Innlegg

Gjennomslag for asylbarns rettigheter

May 31, 2006

I dag er jeg stolt, fordi det nytter med politisk engasjement. For noen år tilbake dannet noen asylsøkende barn som hadde vært svært lenge i Norge sin egen organisasjon SOHO, Se oss. Hør oss., og ble den eneste organisasjonen av asylsøkerbarn som kjempet for sine egne rettigheter. I år vant de Ildsjelprisen for sitt arbeid. Jeg var i 2004 med på å fremme et forslag på Stortinget som sikret at mange barn som hadde vært her til lands som asylsøkere lenge skulle få bli. Audun Lysbakken og folk fra SP var med og. Rett og slett fordi vi mente (og mener) at barn fortjener å ikke måtte lide for foreldres feile valg her i livet og at vi har et selvstendig ansvar for å sikre trygghet for alle barn som er i Norge også de som har foreldre som vi mener burde reist tilbake til hjemlandet fordi de ikke har gode nok grunner til å få beskyttelse i Norge. Den gangen fikk vi et enstemmig Storting med oss og svært mange av barna som hadde vært her i mer enn tre år den gangen fikk bli.

Nå har Bjørg Tørresdal fra Kristelig folkeparti fremmet det samme forslaget, og vi i regjering har svart med å følge opp Soria Moria erklæringen på to viktige punkt: “Barn som kommer til Norge som asylsøker, enten alene eller med voksne, er en særlig sårber gruppe. Regjeringen vil ha et særlig fokus på deres rettigheter og livssituasjon.” og “Regjeringen vil senke terskelen for anmodning av omgjøringsbegjeæringer slik at det igjen innvilges opphold når det foreligger “sterke menneskelige hensyn”.”     Derfor vil vi gjøre tre ting:  

Gjøre om på innstrammingene som Erna Solberg gjennomførte da hun gjorde det vanskeligere å innvilge opphold på sterke menneskelige hensyn for folk som hadde vært her i landet lenge.

Lage automatikk av at folk som selv samarbeider om retur, men som vi virkelig ikke får sendt tilbake til hjemlandet, får bli.

Men aller viktigst! I tillegg til å endre loven skal vi lage ny forskrift som sikrer at barn som har vært lenge i Norge skal få en selvstendig behandling der vi legger barnekonvensjonen til grunn om at hensynet til barnas beste skal være et grunnleggende hensyn.

Ikke alle barn som har vært her lengre enn tre år får bli, slik jeg var med på å få gjennomslag for to år siden. Vi endrer i stedet regelverket permanent. Det er en endring i mer human og barnevennlig retning der barn får egne rettigheter til å bli vurdert selvstendig og de som har opparbeidet seg sterk tilknytning til riket får bli. Barn opparbeider seg tilnytning til riket raskere enn voksne, men en 13 åring som har bodd her 3 år, har gått på skole og kan flytende norsk, har en annen grad av tilknytning enn en 3-åring som er født her. Hvordan det til slutt blir får vi se av behandlingen av forslaget på Stortinget og hvordan lov og forskrift blir seendes ut. Bjørg Tørresdal fra Krf har sikkert ting hun vil ha med, men hun er også sikkert glad for at vi nå får på plass en permanent ordning i stedet for det hun foreslo som ville gi opphold til en delde barna som var i en vanskelig situasjon i dag. Så får vi heller bære over med at det betyr at det tar et par måneder å få forskriften på plass.   

Til slutt i dag:
Stå på SOHO og alle andre ungdommer som kjemper for rettferdighet for barn og ungdom! Stå på og vær utålmodige på en tålmodig måte.
Ha en bra dag, det har vi fortjent alle mann!

Heikki

Sånn ser de viktigste avsnittene i brevet fra Bjarne Håkon Hansen ut. Byråkratisk, kanskje, men det virker!  “Det er regjeringens politikk at det ved vurdering av sterke menneskelige hensyn skal foretas en selvstendig behandling basert på barnas situasjon, der det kan gis opphold dersom barna har opparbeidet sterk tilknytning til riket som følge av lang botid. Kravet til botid kan ikke fastsettes absolutt, men det må ligge til grunn at barn ofte vil opparbeide slik tilknytning raskere enn voksne.   

Regjeringen vil også starte arbeidet med å foreta endringer i regelverket for å senke terskelen for å kunne få oppholdstillatelse etter anmodning om omgjøring av endelig vedtak, slik at det igjen kan innvilges opphold når det foreligger ”sterke menneskelige hensyn” ved behandling av omgjøringsanmodninger i UNE. Dette fordi en blant annet ønsker at barns tilknytning til riket skal tillegges større vekt enn i dag.” 

 

 

You Might Also Like

 • http://www.comradearnfinn.blogspot.com Arnfinn Storsveen

  Bare så synd at utlendingsnemda anka i saken omkring Avin Khadir og hennes datter Aida, som i Oslo tingrett fikk medhold i at de ikke skulle sendes tilbake Iran… På samme dag som du skriver denne posten!

 • http://pilogbue.blogspot.com Van Wicked

  Jeg bare lurer på hva som er beveggrunnen din for å opprettholde UDIs vedtak om tvangsretur for afghanerne. Det lille jeg kjenner Afghanistan forteller meg at det ikke er dette landet vi FØRST skal iverksette tvangsretur til nå.

  Dere burde i alle fall (!) ventet til høsten, da urolighetene tradisjonelt har lagt seg ned, og krigsherrene går i dvale. Men dette er bare et pr-råd. Moralsk burde ikke regjeringen tvinge dette igjennom nå.

  PS! Les forresten min lille utfordring til SV om noe helt annet her:
  Tarje
  pilogbue.blogspot.com

 • http://pen-to-paper.blogspot.com Martin

  Enig med forrige kommentar. Hvis Afghanistan er trygt, så er Irak trygt. Eller sagt på en annen måte: hvis Afghanistan er trygt, hvorfor går de norske soldater med gevær og skuddsikre vester der? Synes det var en rar beslutning; no offense.

 • Hallgeir

  …og hvorfor sender dere F16 hvis det er så trygt?

 • Pingback: rettvenstre.no » Blog Archive » I riktig retning()

 • http://ladonnaTights Adam Kolakowski

  wohha just what I was attempting to get. Thanks.

 • http://plus.google.com/u/0/b/113601000689076822835/events/c5lkmobavgbavsb8j7e8dfpds84 Dannie

  What’s up colleagues, its wonderful article about cultureand fully defined, keep it up all the time.