Miljø

Hva i all verden mener FrP om klima?

September 21, 2009

På landsmøtet vårt i vår så satte vi klare mål om å kutte utslippene våre av klimagasser med 40% innen 2020 i forhold til 1990-nivået (Nivået for Kyoto-avtalen). AP hadde tidligere vært med på 30% kutt, men nå har vi fått Regjeringen til å være med på at Norge skal påta seg kuttforpliktelser på 40% dersom vi får til en internasjonal avtale. Det er veldig bra! 40% kutt vil tilsvare at vi kommer oss ned på et nivå som tilsvarer at vi får slippe ut like mye CO2 per person i Norge som snittet må være i hele verden om vi skal stoppe de farlige klimaendringe.

Det er forstemmende å høre på FrPs Ketil Solvik-Olsen på Politisk kvarter i dag kommentere dette. Han kritiserer Regjeringen for symbolpolitikk men gir rett og slett blaffen i å svare på hvilke forpliktelser FrP mener Norge bør påta seg i de internasjonale forhandlingen og han svarer utrolig unnvikende på om han er bekymret for at det kuttes for lite i forhold til det vi har behov for. Solvik Olsen har hakk i platen når han snakker om at vi må kutte ute i verden i stedet for i Norge, men jeg har aldri hørt ham si hvor mye han mener vi bør påta oss å kutte i Norge og utlandet til sammen. Det er ganske på trynet, all den tid det faktisk er akkurat det vi skal forhandle om i København.

Stå på journalister, for å få FrP generelt og Solvik-Olsen spesielt, til å svare for hva de faktisk mener Norge bør mene i København til høsten. Dette er sinnsykt viktig for å stoppe de farlige klimaendringene!

Er det noen som har forstått hva FrP mener om Norges klimaforpliktelser bortsett ifra det Solvik-Olsen har sagt om at han kun er for en avtale dersom det ikke blir for dyrt?

You Might Also Like

 • Ketil Solvik-Olsen

  Så så Heikki. Den dagen dere leverer det dere har lovet tidligere, så kan jeg være med å diskutere nye "ambisjoner". Gleder meg til å se Kårstø blir Co2-renset innen 2009. Og gratulerer med at grønne sertifikater ble teknologinøytrale – SV strittet i mot i 3 år, men måtte gi seg til slutt. God miljøpolitikk handler om å ha gode løsninger som virker, ikke ambisjoner som aldri blir innfridd. 🙂

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Takk for kommentar Ketil, men jeg merker meg at du ikke svarer på utfordringen min. Hva ville du som miljøvernminister for FrP dratt til København med? Forutsetningen for å kutte i utslipp effektivt ute, gjennom konkrete prosjekter eller internasjonal kvotehandel, er at Norge som land påtar seg en forpliktelse. Hvilken forpliktelse til reduksjoner mener du at Norge må påta seg? Støtter du målet om å redusere klimautslippene for å nå målet om å hindre en oppvarming på mer enn 2 grader?

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Til teknologinøytrale kvoter. Jeg er fryktelig glad for at vi får grønne sertifikater på plass, men vil anbefale deg å se på Storbritannias sertifikatmarked. De gir flere sertifikater, og dermed mer støtte, til umodne teknologier som bølgekraft og offshore vindkraft og oppnår dermed både mer strøm og teknologiutvikling!

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Vi som har et reint teknologinøytralt system vil ikke oppnå tilsvarende teknologiutvikling og vil gi unødig høy støtte til allerede lønnsomme småkraftverk som hadde levd godt med, la oss si et halvt sertifikat. Dette får vi rikelig tid til å diskutere frem til 2012. Vi må ikke gjøre det beste til det godes fiende.

 • Stig Høisæther

  FrP har ingen miljø politikk eller tror på menneske skapte klima problemer. Det er vel mennesket i FrP som har problemer med klimaet,både politisk,globalt og henger ikke med.

 • Nils Johnsen

  Frp tror mer på oljeindustribaserte forskere enn på det store flertallet av vitenskapsfolk når det gjelder CO2 og klimaendringer. Her, som i en rekke andre saker, prøver Frp å hoppe over gjerdet der det er lavest. De frir til de mange velgerne som liker å kjøre bil med billig bensin og fri fart. Ansvarlig politikk er det i alle fall ikke. Jeg var til stede på en konferanse på Mongstad like før valget. Ketil Solvik-Olsen deltok i debatten. Han virket både intelligent og kunnskapsrik på noen områder. Synd at han ennå ikke har tatt inn over seg de utfordringene økte CO2 utslipp og klimaendringer fører med seg for verdens befolkning. Jeg skal nøye meg med kun ett argument: Det vil være til de grader økonomisk lønnsomt å være føre var og iverksette nødvendige tiltak nå – i stedet for å reparere de svært omfattende skadene etter ekstremværet vi kan få om CO2 utslippene fortsetter å øke.