Innlegg

Irakerne må få bli

February 2, 2007

MUF-erne ble landskjente da UDI høsten 2005 innvilget arbeids- og oppholdstillatelse av humanitære grunner til 197 irakiske kurdere som i sin tid kom til Norge etter å ha flyktet fra Saddam Husseins Irak. Disse menneskene var i all hovedsak folk som av forskjellige grunner ikke var i jobb slik at de kunne få ta del i Erna Solbergs amnesti overfor gruppen bestående av i overkant av 2000 mennesker totalt. Hun innførte nemlig to særordninger fra gruppen som hadde vært her siden 1998-1999: 1) De skulle ikke kunne opparbeide særlig tilknytning til Norge som følge av at de hadde bodd her lenge og dermed få oppholdstillatelse på det grunnlaget 2) De skulle (som eneste gruppe av asylsøkere noensinne!) kunne få oppholdstillatelse dersom de var i jobb, og tjente nok, på et helt bestemt tidspunkt.

UDI gjorde helt rimelig noen betraktninger om at det ikke var rimelig å kreve at folk som hadde småbarn de forsørget og folk som var blitt uføre mens de var her i landet måtte være i arbeid for å få opphold. De burde derfor få bli. Det UDI fikk kritikk for, og tok kritikk for, var at de skulle informert statsråden før de tok beslutningen. Det skjedde ikke på god nok måte og dermed var “UDI-skandalen”, som VG helt på trynet kalte den, et faktum.

Regjeringen og Bjarne Håkon Hansen fremmet etter saken var lagt død i media, tak i Erna Solbergs prinippløshet og fremmet et høringsforslag om å behandle de irakiske kurderne på en skikkelig måte, nemlig helt som alle andre, slik at også tiden de hadde vært her i Norge etter de fikk sin første lovlige midlertidige tillatelse, skulle regne med når deres tilknytning til landet ble vurdert. Dette er identisk med forslag jeg og andre SV-ere var med på å fremme i Stortinget i 2005.

Planen er at sakene deres skulle behandles like over nyttår når den nye forskriften var trådt i kraft 1. januar 2007. Slik gikk det ikke og saken er utsatt.

Det jobbes på spreng i departementet for å få ferdig forskriften som blant annet UDI har gitt klokkeklare innpill til, og når den kommer er det bare en ting å si:

La oss endelig få satt punktum i denne saken. La de irakiske kurderne få bli!

You Might Also Like

 • Tussi

  Politikere som deg Hekki er så sneversynte at dere ser ikke deres egen nesetipp i bestrebelsen på å late som dere er verdens frelser.
  Hykleri og dobbelltmoral har fått ny betydning.

  Hvis kina ikke gjør noe med sine utslipp vil det norge gjør være totalt irrelevant. Så istedefor å ødelegge vår egen økonomi kan det være en ide å spare litt penger som kan deles ut til flyktningene når de kommer(??). Det blir vanskelig for norge å dele ut trygdepenger til hele tredje verden slik som vi liker å gjøre hvis alt er brukt opp til “smertefulle” miljøkutt. Paradoksalt nok er det de som er mest glad i å dele ut penger(SV) som vil gjøre de mest smertefulle kuttene.

  Jeg vil si at den største faren ved global oppvarming er hva fanatiske politikere klarer å manipulere massene til å være med på av irrasjonelle handlinger.

  I Norge har vi et stort problem. Ledende politikere som vår statsminister opptrer som våre ledende politikere i 30 åra.
  Facistiske ytringer/ holdninger fra muslimer overses eller “forstås”.

  http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article884565.ece

  Forstander for det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, er derimot uenig og hevder at Dahl opptrer som moralsk politi ved å kreve aksept og åpenhet for homofili.

  – Han setter en munnkurv. Dette er meningsovervåking, og han vil kontrollere holdninger til befolkningen. Det er en menneskerett å ha meninger, sier Ghozlan til Nettavisen.
  – Jeg har en mening om homofili, og det må jeg få lov til. Jeg vet at det finnes homofile rundt om i byen, og det er deres sak. Jeg har aldri krevd at de må gjemme seg. De lever sitt liv og jeg lever mitt, sier han.

  Ghozlan forteller Nettavisen at han ikke har noen homofile venner, og at dette sannsynligvis skyldes oppdragelsen han og hans bekjente har fått:
  – Jeg tror kanskje oppdragelse kan være en årsak. De jeg kjenner har hatt en oppdragelse der menn får være menn, og kvinner får være kvinner. Jeg ville selv aldri godtatt å bli homofil, sier han.

  Ikke faen om jeg vil ta imot antidemokratiske landsvikere fra Kurdistan.

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Jeg er faktisk for noe så grunnleggende som menneskerettigheter. FOr eksempel retten til liv og retten til ikke å bli utsatt for umenneskelig behandling. De folkene som flyktet fra Kurdistan i Nord-Irak gjorde det under Saddam Hussein og fikk midlertidig beskyttelse her. Vi har ikke kunnet sende dem hjem noe som har gjort at de har blitt her lenge. Jeg mener midlertidighet på et eller annet tidspunkt må ta slutt og saker kunne vurderes igjen. Det gjør vi nå. Mange av folkene er godt integrerte, andre er det ikke. De fleste av dem kan nå reise tilbake til Kurdistan ig Nord-Irak, men jeg synes det er riktig å skjære igjennom. Det absurde er at det mente jo Erna Solberg også, men hun mente at de som ikke var i jobb måtte dra. Det er den store forksjellen. Nå får vi løst saken.

  Ad homohets. Jeg synes homofobien i en del innvandrer og minoritetsmiljøer er helt drøy og jeg er sterkt uenig i den og vil motarbneide den. Samtidig vil jeg si at vi fremdeles har en statskirke der det er flertall mot homofile prester og det tillates at homofile diskrimineres i religiøse sammenhenger i lovverket. Så seint som i 1972 var homofili straffbart og sidestilt med dyresex. Vi er en ung nasjon og ikke akkurat helt skyldfrie.

  Sjekk Aftenposten i dag, side 4 i kulturdelen, der Cora Alexa Døving skriver om hvordan muslimhetsen i dag likner jødehetsen på 30-tallet.