnet til jenter. Vel, folk går til gynekolog i dag og det er på tide at kjønnet får den samme passen som andre kroppsdeler. At noen forbinder kjønnsorganget med skam? Se det er ikke mitt problem.

De får legge av seg bluferdigheten.

You Might Also Like

 • http://no.wikipedia.org/wiki/Kjnnslemlestelse Guri Malla

  Når et verdensbilde blir forstyrret

  Den gamle SV-lederen Finn Gustavsen skrev til og med en bok som het ”Blåmandag”, der han antydet at det vel egentlig hadde vært bedre da DDR fremdeles fantes. Problemet for SV var selvsagt at det som hadde vunnet ikke var noen ”tredje vei”. Det kapitalistiske systemet var så overlegent at Vesten hadde råd til å ruste opp, mens den sentralplanlagte økonomien ikke kunne holde tritt. Det var Vesten og kapitalismen som hadde vunnet.
  Venstresidens ideologiske maktesløshet kulminerte med krigene på Balkan. Et forent Europa viste seg ute av stand til å hindre en krig og en etnisk renskning som fant sted midt i blant dem. Det lammet venstresiden at gode intensjoner ikke var tilstrekkelig. Slaget ble desto hardere da det bare var USA som hadde makt og vilje til å stoppe krigen, og derfor motvillig grep inn i et europeisk anliggende.
  Dette problemet har venstresiden dratt med seg videre. Egentlig burde nettopp folk på venstresiden, med tro på universelle menneskerettigheter og sitt globale engasjement, være de første til å gå inn for humanitære intervensjoner. Problemet er at det i praksis bare er USA som har styrke til å gjennomføre dem. Det er mer enn venstresiden kan bære, og de henfaller isteden til å toe sine hender. Ikke det at venstresiden ønsker å bygge opp noe alternativ heller, siden den jo også er imot et sterkere forsvarssamarbeid gjennom EU.

  Det interessante med SV er forholdet til islamismen og fremveksten av venstreradikale regimer i Latin-Amerika, og latterliggjorde venstresidens trang til hele tiden å finne og dyrke en anti-amerikansk helt. Nå for tiden er det Hugo Chavez. Venstresiden har store problemer med å ta inn over seg hva Chavez faktisk gjør i Venezuela, til skade for demokratiet og økonomien. Islamismens autoritære og kvinnefientlige elementer gjør venstresiden svært forvirret. Det som enkelt ville blitt fordømt dersom amerikanere eller europeere gjorde eller mente det, blir isteden av mange forklart og unnskyldt med at det er deres ”kultur”.

  Likevel støtter jeg en aldersgrense på 21 år for at ekteskap skal gi grunnlag for oppholdstillatelse i Norge. Det kan argumenteres for at det logiske er å ha én prinsipiell grense – for eksempel 18 år. Men hvis undersøkelser viser at mange ungdom mellom 18 og 21 ikke er myndige i den forstand at de har reell myndighet over egne liv, er vi nødt til å vurdere pragmatiske tiltak for å reflektere dette. Vi har ulike aldersgrenser for sex, øl og sprit i Norge, med pragmatiske begrunnelser. Tidligere var den generelle myndighetsalderen også 21 år. Det er etter vårt skjønn ikke et liberalt prinsipp at myndighetsalderen er akkurat 18 år.

  At noen velinformerte, selvstendige og forelskede – eller fornuftige – ungdommer vil oppleve en begrensning – både etnisk norske og første- og annengenerasjons innvandrere – er selvfølgelig beklagelig. Men det samme gjelder ungdom under 18 år som ønsker å gifte seg. Vi mener et slikt tiltak er moderat, og i tråd med det norske synet på lovbegrensninger av unge menneskers handlinger.

  For mange liberale vil det være hårreisende å forby ”individuell valgfrihet” på denne måten. Vi mener man kan snu det på hodet: Et slikt moderat tiltak skal sikre at de som velger denne type ekteskap, faktisk gjør det frivillig. Klarer vi å sikre reell frivillighet, vil vi også legge et mye bedre grunnlag for det videre integreringsarbeidet.

  Det er viktig at SV og Sp ikke får viljen sin. Hvis Bjarne Håkon Hansen legger press på, bør en 21-års aldersgrense på henteekteskap være politisk gjennomførbart.

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Til Guri Malla: Hvis du mener det er så viktig å beskytte de mellom 19 og 21 år. Hvorfor er du da ikke bare for å heve den generelle aldersgrensen for å gifte seg til 21 år? Jeg synes det er spesielt at så mange som snakker om individuelle rettigheter og grunnen til å kjempe for det, er villige til å sette til side retten til familieliv, som også er nedfelt i menneskerettighetene.

 • http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/nyheter/2007/january/oensker_21_aarsgrense Guri Malla

  Den fanatismen SVs godhetsaposteler legger for dagen er skremmende.

  http://www.rights.no/images/SVkamel.jpg

  Det prisipprytteriet dere viser for å importere Afganere til Norge og den totale uviljen dere viser til å bidra til å skape sikkerhet i landet er hårreisende.
  Prinsipprytteri og fanatisme er en og samme sak.

  Rolf Reikvam sier at Ap må våge å tenke prinsipielt og sette menneskeverdet i fokus.

  Retthaveriskhet uten respekt for demokratiske prosser kaller jeg det.

  I utakt

  Flere partier har gått mot en slik aldersgrense, både på høyre- og venstresida. Høyre er blant dem som har markert en klar prinsipiell motstand, men dette får støtte fra bare ti prosent av Høyres velgere. Vel 72 prosent av Høyre-velgerne vil innføre en aldersgrense.

  Blant regjeringspartiene har SV gått i spissen for motstand mot aldersgrense. Også SVs velgere er i utakt med partiets standpunkt, men i mindre grad enn Høyre-velgerne. Av SVs velgere støtter 60 prosent innføring av aldersgrense, mens 20 prosent sier nei og 20 er i tvil.

 • Pingback: heikki.no » Blog Archive » Underlivssjekk - noen, ingen, alle?()

 • http://albums2u.com/ Vladislav21
 • http://donelf.com/ Vladislav62
 • http://www.about-chevrolet.ru/ Vladislav63