Innlegg

Jøss, er det sant?

February 3, 2007

Her er den: 1. arbeidsgruppes innspill til IPCC – FNs klimapanel. FrPs reaksjon på saken var kostelig. På spørsmålet “Har Frp tatt feil?” svarer partiets miljøpolitiske talsperson, Tord Lien til Aftenposten:”Hva skal jeg svare på det da?”.

Det er ingen tvil om at det trengs sterkere lut i klimaarbeidet enn det vi har trodd til nå. La oss kaste alle kluter og komme i gang.

You Might Also Like

 • SV

  Det er sørgelig at du ikke er bedre infomert. Enten farer du med blank løgn eller så er du så uinformert at du ikke burde drive med politikk.
  Arbeidsgruppe 1s innspill til IPCC slippes først om en tre måneders tid. Det som er kommet nå er en oppsummering av beslutningstakere (nokså ukorrekt er tittelen Summary for Policymakers. Det er egentlig en oppsummering vedtatt av politikere).
  Dette er ikke engang den teknisk/vitenskapelige oppsummeringen.

  Før den vitenskapelige delen slippes, skal den redigeres og tilpasses den tekst som politikerne har vedtatt. Pussig måte å drive vitenskap på, men så har da også vitenskap lite med dette å gjøre.

  Hva skal du si til det?

 • Heikki

  Til SV: Meg bekjent er ikke dette til politisk behandling, men det skal jeg selvfølgelig sjekke ut. Det kommer vel fire deler om jeg ikke tar helt feil, der den fjerde er oppsummering av vitenskap, prognoser og tiltak. Vi kan jo vente helt til da i spenning, men mener du det er nødvendig?

 • Andreas

  Joda, det er riktig nok at sammendraget som nå foreligger er godkjent ord for ord av representanter for de enkelte landenes myndigheter. Men det betyr ikke at konklusjonene kommer til å bli endret når underlagsrapporten foreligger ferdig korrekturlest utover våren.

  I behandlingen av sammendraget må myndighetsrepresentantene nemlig holde seg innenfor rammen av konklusjonene de vitenskapelige ekspertene i IPCCs arbeidsgruppe 1 har trukket. Også konklusjonene i den vitenskapelige underlagsrapporten er nemlig ferdig behandlet av klimapanelet. Det som gjenstår før publisering er redigering, korrektur, ferdigstilling av figurer og så videre.

  Dessverre har de færreste tid til å lese en vitenskapelig utredning på størrelse med telefonkatalogen. Når man skal skrive en kort oppsummering, blir det nesten alltid diskusjoner om framstillingen – av typen er glasset “halvfullt eller halvtomt”. Slike diskusjoner kan man få uansett hvordan arbeidet er organisert.

  Tanken med den politiske behandlingen av sammendraget, er at når både Saudi-Arabia og Maldivene, Bush-administrasjonen og rød-grønne europeiske regjeringer har godkjent formuleringene – så burde de fleste kunne svelge dem som et minste felles multiplum. Men det kan det selvsagt være ulike syn på. Personlig er jeg bekymret for at risikoen for de mest alvorlige farene ved klimaendringer – virkninger med lav sannsynlighet men spesielt alvorlige konsekvenser for samfunnet dersom de likevel inntreffer – kan bli nedtonet for mye gjennom denne prosessen.