Miljø, Rettferdighet

Follums fremtid

August 12, 2009

Norske Skog, Follum
11. august besøkte jeg Norske Skog sin fabrikk på Follum på Ringerike. Det var superinteressant.

I en verden der det er mindre behov for avispapir, har Follum forsøk tå finne nye måter å tjene penger på. De har kommet opp med tre forslag.

  1. Forbrenningsanlegg som kan ta imot avfall fra regionen, brenne det og la varmen gå til fjernavrme for folk i Hønefoss.
  2. Biooljeanlegg (Produsert av selskapet Xynergo). De tenker seg verdens største anlegg til 500 millioner som skal omdanne trevirke til biolje, som er klimavennlig, og kan erstatte vanlig sterkt forurensende fyringsolje. De trenger 165 millioner av staten i investeringsstøtte til anlegget som kan være det første i sitt slag i Norge og første i en klimatilpasning av hele norsk næringsliv.
  3. Biodrivstoff laget av bioolje. Et kjempeløft for å lage diesel av skog. Kjempespennende teknologiutvikling som ikke lar seg gjennomføre enda, fordi biodrivstoffet blir for dyrt i forhold til dieselen vi fyller på tanken.

Follums fremtid og arbeidsplasser avhenger av valget. I alle de tre regjeringspartiene er det et sterkt engasjemenent for å drive et aktivt næringsliv og støtte fremtidsrettede investeringer. Jeg og SV mener i tillegg det er ekstremt viktig at vi i Norge forbereder oss til tiden etter oljen og utvikler en industri som skaffer arbeidsplasser for å bekjempe virkningene av finanskrisen, samtidig som arbeidsplassene skal bidra til å bekjempe klimakrisen. Akkurat det gjør biooljeproduksjonen på Follum. Derfor vil vi støtte den.

Hvilke miljøteknologier mener dere det er verdt å satse på å utvikle for fremtiden?

You Might Also Like