Innvandring

Hodepinen Hellas

October 23, 2009

Da Norge noen år tilbake neket å sende asylsøkere tilbake til Hellas, selv om de kom derfra, skapte det furore i EU-systemet. Her tøffet lille Norge seg opp og mente at behandlingen av asylsøkere i Hellas var så humanitært sett dårlig og at den ikke kunne  kalles rettssikker.

I forbindelse med innstrammingene i asylpolitikken for vel et år siden, ble retur til Hellas satt igang igjen. Ett av argumentene var at det ikke var mulig for kun ett land å ikke sende folk tilbake til Hellas, for da ville alle søke seg videre hit. Dette viser hvor sårbart et felles asylbehandlingsregime i Europa er og hvor lett det kan skje at land etter land strammer inn asylpolitikken fordi alle andre gjør det.

Klassekampen skriver i dag om NOAS, Helsingforskomiteen og en samarbeidende gresk organisasjons rapport som mener at behandlingen av asylsøkere i Hellas er i strid med flyktningkonvensjonen. Jeg har bedt Justisministeren foreta en gjennomgang av rapporten og norsk utsendelsespolitikk til Hellas. Regjeringen er nemlig klokkeklar på at ingen skal sendes tilbake til et annet europeisk land i strid med de internasjonale konvensjonene om vern mot forfølgelse eller umenneskelig behandling.

En siste ting. Det er helt åpenbart at Hellas, sammen med Italia og Spania, så grunn av sin geografiske plassering tar imot flere asylsøkere enn land lenger nord i Europa. Derfor er det behov for at Norge og andre land bidrar til å fordele ansvaret land i Europa imellom og at Norge derfor bidrar med penger til behandling av asylsøknader i Hellas. Et kryustallklart krav i den anledning må være at Hellas følger de konvensjoner og avtaler de har inngått.

You Might Also Like