Innlegg

Fri oss fra haiene

March 23, 2007

Regjeringen har lagt frem en ny lov om eiendomsmekling der vi rydder opp i eiendomsmeglerbransjen. Samtidig tar vi makt fra de som har mye makt og gir den til vanlige kjøpere og selgere av bolig. For i et marked finnes det masse muligheter for de som har mer informasjon enn andre til å manipulere og komme godt ut av handelen.

Dette har Bent Sofus Tranøy blant annet skrevet i boken sin “Markedets makt over sinnene”. Jeg har skrevet om det i Klassekampen.

Vern mot haiene
Sosialisme handler om å fordele makt. I markeder er den ofte ujevnt fordelt.

Har du noen gang solgt huset du bor i? Jeg har gjort det flere ganger og har etter hvert lært en del om de kravene som må stilles til megleren og hvordan vedkommende må skvises for å gi meg en pris som ikke føles som et ran. Det handler om makt. Og i et marked er ofte makten ujevnt fordelt. God sosialistisk markedspolitikk må derfor handle om å flytte makt til vanlige folk så det ikke blir utnyttet av sleipe selgere. Det arbeidet har Regjeringen og de rød-grønne stortingsgruppene begynt på. Og hva annet begynner man med om ikke landets mest utskjelte gruppe mellommenn – eiendomsmeglerne.

I markedsliberalistenes såkalt frie marked skal blant annet alle oppføre seg som rasjonelle aktører, og all informasjon være tilgjengelig for alle. Slik er ikke virkeligheten. Folk har mobilabonnementet sitt hos Telenor og strømabonnementet hos Hafslund, på tross av dette er det dyreste alternativet. Folk flest tar ikke valg hvis de ikke får det presentert for seg. Derfor er det å presentere folk for valg viktig.

I eiendomsmeglerloven har vi gjort dette ved å tvinge meglere til å tilby timepris som alternativ til provisjonspris. Dette gir folk et alternativ, og fordi det tvinger megleren til å vise hva vedkommende bruker tiden sin på, og viser hvor høy timeprisen for en del megleroppdrag faktisk er, vil dette også virke prisdempende. Ikke bare må meglerne tilby timepris i forveien, men vi pålegger dem å sette opp timebruksoversikt i etterkant av salget når de presenterer regningen. Det kommer til å skape en del baluba, fordi salg av en del eiendommer i sentrale strøk selges uhyre fort med liten innsats fra megler, og da blir fort timeprisene for arbeidet desto høyere. Målet er å sørge for at ikke meglerne tar for høyt betalt.
 
Det andre store grepet er å forsøke å utlikne forskjellene i informasjon. På børsen er innsidehandel et kjent problem, nemlig at noen tjener store penger på aksjehandel fordi de vet noe som ingen andre vet og kan handle ut fra det. Børsen har derfor knallharde regler for å unngå dette. Slik har det ikke vært i forhold til eiendomsmeglerbransjen.

Megleren er ikke en uavhengig mellommann slik mange tror. Vedkommende er selgers mann. Da er det viktig med fullstendig deling av all informasjon mellom eiendomsmeglere og den som selger bolig. I den nye loven forbeholder vi retten til å kalle seg megler til de som faktisk er utdannet som eiendomsmeglere. I dag kan hvilken som helst cowboy bli dradd inn fra gaten og kalle seg megler, uten noen krav til kompetanse. Det blir det nå slutt på. I tillegg vil alle oppdrag ha en ansvarlig megler slik at alle hussalg gjennomføres av meglere som kan jobben sin.

En klassisk informasjonskonflikt er knyttet til at meglere tilbyr en rekke ekstratjenester utført av andre, så som styling, takst, avisannonser og lignende. Det folk ikke vet er at mange av meglerne får provisjon eller andre former for kickbacks av denne type tjenesteformidling. Dermed kan megleren tjene penger på å anbefale, ikke den beste, men den mest inntektsbringende stylisten. Det har vi satt ned foten for. Kickbacks til eiendomsmegler blir for fremtiden forbudt.

Det viktigste er imidlertid at vi avskaffer progressiv provisjon – systemet med at megler får en høyere andel av salgssummen over en gitt grense, for eksempel takst. Meglere argumenterer for at de gjør en bedre jobb hvis de har en slik ordning. Jeg har aldri hørt noen si at de gjør en dårlig jobb hvis de ikke har det. Ordningen åpner for manipulering fra meglers side. Hvis megler får 20 pst. av salgssummen over takst, har megler interesse av lavest mulig takst fra takstmann. Megler anbefaler oftest takstmann, og kjenner uansett markedet best.

Utover dette inneholder den nye loven styrking av rettighetene for forbrukerne på flere områder: Forbud mot forskuddsbetaling og krav til klagenemd for å nevne to sentrale tiltak.

Prinsippene vi har lagt til grunn i arbeidet med eiendomsmeglerloven kan brukes på flere samfunnsområder. Bent Sofus Tranøy tar i sin Brageprisbelønnede bok, ”Markedets makt over sinnene”, til orde for en omfattende sosialistisk forbrukerpolitikk for å flytte makt fra sterke markedsaktører til vanlige folk. Hans forslag er å gå løs på energimarkedet først og deretter bare fortsette. Tøff politikk overfor dem som utnytter markedsmakt er god sosialisme. Det er bare å sette i gang. Det har ikke blitt færre markeder og mindre maktkonsentrasjon de siste tiårene.

You Might Also Like