Miljø, Oslo

Hvis miljø er viktigst…

August 22, 2009

Partiet Venstre og alle partiets tillitsvalgte har alltid hevdet at det viktigste er miljø. I valgkampen i 1989 oppfordret også Erik Solheim Høyrefolk som var opptatt av miljø til å stemme Venstre.

Jeg sliter litt med det i dag.

Hvis miljø er viktigst for Venstre, hvorfor har de da støttet en samferdselsbyråd i Oslo fra Fremskrittspartiet, Petter N. Myhre. En byråd som er i mot å redusere biltrafikken, som har i partiprogrammet sitt å nedlegge trikken, som har trenert innføring av kildesortering og som nå rømmer til Stortinget fra skandalen med sløsing av hundredevis av millioner til nytt billettsystem, som vi blir minnet på at ikke virker hver gang vi  tar T-banen.

Hvis miljø er viktigst for Venstre, hvorfor mener de da at det er bedre at AP styrer landet aleine enn i regjering sammen med SV? Ap aleine var imot rensing av Gasskraftverk. AP sammen med SV er for. AP sammen med SV har gjennomført den største satsingen på jernbane på 25 år. AP aleine ville bygge ut Vefsna-vassdraget (vårt siste store vassdrag), AP sammen med oss har vernet det. AP sammen med oss har passert målet om at 1 % av Norges inntekter skal brukes til utviklingshjelp blant annet klimaarbeid. AP sammen med oss har vernet Oslomarka og Trillemarka. AP sammen med oss har stått for en radikal omlegging av bilavgiftene så vi nå kjøper mer drivstoffgjerrige biler. AP sammen med oss sørger for at vi blander inn biodrivstoff i alt drivstoff. Og ikke minst: AP sammen med oss inntar en offensiv rolle i de internasjonale klimaforhandlingene ved å sette klare mål, stille opp med konstruktive forslag om finansiering av miljøteknologi til fattige land og ved å forplikte Norge til å stille opp med 3 milliarder kroner til regnskogvern.

Hvorfor er da Venstres viktigste mål å kaste oss ut av Regjering og sørge for at FrP får større innflytelse på norsk miljøpolitikk? I går viste Kjetil Solvik Olsen at FrP i beste fall vil være en sinke i arbeidet for å stoppe de farlige klimaendringene og i verst fall vil gjøre det de kan for å torpedere det hele.

Klassekampen i dag mener Sponheim ikke står ved sin skriftlige garanti om å hindre at FrP kommer i Regjering. Sponheim blånekter i alle andre medier og føler seg feiltolket.

Poenget er enkelt. I Oslo er Venstre og Venstres nestleder Ola Elvestuen i realiteten et støtteparti for FrP i Byråd, selv om de lovet noe annet før valget i 2003. På tross av en rekke skandaler i byrådet, slik at ingen av byrådene fra FrP som startet i 2003 fremdeles sitter, har Venstre aldri villet kaste byrådet. Hadde de villet kunne de hatt AP+SV- byråd med mer miljøpolitikk (og mer solidarisk politikk), men i stedet velger de å beholde FrP.

Hvorfor skal vi ikke tro at de vil bidra til FrP i regjering også på landsplan? Fordi de aldri har lovet å hindre det. De har aldri lovet at de skal hindre FrP i regjering eller at de vil kaste en FrP-regjering. Bare at de ikke vil støtte den – akkurat som i Oslo.

Jeg traff en venstremann på Øyafestivalen og jeg spurte ham om hva som var viktigst for ham. Svaret hans var vittig, tankevekkende og presist: ” For meg er alt litt viktig – derfor stemmer jeg Venstre.”

Hvis miljø og klima er viktigst støtter jeg meg heller på BI-professor og klimaforkjemper Jørgen Randers oppfordring før valget etter å ha laget en rapport over hva partiene har gjort: –Hvis klima er viktigst skal du stemme SV.

Hva synes dere? Tror dere at Venstre synes miljø er viktigst?

You Might Also Like

 • http://liberal.no Kjartan Almenning

  Ja, det trur eg Venstre synes. Og det overraskar ikkje at den gamle AUFeren Randers seier det han seier.

  Det er fint at SV har dratt Ap i miljøvennleg retning i 2 saker, som du skriv – dei andre sakene du listar opp er rimeleg ukontroversielle, og der ville Ap truleg ikkje hatt problem med å meine det same åleine.

  Eg er langt meir bekymra for alle dei sakene der Ap har dratt SV i feil retning, slik som tilrettelegging for oljeboring utanfor Lofoten og Vester… Read Moreålen gjennom omfattende seismikkskyting som trugar fisken, opning for oljeboring i Barentshavet, petroleumsaktivitet utanfor det sårbare området ved Jan Mayen, og nær null satsing på fornybar energi trass nær enstemmig tilslutning i Stortinget til dette gjennom klimaforliket.

  Og kom ikkje trekkande med Snøhvit – du veit at det var avgjort før Bondevik II gjekk på.

  Det er mi klare meining at V fikk til langt meir med H og Børge Brende enn SV har klart med Ap. Og det er mi klare meining at trass Frp-byråd i Oslo har Venstre fått byen til å føre ein svært offensiv miljøpolitikk – billigare månadskort, auka avgangar, mv – langt meir enn SV fekk til då de heldt på å øydelegge kollektivtilbodet saman med Ap på 90-talet.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Knapt Venstre i Oslo, men SV-forslag sammen med AP, RV og Venstre. Poenget er at hvis miljø er viktigst, så er det ikke likegyldig om du setter en engasjert SVer eller en FrPer som mener all trikk burde nedlegges til å styre.

   De siste dagers sitater har gjort Venstres situasjon klokkeklar for meg. Det viktigste for Lars Sponheim er å kaste SV ut av Regjering, åpenbart fordi det å fjerne formueskatten er viktigere for Venste enn å hindre oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Han vil heller ha en AP regjering, som jeg tror vi kan gå ut ifra at vil komme til å si ja til oljeutvinning. Heller vil han ha det enn dagens rødgrønne som jeg vil påstå vil komme til å si nei. En rein AP regjering får flertall med FrP for oljeutvinning.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Om så H, Venstre og Krf går i regjering sammen vil Ap og FrP ha flertall. Om Høyre og FrP går i regjering, vil ikke Venstre kunne stoppe det. Det eneste som kan stoppe oljeutvinning var om Venstra var en del av en flertallsregjering med alle partiene på høyresiden, men siden Lars Sponheim har utelukket å sitte i regjering med FrP så er ikke det aktuelt.

   Rein logikk tilsier derfor at Venstre ikke mener miljø er viktigst. Alternativt at Sponheim er villig til å gå i regjering med FrP.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   La oss ta ett skritt tilbake. Har ikke Sponheim lovet å si nei til FrP før? Jovisst! Før Oslovalget i 2003 gan han klar beskjed til velgerne om at Venstre var garantisten mot at FrP kom til makten i Oslo. Han kjeftet til og med på Høyre og KrF for at de var for lite kritiske til FrP.

   Hva skjedde? Venstre kunne når som helst ha kastet FrP og Høyrebyrådet og akseptert et byråd i Oslo av Arbeiderpartiet og SV, men har de ønsket det? Nei. De vil heller ha FrP ved makten enn SV.

   Konklusjonen er at Sponheims løfter ikke er verdt noe som helst . Det har historien vist oss.

   Er løftene mer verdt denne gangen? Hvorfor risikere å sitte med Per Sandberg som Olje- og miljøvernminister etter valget.

 • Jan Kenneth Stavenes

  Dette er jo så lite seriøst at det er til å grine av. Ikke på ett eneste punkt vurderer du Venstres politikk. Du viser til FrPs politikk og setter likhetstegn. Venstre har gjort det klart at det ikke blir aktuelt å støtte FrP i regjering. Ingen politiker kan skape seg slik fallhøyde som Sponheim har gjort de siste dagene uten å være villig til å følge opp. En stemme på Venstre er en stemme for Venstres politikk og mot FrP i regjering.

  Dessuten, siden vi er inne på miljø. Kan du forklare hvorfor SV ikke følger Venstres eksempel og stiller ultimatum på oljeboring i Lofoten og Vesterålen?
  Ap kommer til å gå inn for utvinning, bekreftet av f.eks Tore Nordtun. Da blir SV overkjørt om dere ikke setter inn den sterkeste luten, slik Venstre har gjort. En stemme til SV kan altså fort bli en stemme for mer oljeutvinning i nord.
  SV har allerede vært med å bruke 410 millioner til seismikkskyting i området. Det vil si at dere enten er:
  A) Et parti som bereder grunnen for oljeutvinning i LoVe, eller
  B) Et parti som dumper 410 mill i sjøen (bokstavelig talt), istedet for å bruke de på å utvikle fornybar energi.

 • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

  Se over for å se at Lars har lovet å stoppe FrP før uten å følge opp løftene.

  VI har bevist at vi er i stand til å sperre Lofoten og versterålen for oljevirksomhet i denne Stortingsperioden uten å bruke ultimatum. Det har vi tenkt å gjøre igjen.

  Og ja du har rett. Jeg ville brukt de 410 millionene annerledes fordi jeg mener oljen bør ligge. Sånn er kompromisset. Vi skyter seismikk, mens oljeut vinningen stoppes foreløpig. Det er en deal til å leve med og det er jo tydelig for alle at det å leve sammen olje og fiske er dønn umulig.