Innlegg

Hektiske dager lander flatt paa en strand

June 23, 2007

Etteren uhyre hektisk innspurt paa Stortinget der bloggen, stakkars, ikke har blitt oppdatert, gaar jeg inn i sommertid. I dag fra Dubrovnik der jeg akklimatiserer meg til et NATO-möte om Kroatias eventuelle medlemskap. Her er varmt og deilig og sol og Adriaterhav. Gode böker (Halvbroren og nesten ferdig med den utrolig fine boken Gaa, av Tomas Espedal) har jeg med meg, fisken serverer seg selv og Dubrovniks hovedgate skulle inspirere alle som tror at biler er nödvendig for hendelen, til aa begripe det motsatte.

Hjemme er det klima som staar övers paa dagsorden. Klimameldingen ble fremlagt og kritikken er unison fra miljöbevegelsen. Det var forventet og den tar vi til oss. Hva SV som parti mener om saken er vel kjent i forkant og alle kan se at vi med större SV-oppslutning hadde kommet enda lengre i retning av det maalet. Hva er det mest positive med klimameldingen sett fra mitt staasted:

 • Sektorvise maal for utslippskutt i tonn. Det betyr at hver enkelt samfunnssektor faar ansvar for kutt i sin sektor med maal og oppfölgingansvar.
 • Tallfesting av hvor store kutt vi skal ta i Norge (10-13 millioner tonn – med skog er det 13-16 millioner, men det har vi ikke tradisjon for aa regne med) Utifra SFT sin prognose for 2020 betyr det at vi skal ned i 49-46 millioner tonn CO2-utslipp. Det er 6 millioner tonn mer en vi hadde som maal, men likevel en skikkelig mengde tiltak. Det vi ikke kom i maal med var at regjeringen spikret hvilket utslippsnivaa vi skal paa i 2020, men i stedet hvor mye tiltak vi skal paa plass med. Dette er det vi faar mest kritikk for fra miljöbevegelsen. Derfor er det dette det er viktigst aa faa paa plass neste gang planen skal opp til revisjon om fem aar.
 • En del kokrete tiltak: Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall, utfasing av oljefyr, omsetningspaabud av biodrivstoff, utvikling av fremtidskommuner med lavutslipp (Her er det jo bare aa kjöre paa for SVere i hele landet.), utvikling av fornybar ennergi offshore(Havvindmöller!) og saa videre. Planen er full av vurdere og utrede-punkter, blant annet hva angaar eletrifisering av sokkelen og höyhastighetstog. Det er ingen tvil om at for at vi skal komme i land med 10-13 millioner tonns reduksjon saa maa flere av disse eller andre prosejkter paa plass.

Miljö er vel det feltet SV og AP setter seg ned sammen med störst forskjeller i utgangspunktet. Det gjenspeiler seg i Regjeringens politikk. Her er det bare aa brette opp armene og gaa paa!

PS! Samme dag ble det kjent at svensk storkapital, norsk storkapital og Staten har gaatt sammen om langsiktig industrieierskap i Aker Kvärner. Se Halvor Elviks kommentar om dette i Dagbladet.

You Might Also Like

 • http://www.igesund.com/blog/ Halvorlig talt

  Du er ærlig som innrømmer at SV har tapt grundig i regjeringsforhandlingene om klimameldingen.

  Men dette kommer uansett til å koste SV dyrt fremover. Flere partier, bl.a. Venstre og Høyre, kommer til å gå lenger i å love konkrete tiltak. Som regjeringsparti må SV forsvare det miljøbevegelsen betegner som tidenes mageplask:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article1851307.ece

 • Tove Lehre

  Jeg var i Dubrovnik tidlig i mai. Det er så trist å se hvordan vakre steder tagges ned av reklame, plakater og vimpler. Fartet litt i Monte Negro også, det samme der. Det ble sagt at kyststripa langs Adriaterhavet og videre langs Middelhavet nå er kjøpt opp av store investorer, hele vegen sørover inklusive Albania.

 • Antisosialist

  Hvordan kom du deg til Dubrovik da?
  Tok toget regner jeg med, kanskje du gikk eller syklet.

  Eller kan det tenkes at du brukte fly, og dermed avslørere deg selv som en hykler?

 • http://www.prekestolen.net thorewiig

  Klimameldingen er svaert pinlige greier Heikki, paa lik linje med Branns 6-0 tap mot Lyn.
  Men ser at du ogsaa holder deg unna hjemlige ubehageligheter med gode dager i Kroatia;
  Jeg, Morten, Lene og Lisa er i Split til 2.juli.. Nyt ferien saa lenge..

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Det kan jo ikke være tvil om at SV ønsket å gå lengre i klimameldingen enn det som er regjeringens politikk, men la oss glede oss over det som komm på plass og kvesse knivene til neste runde. Uten å bygge en brei opinion for konkrete saken kan vi bare glemme å lykkes. Ja det stemmer at jeg tok Norwegian til Dubrovnik for å møte de andre landene i NATO, så får vi redusere utslipp, men skritt i retning av fred i Kosovo er verd noen tonn. Til Tove. Finn en vennskapsby i Kroatia og hjelp dem i å verne strandsonen!