Barn, unge og kunnskap, Rettferdighet

Får ikke råd til ungdom – denne gangen heller

August 2, 2009

Torbjørn Røe Isaksen er ute i VG og kommer med valgflesk til ungdomm, men hvis han har tenkt å holde alle løftene sine om skatteletter, kommer ikke Høyre til å gjennomføre løftene de gir ungdom – ikke denne gangen heller.

La oss ta noen av løftene: De vil heve frikortgrensen, sette ned prisen på NSB for ungdom og studenter. Da Isaksen var leder for Unge Høyre og Høyre satt i Regjering, kuttet Høyre i Studiefinansieringen for studenter som ikke sto på eksamen, de kuttet studentrabatten til studenter og elever på NSB og de kuttet i byggingen av studentboliger. Alt sammen gjorde de fordi de prioriterte å gi skattelette på 23 milliarder, mest til de rikeste.

Denne gangen har Unge Høyre gått enda lenger i å love skatteletter til de rikeste. Hele formueskatten skal vekk som gavepakke til de rikeste og kutt i skattene for de høyeste inntektene er noen av forslagene. Alle skjønner at når Høyre skal velge, er det skattelette som kommer først. I tillegg har de lovet å kutte ut gratis skolebøker og læremidlene i videregående skole.

Vi i SV derimot har vist at vi holder det vi har lovet ungdom de siste fire årene:

 • Vi har innført gratis læremidler i videregående skole, med utlån av bøker og stipend til matriell
 • Vi bygger 1328 studentboliger i år (lovet 1000 til 1200)
 • Økt studielånet med prisstigningen (Høyre lånet stå stille)
 • Økt hvor mye du kan tjene før du begynner å betale skatt (frikortet) fra 22000 til 40 000
 • Økt kulturbudsjettet med støtte til Øyafestivalen og andre kulturarrangementer som unge går på

Neste fire år skal vi:

 • Innføre leksehjelp i skolen og gi all ungdom rett til lærlingeplass
 • Ungdomskort med halv pris på all kollektivtraffikk
 • Gratis tannlege for alle unge opp til 23 år
 • En ekstra måned med studiefinansiering – opp til 11 måneder
 • Kulturkort for unge som gir gratis og billige konserter, kino og kultur

You Might Also Like

 • http://thho5.tech1.org Thomas Holden

  Gratis læremidler i videregående skole? Hvor er de? Jeg måtte virkelig kjøpe bøkene mine selv, de må jeg i år også.

  Datamaskinen måtte vi også betale.

  Hva er det du snakker om??

 • Håkon

  Ja, man får råd til mye når man effektiviserer driften og får syke ut av trygdekøen.

 • Martin

  Når skal dere i SV forstå at formueskatt rammer småbedriftene og ikke de rikeste?

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Utlånsordningen av skolebøker innføres for siste trinn i videregående skole i år. I tillegg gis det stipend til annet skolemateriell. Det kan godt hende at PC bør bli gratis etterhvert. Noen fylker er den det allerede. I tillegg kan det godt hende at stipendordningen kan forbedres. Poenget er at vi har innført ordningen og at Høyre var imot den og helst vil at den skal vekk igjen og heller bruke pengene til skattelette. Det vil ikke jeg. Jeg mener elevene fortjener en gratis videregående skole.

  Når 2/3 av formueskatten betales av de 2,5% rikeste er jeg ikke i tvil om at den er god og omfordelende og ikke rammer bedrifter i nevneverdig grad. Landets 35 000 bønder betaler til sammen 250 millioner kroner i formueskatt. Det er om lag 7 000 kroner per bonde. Det går bra.