Innlegg

Helen Bjørnøy sikrer Malmøykalven

March 28, 2007

Etter de seist dagers diskusjon rundt opprydningen av gift i Oslofjorden har Miljøvernministeren nå stilt strenge krav til den videre oppføkgingen. Jeg har vært for dypvannsdeponiet, fordi jeg har ment det var forsvarlig, fordi det betyr en vesentlig forbedring i forhold til i dag og fordi den mange ganger dyrere deponimuligheten på Langøya ikke er nok til å dekke behovet vårt for opprydning, slik at vi er nødt for å finne gode alternativer i de havbasengene der vi kan. Det mener jeg vi har gjort i Oslo.

Jeg vet at min gode venn ordføreren på Nesodden, Christian Hintze Holm, er uenig med meg, men Natur og Ungdom har akseptert den løsningen vi har valgt og det spiller en rolle for meg.

Men Helen følger saken tett, sammen med Knut Even Lindsjørn, byrådslederkandidaten vår i Oslo, og det er bra.

You Might Also Like