Innlegg

Gratis daghjem til alle barn

February 6, 2007

Da jeg var liten var jeg på t-skjorteverksted og laget min egen lille hvite t-skjorte det jeg potet-trykket med røde bokstaver: Gratis daghjem til alle barn.

Dette var i 1977.

I fjor og i år bygges det flere barnehageplasser en noengang og med dagens satsing er det penger nok til å sikre full barnehagedekning. Men køene har økt. Hvordan det kan ha seg? Markedet! Tilbud og etterspørsel. Øystein Djupedal tok initiativet til barnehageforliket som betydde at prisene går ned. Og når prisen går ned vil flere ha barnehageplass. Så enkelt. Når prisen ble satt ned fra 2750 til 2250 fra 1. januar i år førte det i følge prognosene til at om lag 20 000 flere ville sende barna sine i barnehagen. Det er derfor det er så avgjørende å sette ned prisen før vi bestemmer oss for når vi har nådd full barnehagedektning.

20 år seinere kommer vi til å nå målet om daghjem til alle barn. Det eneste som kan stoppe det er hvis det saboteres av noen av de høyrestyrte byene Sandnes, Bergen og Oslo. I de byene har barnehagebygging i en årrekke vært nedprioritert. Stavanger som jeg trodde slet med å nå målet, kommer til å klare seg.

Gratis blir ikke plassene enda, men på SVs landsmøte skal vi vedta om vi skal jobbe for å sørge for gratisk kjernetid til alle barn og en maksimumspris i forhold til inntekt, 5%, på hvor mye foreldre skal betale for en plass. 

Barnehage er bra for de aller fleste barn. Jeg gikk i mye forskjellig barnepass da jeg var liten, men Solbakken barnehage holder jeg tett til mitt hjerte.

Unger treffer andre unger, særlig bra er det for barn som kommer fra hjem som ikke funker særlig bra. Unger lærer språk best gjennom lek, noe som er bevist at førte til at minoritetsungdom var bedre forberedt på skole hvis de hadde vært i barnehagen. I Oslo innfører vi gratis kjernetid i stadig flere bydeler. Målet er at det til slutt skal barnehage være gratis over hele landet. Da er jeg i mål fra starten av min politiske aktivisme med potettrykk.

 

You Might Also Like

  • http://link avrille

    89tv com,