Integrering

Heftig i Iran

June 15, 2009

Det er vilt å se hva som skjer i Iran. Landet er ikke et demokrati. Grunnloven gir den til en hver tid sittende øverste leder rett til å utpeke øverste justissjf og rett til å utpeke de religiøse medlemmene til et vokterråd som skal godkjenne om kandidater til valg er valgbare. I tillegg kan Vokterrådet nedlegge veto mot alle lover de mener strider mot religionene.

Men det finnes store mengder demokrater i Iran og frustrasjonen blant mange er stor nettopp fordi de mest demokratiske ønsker å stille, så får de ikke lov. Mange medlemmer av parlamentet får ikke stille til gjenvalg og når såkalt reformvennlige kandidater velges, så stoppes det meste av forbedringer, rett og slett fordi Vokterrådet stopper det.

Jeg var i Iran mens Khatami var president og Kherubi, han som ved valget nå lovet å ta kvinner i regjeringen hvis han vant, var parlamentspresident. Jeg leste grunnloven og så hvor vanskelig det var å endre samfunnet gjennom lov. Det var en spennende tur, men også frustrerende fordi det viste med all tydelighet hvordan du kan frata demokratiet legitimitet hvis du bare lokke folk til å gå og stemme, men samtidig effektivt stopper all form for endring.

Mange har imidlertid fått seg en støkk med Amadinejad og protestene som utspiller seg i Teheran er oppmuntrende. Lykke til alle dere som kjemper for demokrati i Iran!

You Might Also Like

  • Brutalus

    “Lykke til alle dere som kjemper for demokrati i Iran!”

    Og lykke til den neste generasjon nordmenn som må kjempe for demokrati i et muslimsk Norge.Takk Heikki og co.Vi skal aldri glemme dere….

  • Thomas

    “Grunnloven gir den til en hver tid sittende øverste leder rett til å utpeke øverste justissjf og rett til å utpeke de religiøse medlemmene til et vokterråd som skal godkjenne om kandidater til valg er valgbare. ”

    Bytt ut religiøse med politiske og du har et sosialistisk regime som du, Heikki, sikkert ønsker velkomment i Norge.