Innlegg

Forsøksvis offensiv dilting fra KrF

February 2, 2007

Onsdag i Stortinget fremmet KrF et forslag som langt på vei slutter opp om kronikken jeg skrev i klassekampen i romjulen og som er gjengitt nedenfor (Handel eller Bistand?). I forslaget de kommer med tar de bortimot en blåkopi av mine forslag i kronikken opp til debatt. Det er bra!. Jeg skulle ønske de hadde jobbet mer med forslaget og vært klarere på hvor omfattende de egentlig ønsker å gå til verks, men de reiser i hvert fall debatten.

Utgangspunktet for min kronikk i KK var en frustrasjon over følgende faktum. Norge importerer 50% av maten vi konsumerer, men kun en forsvinnende andel kommer fra de minst utviklede landene (MUL-landene) og kun en liten del fra de nest fattigste landene i mellominntektsgruppen. Dette selv om MUL-landene har fri markedsadgang for alt de produserer til Norge. Hovedimporten til oss går fra EU og USA. Vi bør derfor gjøre to ting: Forsøke å dreie en større andel av mathandelen (Og selvfølgelig annen handel. Ingen land blir rike kun av landbrukseksport.) Og vurdere å åpne for økt landbruksimort fra de nest fattigste på bekostning av norske bønder. Det første er det viktigste, men det andre bør og diskuteres. Saken er nemlig at hvis vi bruker senkede tollsatser, eller tollfrie kvote fra en del av de nest fattigste landene vil det antakelig både sørge import på bekostning av EU og USA, men og på bekostning av norske bønders produksjon. Derfor bør vi diskutere dette nøye, men ikke avvise noe bastant.

Min påstand er at venstresiden har vært veldig klar på at vi ikke ønsker WTOs forslag til Doha-kompromiss, men vært litt mer uklar på akkurat hvordan vi vil ha en utviklingsrunde for de fattige landene. Det vi vet er at vi er for at fattige land skal kunne beskytte egen industri og egne offentlige ,og andre, tjenester og at eksportsubsidier blir avviklet slik at fattige land ikke skal kunne utsettes for dagens mattdumping av overskuddsproduksjon i rike land.

Hvordan et handelsregime som favoriserer fattige land kan utformes er blant annet skrevet om i en NUPI-rapport forfattet av Arne Melchior. Les og diskuter.

You Might Also Like