Integrering, Rettferdighet

Hjernevask – Vold

March 23, 2010

Altså. Jeg synes det var gøy med Harald Eia, selv om han som programleder kan benytte seg av alle grepene i verktøykassen og “disse” sine intervjuobjekter rett i dass – og gjør akkurat det, så jeg som seer får betydelige doser fjernskam.

I dag brukte han et helt program på å si at kultur (altså miljø/oppdragelse – i motsetning til arv/bilologi) var mye viktigere enn genene, for å forklare hvor ofte det skjer vold og drap utført av menn avhengig av kultur og tradisjon. Hvorfor det er færre drap i Norge enn i Sørstatenes i USA for eksempel. Samtidig mente han at det var biologiske grunner til at menn var mer voldelige enn kvinner. Kriminologen han intervjuet var ikke på det hakket og parerte helt streit med å sille spørsmålet om i hvilken grad et slikt syn var avgjørede for hva hvordan vi som samfunn ville forebygge vold?

Da var det hakket mer trøblete at hun nærmest unnlot å erkjenne at vold forekom mer i æreskulturer.

Det kan knapt kalles oppsiktsvekkende at menn som kommer fra stokk patriarkalske tradisjoner er mer tilbøyelige til å utøve vold overfor kvinner. Det er jo tross alt en av grunnene til at vi feminister i en årrekke har hevdet at synet på kvinner og vold utøvet mot kvinner, henger nøye sammen med om kvinner og menn er likestilte i samfunnet.

Jeg mener et samfunn med likestilling mellom kvinner og menn er et bedre samfunn enn et samfunn uten likestilling. Det mener jeg det er verdt å kjempe for.

You Might Also Like

 • http://pjattogpolitikk.wordpress.com Peter

  Enig med deg. Dette var et godt program. Selv om det finnes svakheter ved programmet er det en ting som er utrolig bra med det, og det er at vitenskapsdebattene er blitt tilgjengelige for vanlige mennesker som ikke leser akademiske tidsskrifter.

  Generelt er det også viktig for oss som er politikere å se at vi som driver med politikk husker at man kan finne forskning som kan støtte nær sagt hva som helst, og at det er lett å ta dårlig forskning til inntekt for egne standpunkt.

 • Solveig Moldrheim

  Det er langt mer konstruktivt å snakke om strukturbaserte og situasjonsbetingete årsaker til vold enn kulturelle. Dersom man ikke har myndigheter som ivaretar rettssikkerheten til sine innbyggere, er det lett forståelig at man tar skjeen i egen hånd – noe som ofte blir omtalt som 'æreskultur' og 'blodshevn'. Jeg vil bakenfor "kulturen", det er strukturer og vanskelige situasjoner (flukt, eksil, fattigdom, krig), som skaper vold. Og på den måten blir "kultur" et unyttig begrep da det ikke kommer tett nok på årsakene – slik jeg ser det.

 • http://intensedebate.com/profiles/kabylia kabylia

  Tenk oss at en dag kommer Hamas ledelsen til å dekreter at Kvinner og menn er like. At Kvinner får samme rettigheter som mennene. Kvinner får lov å ha fire ektemenn…

  Tenke deg litt at hamas,hizbollah et autre sosialisters venner "strukturer" de hellige ordene…. http://kabylia.wordpress.com/

  Hvor lenge