Rettferdighet

Høyresidens comeback – not!

March 6, 2009

Les dagens Aftenposten, Kulturdelen side 4. Her kommer høyresidens falangister, representanter fra høyre-tankesmien Civita, med sin egen omskrivning av årsakene bak finanskrisen.

Jeg har tidligere advart om at høyresiden vil fremstille finanskrisen som forårsaket av enkeltmenneskers grådighet og politikeres dårlige regulering. Det er nettopp det de gjør. De avideologiserer og legger ansvaret på politiker-standen for å ha styrt dårlig og regulert dårlig. Deres konklusjon er at det er dårlig styring, ikke markedene det er  noe galt med når vi nå står med begge beina godt plantet i finanskrisens gjørme.

Poenget er at det er nettopp høyreideologi, høyrepolitikk og høyrepolititikeres blinde tro på markedets fortreffelighet i allianse med  de store finansinstitusjonene som så muligheter til å tjene store penger som har drevet oss ut i krisen vi står oppi. 28 prosents lønnsvekst for lederne i finansinstitusjonene fra 2007-2008 sier sitt (Kilde TBU).

La meg kjapt gjennomgå argumentene deres, så får jeg komme med grundigere svar i Aftenposten seinere:

 1. Argument 1: Makroøkonomisk svikt. Det har bygget seg opp globale økonomiske ubalanser, blant annet gjennom USAs enorme underskudd egne statsbudsjetter. Det er riktig. Hvem har styrt de siste 8 årene i USA? Det ytterliggående høyrepartiet – Republikanere. Partiet som argumenterte hardt for at skattesenkninger til de steinrike ville få fart på økomien. Det gjorde det ikke. Det gjorde de steinrike rikere og var sammen med USAs folkerettsstridige invasjon av Irak (støttet av høyresiden i Norge) hovedårsaken til de enorme underskuddene  på det amerikanske statsbudsjettet.
 2. Argument 2: Feilslått pengepolitikk(rentepolitikk). Enøyd fokus på inflasjonsmål som førte til for lave renter og som igjen førte til bolig og verdipapirboble. Det er jeg enig i, men hvorfor sier ikke Civita at det er høyresiden som har agumentert hardest for selvstendige sentralbanker som skulle kunne piske arbeidstakere som krever høy lønn og politikere som ønsker å investere i offentlig velferd? Hvorfor dokumenterer ikke Civita hvordan Jan Tore Sanner, Per Kristian Foss, Erna Solberg og Siv Jensen har kritisert Regjeringen hver gang rentene har gått opp. Høyres partileder skrev sågar i Boligmeldingen, den gangen hun selv var boligminister, at det var et mål for høyre med stabile lave renter. Venstresiden har vært for arbeid til alle og stabile boligprisutvikling. Høyresiden får ta ansvaret for lavrentepolitikken.
 3. Argument 3: Inngrep i boligmarkedet. Civita mener det er for mye boligregulering i USA at myndigheter og finanssektor skjulte risikoen i “sub-prime lån”. I Norge mener de at formueskatten gjør at det investeres for mye i bolig og eiendom i Norge og at lavinnskuddsleiligheter er  vår tids sub-prime lån. Det er sant at de amerikanske råtne boliglånene ble skjult gjennom at høyrisiko lån ble solgt videre sammen med andre lån, men dette var jo nettopp fordi man mente at markedet var best i stand til å verdsette risikoen! Og her i Norge tillot jo Høyreregjeringen akkurat det samme, nemlig videresalg av lån og Obligasjoner med fortrinnsrett, kun mot SVs stemmer. Civita er jo heller ikke rederlige når de slår fast at skatten på annen formue enn eiendom er for høy uten å si at Høyresiden fjernet boligskatten og har stemt imot hver eneste forslag til økning av eiendomsverdier og likningstakster i denne stortingsperioden. Det er behov for å stoppe spekulanter fra å putte pengene sine i eiendom i stedet for i investeringer som skaper flere arbeidsplasser, men det er høyrepolitikk å gjøre det ved å senke skattene for de rikeste ved å fjerne formueskatten  i stedet for ved å gjøre øke verdsettelsen på eiendom for investorer. Til orientering for Civita. Det var Høyre-leder Erna Solberg som foreslo frimarkedsreformen med at alle skulle kunne bygge borettslag og jeg merker meg at Unge Høyre går imot innstrammingene vi foreslår for å hindre at flere havner i fellen med høy fellesgjeld og avdragsfritak de første årene for å lure folk til å kjøpe.
 4. Argument 4:Systemfeil. Dårlig risikohåndtering fra markedsaktørene og dårlig regulering er svaret fra Civita på hvorfor det har gått galt, ikke noe ved det fantastiske markedet. Civita stiller seg på denne måten i samme båten som de fleste andre markedsfundamentalister i forhold til to ting. Det ene er at de underslår at den dårlige reguleringen er drevet frem av høyrsiden – for eksempel at Bush fjernet begrensningene på hvor mye penger forretningsbankene kunne låne ut. Det skulle markedet bestemme. Når Lehman brothers gikk overende hadde de lånt ut over 30 ganger egenkapitalen (pengene de har selv) når de ikke lenger fikk inn pengene de hadde lånt ut. De andre er at det ikke ser ikke kritisk på det som er markedets store svakhet – asymmetri i informasjon – det at noen vet noe bedre enn andre. For at markedet skal fungere forutsettes det at alle har den samme informasjonen om det som kjøpes og selges. Når så markedet får jobben med å vurdere risikoen ved de råtne boliglånene, så vet den som låner ut pengene om risikoen, men så pakkes de råtne lånene med streite lån og selges videre, til en høyere kredittvurdering og dermed er den reelle risikoen skjult. Alle bortsett i fra markedsfundamentalister skjønner dette, problemet er at det er nettopp markedsfundamentalistene som har fått styre utviklingen i finansmarkedene den siste lange oppgangstiden siden 1991. Høyresiden har ansvaret – det er på tide å ta selvkritikk.

At en tidligere rådgiver for Høyres stortingsgruppe skulle slakte sitt eget partis politikk 4 år i regjering og snart 4 år i opposisjon, er vel for mye forlangt, men hvis Civita skal oppfattes som etterettelige i omgang med politiske fakta, og rederlige i samfunnsdebatten, bør de heve seg mange hakk i tiden som kommer. Hvis de derimot ønsker en rolle som Komiske Ali for feilslått høyrepolitikk de siste tiårene, er det bare å fortsette som de stevner.

You Might Also Like

 • Elijah

  Markedssyklusen vi har i dag og har lært å akseptere som normal, er faktisk et forholdsvis nytt fenomen i verdens historie.

  Markedssyklusen er en naturlig konsekvens av myndighetene sin aktive regulering av tilførselen av penger og kreditt gjennom sentralbanker. Noe som ble forsterket ytterligere da de fleste land forlot gullstandarden til fordel for papirpenger uten underliggende verdi.

  Så om noen mener at denne finanskrisen er høyresiden sitt fall, så må man allikevel huske på at pengemarkedene har vært regulert av staten de siste hundre årene, en 100% sosialistisk ordning.

  God helg!

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Husk. Jeg har ikke sagt at dette er høyresidens fall, kun at krisen i finansmarkedene skyldes høyrepolitikk.

  Om sentralbankenes virke kan sies å være sosialistisk, er jeg dypt usikker på. Jeg får gå tilbake til mine gamle økonomisk historiebøker fra NHH, men at det at staten har en så sentral rolle i økonomien som den har i dag og etter min oppfatning bør ha en sterkere rolle på alle områder markedet ikke egner seg, ligger nok nærmere å tenke for en sosialist som meg enn for en liberalist.

  God helg selv!

 • synve

  Bra og informativ gjennomgang. Det jeg tror Civitas/høyresida kan ha rett i er at amerikanske myndigheter gikk for langt i å pålegge banker å gi lån til folk med for lavt inntektsgrunnlag for boligkjøp (men dette svake inntektsgrunnlaget hang vel for en god del sammen med for lave minimumslønninger i USA).

  Ellers tror jeg kanskje dette oppsumerer finanskrisa ganske godt:

  Modern finance was said to transfer risk to those best able to manage it, instead it transferred risk to those least able to understand it.

  (Men jeg er ikke økonom og har sørgelig vanskelig for å forstå det hele)