Miljø

Grønne sertifikater i boks!

September 7, 2009

 

Endelig har regjeringen fått på plass en ordning sammen med svenskene om et felles støttesystem for fornybar energi i våre to land. Det er supert! 13 nye TWh med fornybar energi skal vi sette i gang med. Det er om trent +10 prosent ny fornybar strøm. Klarer vi samtidig å erstatte gass, diesel, bensin og olje fra både platformene i Nordsjøen, bilene våre, oljefyrene som står og putrer rundt omkring og industrien, så kan vi nå målene våre om 40% kutt i CO2-utslipp innen 2020. For å få det til trengs et sterkt SV. Enig?

You Might Also Like