Rettferdighet

Fellesskapet-Rederne: 1-0

June 18, 2009

I dag ble det offentlig at Rederne tapte 1. runde i rettsaken mellom rederne og fellesskapet. Rederne gikk til rettsak mot Staten fordi de mener  at vi på Stortinget ikke hadde rett til å kreve innbetalt 14 av de 21 milliardene de skylder fellesskapet i skatt.

Det mener ikke vi. Og jeg er en av de som har støttet helhjertet opp om at Kristin Halvorsen som første finansminister har fått rederne til å betale skatt.

Som retten legger vekt på så tok flertallspariene på Stortinget en skikkelig runde for å sørge for at saken var godt belyst, slik at vi visste hva vi gjorde. Det gjorde vi og det er retten enig i.

You Might Also Like

 • Thomas

  Når skal du og Kristin slutte å plage de som forsøker å skape noe her i landet?

  Håper dere blir jaget langt vekk fra Stortinget etter valget.

 • alexander

  felleskapet? er ikke rederne en del av felleskapet? er det oss mot dem. er vi ikke alle individer som lever i denne nasjonen? er det sån du vil lede landet single ut noen som “vi alle” skal være mot. nei heikki ta deg et stev. jeg er uenig med rederne i denne saken, det betyr ikke at jeg er mot dem. noe du er. du er for at vi alle skal dele. greit nokk gå ut å skap noe da som du kan dele. du har ikke skap mye vi kan dele Heikki. og det vel vanskelig å dele ingeting. så heiki skpa noe eller hold kjeft

 • Frodo

  En kan selvfølgelig diskutere om redere er en del av “felleskapet” eller ikke. Men, at mange redere har kjempet hardt – og ofte lyktes – med å unnslippe å være en del av det felleskapet som finasierer goder de selv nyter godt av er utvilsomt. Dette gjelder ikke bare selskapsskatt, men også personlig. Inntekter kanaliseres til tvilsomme truster i skatteparadiser. Fritidseiendommene “tilhører” stiftelser eller selskaper under dekke av å være firmahytter mm. Det er selvfølgelig feil å henge ut rederrne som gruppe – også blant rederene er det folk som har gått i mot kjøret mot etterbetalingsordningen.
  Jeg observerer at andre her kaller dette “å plage de som vil skape noe”. Siden de fleste av oss – på vår måte – prøver å skape noe – hvem skal da isåfall betale skatt? De som “ikke prøver å skape noe”? Hvem er de? Hvem skal bestemme hvem de er?

 • http://ginaslillerode.blogspot.com/ Gina

  Hvs rederne vil være en del av fellesskapet må de også betale inn penger til det.

  Rederne har lenge nytt fellesskapets gode (velferdsstaten) uten å være med på spleiselaget. 🙂

 • Petter

  Fikk du skattelette Heikki for at du har fastrente

  Det er godt du passer på deg selv slik at du ikke betaler for mye

  Men hvor var du når renta steg 17 ganger under Kristin, hørte aldri du snakket om skattelette for de som betalte for mye da

 • http://www.lordmariusofevildoom.com/ LordMarius

  Hvem er dette “fellesskapet”, er det en eufemisme for “det mindretallet av velgere som stemte på de som til slutt endte opp med all makt i Norge”?