Innlegg

Hver dag er en gave…

June 12, 2007

…når Brann leder serien.

You Might Also Like

 • Torbjørn

  Bare ta det helt med ro….det går plutselig over….

 • Roar

  Så lenge var Brann i himmelen….. vet ikke hvordan tabellen ser ut, men 6-0 tap er vel ikke serieleder verdig…

 • Kine

  Hver dag er en gave…

  …så lenge man ikke blir sendt tilbake til krig!

 • L

  Kom igjen Kine! Kan man ikke koste på seg litt glede over at verdens tøffeste fotballag leder serien uten å få dårlig samvittighet?

  Om man skal gå rundt å tenke på all dritten 24 timer i døgnet går man fort tom. Hva er en bedre terapi enn å få skreket fra seg på Stadion?

  Et like tøft lag som Brann er forresten Liverpool. Et sitat fra den legendariske manageren Bill Shankly burde falle i smak:

  “The socialism I believe in is everyone working for each-other, everyone having a share of the rewards. It’s the way I see football, it’s the way I see life”

 • http://www.bt.no/meninger/kommentar/rossavik/article360333.ece Oscar Aristides Renta Fiallo

  I storyen om disse afgahnerne, som nå går på andre året, er utholdenheten de utviser bemerkelsesverdig. Jeg tror dette atter er et eksempel på besluttsomheten bak islamistenes koloniseringsprosjekt av Norge og øvrige land i vesten. Innflytelsen disse har i mediene generelt og blant venstreeliten er blitt tydelig. De lederartikler jeg har lest gir ikke en klar, uomtviselig støtte til norsk rettsvesen og politi i en overmoden sak som trenger en ting: handling.

  I stedet gis der plass til alle slags innspill, der regien og styringen utøves av islamistene. Deres mål er klart: når de har fått afganerne på plass i Norge, skal nye følge etter – i økende antall – som en følge av den presidens som blir skapt. Derfor er saken så uhyre viktig for islamistene. Derfor er afgahnerne utholdene

  Flere av av SVs sentrale politikere manøvrerer
  i farlig farvann. Vel formoder jeg at de er under kontinuerlig sterkt press fra islamistiske krefter i partiets egne rekker. Men at de også allerede nå, gang etter gang, viser at de spiller på lag med dem, gjør meg betenkt. – Men faren for å bli oppfattet som et islamistisk parti blant folk flest bekymrer tydeligis ikke partistrategene, i deres langsiktige tenkning. Det er ikke der de skal hente sine stemmer.

  Jeg leser Jespersen og Pittelkows overbevisende bok “Islamister og naivister”, og anbefaler boken som noe av det det klareste og sterkeste som er skrevet om temaet. Så er da også Jespersen tidligere sosial- og innenriksminister i Danmark. Det har gitt henne innsikt og derfor autoritet i de spørsmål der islamistene med imponerende dyktighet synes å lykkes med å manipulere venstresiden og den toneangivende eliten i våre land.

  Det slår meg hvor sterkt naivismen fortsatt står i mediene. Er det universitetene som svikter i læringen om etikkens krav? – Journalistene har jo sluttet å legge størst vekt på objektiv, sannferdig informasjon. Det er om å gjøre å formidle det som er politisk korret. Korrektiver søkes ofte gjemt vekk. De hverken trykkes, vises eller uttales. Derved forvitres tillitsforholdet mellom journalistene og oss som er deres forbrukere. I stedet sniker mistroen og forakten seg inn.

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Til foppalen: Etter Lyn-kampen tenkte jeg bare Ham-kam! Hledigvis er det ikke bare vi som mister poeng, men Stabäk blir farlige.
  Til Afghanerne: Fiallo setter dette inn i den store islamistiske konspirasjonen. Jeg vil be deg ta kontakt med Zahir Athari som leder demonstrasjonen. Han er overhode ikke islamist. Det burde väre svar nok. Afghaner-saken dreier seg om hvordan norsk flyktningepolitikk skal väre. Det er helt greit aa mene at ingen Afghanere skal sendes hjem fordi Afghanistan er et land i borgerkrig. Det mener ikke jeg. SV har lagt ett prinsipp til grunn i vaar flyktningepolitikk, nemlig at vi skal legge oss tettest mulig opp til FNs höykommisär for flyktninger sine anbefalinger. Det gjorde vi da vi mente det var feil av UNE aa sende folk til sör i Somalia i fjor, men vi mener det er greit at folk uten beskyttelsesbehov sendes til nord i Somalia. Tilsvarende mener jeg om Afghanistan. FN mener det er greit aa sende folk til en del ftrygge omraader, men ikke under noen omstendighet tilbake til Kabul hvis man ikke har nettverk eller til utrygge omraader. Det mener jeg og. SV og.
  Hva har vi gjort i forhold til dette. I fjor da Afghanerne sultestreiket fikk vi styrket NOAS ökonomisk saa de kunne gjennomgaa Afganernes saker paa nytt. I tillegg fikk vi paa plass i Regjering styrket kommunikasjon med FN om deres anbefalinger, styrking av kvinners mulighet til aa faa opphold for kjönnsbasert forfölgelse, stornemdsbehandling (vanligvis behandles enkeltpersoners saker av kun en nemdleder. Stornemd bestaar av tre nemdledere og to fra humanitäre organisasjoner og to til) i UNE av alle saker der UNE önsker aa bryte FN sine anbefalinger om hvem som skal ha beskyttelse og sist men ikke minst: en fornyet behandling av det punket det vi bröt FNs anbefalinger i forhold til afghanerne, spörmaalet om internflukt til Kabul og menneskenes tilknytning. Stornemden kommer om ikke lenge, jeg haaper den ender opp med at vi skal fölge FN.
  Til slutt. Det er legitimt aa mene at utviklingen i Afghanistan er saa labil at vi egentlig burde stoppe utsendelse av alle folk. Baade UNEs rapporter og en ny Röde Kors-rapport kan leses slik. Saa lang mener verken SV eller FNdet, men SV mener at vi burde faa en rapport paa hvordan det har gaat med folk vi har sendt tilbake för vi fortsetter uttransporteringen.