Innvandring

Ingen militær seier

December 15, 2009

I dag sprengtes en bombe like i nærheten av Den norske ambassaden i Afghanistan. Det er nok et eksempel på at krigen vi deltar i Afghanistan går feil vei. Flere sivile er blitt drept de siste to årene, 2100 i fjor og over 1000 i år. Svært mange av dem drept av NATO og andre av våre allierte.

Jeg deltok i Redaksjon EN i dag om temaet. Det mest oppløftende er at alle norske partier fra Høyre til RV nå er enige om at det ikke er mulig å vinne militært i Afghanistan. Det var på tide og noe SV har sagt i flere år. Det var blant annet derfor SV fikk gjennomslag og Regjeringen i 2005 trakk oss ut av Operation Enduring Freedom (OEF), som er navnet på amerikanernes Talibanjakt i Sør- og Øst-Afghanistan, en krigføring som skaper nye Talibansoldater for hver som derepes. Alle har en bror, en onkel eller en fetter.

En fred i Afghanistan er helt avhengig av at folk opplever sikkerhet og utvikling, at parlamentet og staten styrkes og at korrupsjonen bekjempes, blant annet ved opplæring av det afganske militæret og byråkratiet og til slutt, men ikke minst, at det settes i gang forhandlinger med de moderate gruppene av Taliban.

Jeg synes ikke dette er ideelt, men etter å se hvor åtte års mislykket krigføring har ledet oss, er det bare å forholde seg til situasjonen på bakken. Bomber slippes, bomber sprenges, Taliban rykker fremover og sivile drepes. Det finnes ingen militær løsning.

De eneste som er helt på siden av debatten er Bush-fan FrPs Siv Jensen, som i en debatt med Bård Vegar Solhjell virker mer opptatt av at SV har innflytelse på norsk utenrikspolitikk enn av Afghanistan.

Her er Obamas tale der han presenterte USAs strategi og her er anbefalingene fra General McChrystal som er øverskommanderende for ISAF (COMISAF).

Jeg har ingen tro på at 30 000 flere soldater er det som skal til for å skape fred. Så langt er det det som er det mest konkrete i Obamas tale, men McChrystal skal ha for at han vil dreie innsatsen over på beskyttelse av sivile, sterkere fokus på trening av Afghanske soldater og sterkere FN koordinering av den internasjonale innsatsen. Det er antakelig bare så alt for alt for seint. Det sies at Taliban har et ordspråk: Amerikanere kan ha klokker, men vi har tiden.

For å føre krig i utlandet trengs det folkelig støtte. Mange har støttet USAs invasjon fordi den kom etter 11. september, men nå ser folk at sivile dør, egne soldater dør og ting går i feil retning. Da forsvinner folks støtte, slik vi ser det i NATO-land etter NATO-land.

Vi følger utviklingen og sover urolig. All ære til alle som gjør en innsats i Afghanistan og resten av verden for å skape fred og utvikling i landet og til dem som lider eller er på flukt som følge av krigen.

You Might Also Like

 • Sunniva

  Jeg så ikke redaksjon 1 i går (det er tross alt julebordsesong), så jeg vet ikke hva du sa eller hvordan diskusjonen gikk, men på generell basis er jeg lei av ensidigheten i debatten. Vi er for defensive. Mantraet til partiet er hent soldatene hjem, strategien er feil, krigføringen skaper ikke fred. Jeg tror at de fleste har fått med seg at dette er vår holdning.

  Mc Chrystals nye strategi virker forlokkende. Selv han sier at vi ikke kan vinne, men han er bekymret for at vi kan tape. Derfor må det nye ressurser til på kort sikt. Men ressurser er ikke det viktigste, ISAF må endre fremgangsmåte, fokusere på befolkningen og vi må få en styrket og mer omfattende COIN (en grei oppsummering av COIN: http://www.usgcoin.org/docs1/3PillarsOfCounterins

 • Sunniva

  Slik jeg oppfatter det når du og Bård Vegard har kommet med utspill i det siste, så er vi langt på vei enige i den siste delen av McChrystals anbefalinger (tror vi), men veldig uenige i den første. Vi vet ikke hva svaret er for Afghanistan, men vi tror i alle fall ikke at det er å sende forsterkninger. De vi før var veldig uenige med har slått sammen kravet om flere soldater og kravet om å trekke soldatene ut. Nå skal man gjøre begge deler og argumentasjonen vår står igjen som defensiv.

  Hva er de alternative utviklingsscenarioene for Afghanistan hvis vi trekker styrkene ut? Dette er kraftig underkommunisert. Jeg synes vår taktikk fremover bør være å formidle disse scenarioene på en troverdig måte.

  I tillegg synes jeg godt vi kan gå litt mer offensivt ut mot de delene av strategien til McChrystal som sier at det er viktig å fokusere ressursene i de mest kritiske områdene (en av de fire hovedpillarene for ISAFs nye strategi som han peker på i commander's summary). Dette har bl.a. Carnegie påpekt at er risikabelt i denne rapporten: http://carnegieendowment.org/files/taliban_winnin

  • http://heikki.no Heikki

   Lenken til Red EN ligger i bloggposten. Skal kikke på lenkene dine og komme tilbake med et skikkelig svar. Ellers er jeg enig i din beskrivelse av scenariene for fremtiden som det viktigste å trekke opp, nettopp fordi det å peke på løsning er det som er mest interessant.

 • Stig Høisæther

  Jeg har lurt på endel ting fordi krig er en dårlig løsning uansett, mye vold, drap, lidelser og traumer. Om der finnes en grupper mennesker i denne verden som kun er til for å drepe og terrorisere, hvorfor da angripe et helt land på beskostning av få idioter? Og når fadesen er gjort ved å ramme millioner hvorfor overlate krigen og "oppryddingen av sivil status" til mange andre land?
  På det momentet var Obama sine freds teorier litt usmakelig for min del.
  Når det gjelder Irak, så frykter jeg at freden er lengre unna enn all tilbake trekking av styrker. Kanskje en avgått president i USA kunne tenke seg å bli en mentor til sittende president når alle styrkene er trukket ut? Han tørr vel ikke det fordi der er for mye "texas" der han bor nå for Mr Bush. Han tenker vel ikke "come back" som fotball trenere pleier å gjøre etter avskjedigelser. Men hvilket Irak og Afganistan sitter en igjen med etter mye elendighet? Jeg vil tro et folk som ikke finner fot festet og trygghet. Kan de stole på en framtid uten krig? Eller vil alle grupper som ikke leder landet reise bust og ta til våpen? Vold avler vold hetere det og så kan det bli selv etter masser av millarder av penger til krig og våpen, samt freds arbeid fra fornuftige land.
  Vi lever i en primitiv verden!

 • http://svartpaahvitt.blogspot.com/ Kristiane

  Når skal de(USA) slutte å bruke 11/9 som unnskyldning? De er ikke no bedre enn taliban selv. Ironisk at taliban bruker deres egen våpen mot dem.

 • http://kabylia.wordpress.com/ berber

  Så lenge USA ikke vil identifisere sin " fiende", er krigen mot "terror " en umulig oppgave.

  Først, må de si hvilken "terror" de kriger imot. Er det en kommunistisk terror, anarkist, eller trollet ?

  PS:Besøk den eneste berber side in Norge: http://kabylia.wordpress.com/

 • Tante Sigrid

  Hei Heikki, går ut fra at du kjenner Flyktninghjelpens syn på den norske økonomiske "bistanden" i Afghanistan. Andre kan jo lese her, på Flyktninghjelpens hjemmeside. Vil ellers anbefale Flyktninghjelpens hjemmeside som en god kilde til informasjon for mange land, fra folk med et klart humanitært perspektiv og med kunnskap fra arbeid på grasgroten:
  http://www.flyktninghjelpen.no/?did=9448826

 • Stig Høisæther

  Heikki er et fantastisk menneske, han har gode saker og kjemper for de som sliter og ikke føler samfunnet strekker til. Han er på en måte på gulvet samtidig som hans iver er langt inne i regjeringen. Han er SV's beste mann og er alltid blid og positiv. 🙂 Hilsen Stig.