Innlegg

Flere får husleietilskudd i Oslo!

December 3, 2009

Etter behandling i kommunalkomiteen på Stortinget og i Helse og Sosialkomiteen i Oslo og forhandlinger mellom kommune og stat blir formuesgrensen til de som bor i de husleieregulerte boligene regulert opp til 250 000 kroner. Kort sagt betyr det at flere av de folk som bor i husleieregulerte boliger slipper å ta av penger de har spart opp gjennom et lang liv for å betale for at leien stiger enormt fra 1. januar. Dette gir flere mennesker mulighet til å motta tilskudd når formuesgrensen nå heves Både Aksjonsgruppen og Leieboerforeningen har vært for. I tillegg har Huseiernes landsforbund og mange av bydelsutvalgene støttet opp.

Til alle de som bor i husleieregulerte boliger. Her er informasjon fra Byrådet. Registrer dere på kontoret i Frogner hvis du har behov for husleietilskudd, så tar de kontakt når Bystyret har fattet vedtat 16. desember.

You Might Also Like

 • Terje

  At folk som har 249000 i banken skal få støtte til husleie er absurd!

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Rentefradraget på skatten for folk som kjøper hus til 10 millioner er nok hakket mer absurd.

 • Stig Høisæther

  +

  Jeg glemmer aldri i 2000 da Bergen stod uten en nedtrapping av husleiereguleringsloven. Mange fikk fra 100% til 300% økning i husleiene og mange ble kastet på gaten. Ingen husleiestøtte den gangen og det var et rått kjør. Glad på vegne av leieboerne i Oslo at de får denne støten.

 • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

  250.000 i positiv ligningsformue? Det er jo helt tullete, jeg har i realiteten 4 mill i formue, men negativ ligningsformue. Kan jeg søke om husleietilskudd?

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Ja, hvis du har lav inntekt og høye boutgifter. Statens bostøtte er laget slik at folk skal kunne fortsette å bo i huset sitt selv om de blir gamle. Tilskuddsordningen jeg snakker om i innlegget mitt gjelder bare de som leier i de husleieregulerte boligene og som får voldsom leieøkning fra 1. januar.

 • Otto Lauritzen

  Det er jo en stor skam at skattebetalerne skal spytte i 10.000,- kr. måneden
  for tusenvis leiligheter som på det åpne markedet ikke er verdt halvparten. Er norske politikere blitt så dovne – eller korrupte? Jeg trodde Norge skulle være et sosialdemokrati og ikke et ”velferdsregime” –eller en Bananrepublikk?

 • Merethe H.

  Jo, 10.000,- kr. som et sugerør til rike boligspekulanter er en skam for politikerne.
  Men det er en enda større skam at de folkvagte selv har brukt 10 år på å løse denne selvlagde floken med en menneskerettskrenkende lov. Og pga. enkle regnefeil og derfor en 300% hopp, stue 3500 mfl. vanlige mennesker i kø til sosialkontoret for å måtte oppgi deres inntekt & bankkonto og ende opp på et ”klientbudsjett” på 7000kr. måneden, ble forbudt av FN allerede i 1948. Det er bare de norske politikerne, som er for lukket inn i dette pottitlandet, styrt av krefter som de selv flørter og duller med, som gjør Norge til verdens mest korrupte land. Men på utsiden selvsagt ”Verdens beste” i alt”.
  Dette holder ikke Heikki!