Innlegg, Verden

-Kan bli nødvendig å fjerne Khadafi

May 29, 2011

Er på NATOs parlamentarikerforsamling i Varna i Bulgaria. På mitt program i Forsvarskomiteen står forsvarsministeren i Bulgaria, forsvarssjefen i Bulgaria, krigen i Libya, krigen i Afghanistan, Nato og USAs rakettskjold og Dr William Potter fra James Martin Center of Non-proliferation som snakket om videre atomnedrustning mellom USA og Russland.

Det ble innledet til diskusjon om Libya-krigen av John Koenig som er den politiske rådgiveren til kommandøren for operasjonen i Napoli. Norge og flere andre NATO-land deltar for å hindre drarp på sivile, slik FN-resolusjonene 1970 og 1973 gir mandatt til. Jeg støttet både at resolusjonene ble vedtatt og at Norge deltar, men min klare forutsetning er at vi ikke skal okkupere landet og at et regimeskifte der diktatoren Khadafi trer tilbake og forhåpentligvis erstattes av en overgangsregjering som leder frem mot ny grunnlov og demokrati, skal skje politisk eller ved at folket vinner frem, ikke som følge av NATO-bomber.

Han understreket landene som militært følger opp FN-resolusjonens tre betingelser for å avslutte krigshandlingene: 1. At det ikke er en konkret trussel mot sivile 2. At Khadafi-regimets styrker er trukket tilbake til basene. 3. At humanitær hjelp ikke trues.

Jeg stilte med bakgrunn i dette 3 spørsmål:

1. Er du enig i at det er viktig å understreke at det å skifte ut Khadafi ikke er et mål for NATOs operasjoner

2. Er du enig i at det er viktig å sikre at vi ikke bomber Khadafi, så kan stilles for Den Internasjonale Krigsforbryterdomstolen (ICC)

3. Hva er det klare skille mellom det som er legetime bombemål og det som ikke er legetime bombemål.

På det første svarte Koenig at det er riktig at regimeskifte ikke er et mål for NATO-operasjonen. Svaret på det andre spørsmålet var urovekkende for de av oss som holder på en streng fortolkning av sikkerhetsrådsresolusjonene. Koenig var uenig med meg at det var viktig for NATO at vi holder Khadafi i live for å stille ham for Krigsforbryterdomstolen slik FN-resolusjonen sier. “Dersom vi kommer til å drepe Kadafi mens vi bomber et kommandosenter, føler jeg ikke at vi gjør noe galt,” presiserte Koenig og konkluderte, “Det kan komme til en situasjon der vi finner at vi må fjerne Khadafi for å beskytte sivile.” På det tredre ga han ikke noe klart svar, bortsett fra at han avviste å bombe sykehus dersom Khadafi planmessig søkte beskyttelse der om natten.

Jeg mener det er utrolig viktig at Norge i alle sammenhenger understreker at FN-resolusjonen etter vår oppfatning ikke åpner for å gå etter Khadafi og at vi i alle sammenhenger viser rødt kort til en strategi for bombetokt som har som målsetning å gå etter Khadafi. Dette er i tråd med det SV vedtok på landsstyremøte. På meg virker det som om bombemålene virker å bli mer og mer tvilsomme, akkurat som under bombingen av Serbia i 1999, der en av de verste bombingene var av TV-tårnet og drapet på en rekke journalister. Jeg mener det er avgjørende at vi får større åpenhet rundt NATOs bombemål og klargjøring av hvor grensen går for hva som kan bombes og hva som ikke kan bombes. Så sant det å ta livet av Khadafi ikke er et mål, mener jeg at det ikke er et problem.

Jeg la merke til at Aftenposten denne uken kritiserte at alt for få stridsvogner var ødelagt og at målene med krigen ikke var nådd. En slik innfallsvinkel er helt på trynet, etter min oppfatning og jeg lurer sterkt på hvem som har satt slikke griller i hodet på redaksjonen. Målet var å beskytte sivile, i første omgang i Benghazi, fra Khadafis nedslakting. Det er viktig å være tydelig på å si nei til invasjon av Libya, si nei til alle som vil bruke bomber til å få fjernet Khadafi. Jeg vil og at Khadafis oljediktatur skal erstattes av demokrati, men erfaringene fra Irak og Afghanistan viser at det knapt lar seg gjøre med bomber.

You Might Also Like

 • raagraaum

  "Jeg vil og at Khadafis oljediktatur skal erstattes av demokrati, men erfaringene fra Irak og Afghanistan viser at det knapt lar seg gjøre med bomber."

  Kanskje tankegangen er den at hvis en fortsetter på samme greia, så må det dukke opp et demokrati før eller seinere?

  😉

 • http://heikki.no Heikki Holmås

  Det er lov å håpe 😉

 • Haakon

  Det er rart at det gikk å bombe både Japan og Tyskland til demokratier, er det ikke, Heikki.
  Det var ikke gjort på noen få år, men de klarte det over lang tid.

  Irak er (desverre for deg) et land i sterk vekst. Jeg anbefaler at de som leser dette tar en prat med en kurder fra nord for eksempel. Kanskje i en drosje ? Da vil dere høre om vekst. Kanskje verdens sterkeste vekst for tiden.
  I Basrah også går det så bra. Demokratiet – det er ikke helt som vårt. Enda. Men, det er det da ikke i Russland eller mange andre steder. Det tar tid å utvilke et sant demokrati.

  Likevel er sannheten at landet ville hatt det langt verre i dag under Saddam som stal penger og olje. Fengslet de han ikke likte eller bare myrdet dem. Kvinner har større friheter og landet stiger fremover.

  Afghanistan det samme. Ønsker vi Taliban tilbake ?

  Libya : Ønsker vi å se på Gadafi skyte sivile med innleide skarpskytere? Kan du se på det – Heikki ?

 • Even

  en setning forsvant: Han brukte en grusom retorikk i det han sa at han sende folk fra hus til hus og rydde opp, men dersom trusler mot befolkningen alene skulle være nok til å gjennomføre en humanitær intervensjon, er det mange land som skulle bombes.

 • Even

  Vanskelig å diskutere her når moderator har tatt ferie, og innlegg som er lengre enn et par linjer krever hans/hennes godkjenning…

  Even