Innlegg, Rettferdighet, Verden

Fattig på feil adresse

June 28, 2012
heikki-vid-fir

Da er jeg blitt førti, folkens. Og mange har spurt meg hva jeg ønsker meg. Mitt høyeste ønske – både på bursdagene og ellers i livet – er en mer rettferdig verden. Derfor feirer jeg bursdagen med å invitere til debatt om nettopp det.

Historisk har mye utviklingspolitikk har handlet om å skape økonomisk vekst i lutfattige land. Det er viktig, og det har også skjedd. Mange fattige land har opplevd sterk økonomisk vekst det siste tiåret. 20 land har gått fra å vere fattige land til det vi kaller mellominntekstland. Men tross vekst, så lever fattigdommen lever i beste velgående. I mange av landene er det knapt nedgang i tallet fattige.

Før bodde fattigfolk flest i fattige land. Nå bor 70 prosent av dei aller fattigste i mellominntekstland. Og nå snakker vi om de lutfattige, altså de som lever for under 7-8 kroner dagen.

For meg viser dette at økonomisk vekst åpenbart ikke er nok. Vekst uten fordeling betyr i klar tale at eliten på toppen får mer å rutte med, uten at flertallet av fattige får ta del i rikdommen. Den ekstremt skjeve fordelingen er ikke bare urettferdig. Etter hvert er den skadelig også for å skape videre vekst. For det er ved å gi folk flest kjøpekraft at videre vekst skapes.

For å skape en mer rettferdig verden trengs fordeling. Eller mer presist, så trengs det omfordeling. Og omfordeling er å ta fra de rikeste og gi til de fattigste, ikke som Robin Hood, men gjennom lover, regler og strukturelle endringer. Gjennom skatt. Og gjennom at fagforeninger framforhandler rettferdig lønn til folk flest.

Vi kan ikke lenger bare diskutere rettferdighet mellom rike og fattige land. I-land og u-land. Nord og sør. Verdens fattigdom er ikke lenger bare et spørsmål om fordeling mellom land, men handler også om fordeling innad i enkeltland. Fattigfolk flest bor ikke lenger i fattige land.

Hva har så dette å si for utvikingspolitikken? Til det har jeg invitert kloke folk som Kalle Moene, professor ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Vidar Helgesen, generalsekretær i The International Institute for Democracy and Electoral Assistance og Beate Thoresen, utviklingspolitisk leder, Norsk Folkehjelp. Det blir frokostseminar på Utviklingshuset 29. juni. Og kom gjerne med dine innspill du også

You Might Also Like

 • Tante Sigrid

  Synes det er bra at du tar fatt i fordelingspolitikken/omfordeling, tror du har et svært viktig poeng der. Se på Brasil f.eks., et i og for seg rikt land men med enorme fattigdomsproblemer. Finnes det noen referater tilgjengelig fra frokostseminaret?

 • Tante Sigrid

  Forresten tror jeg du burde sjekke bloggen din litt oftere, du kan gjerne fjerne noen av de siste kommentarene på tema Lettelse.

 • tom nilsen

  Det er greit at du bryr deg, og det er nok flere som gjør det. Fine greier, men hva i all verden har det med norsk politikk å gjøre? Du sikter deg inn på lederstillingen i ditt parti, og din ytterste ambisjon er å bli statsminister, uansett hvor virkelighetsfjernt det er. Er det mulig som norsk borger, at du bryr deg om norsk politikk. Det slår meg at SV spesielt, men også AP, handler mer om utenrikspolitikk enn innenrikspolitikk, og det blir veldig feil, når man skal regjere ett land. Utenrikspolitikk skal kun være en parantes av programmet, ikke 80% av det. Utenrikspolitikken skal også handle om å skjøtte norges interesser, ikke hvordan man skal bruke norges ressurser som redskap for resten av verden. Det du leter etter, det er en stilling(naturligvis betalt av felleskapet, siden du er fra SV), hvor du kan drive bistandsarbeid i andre land. Kanskje du skulle ta tilbake de stillingene fra de depofile heller, enn å rasere min fremtid.

  Har du overhodet lest budsjettet? Ser du ikke at vi er på vei mot undergangen i dette landet. Vi hr bygget opp kostnadsnivået så ekstremt, at staten ikke har råd til å skjøtte sine forpliktelser. Ikke råd til skikkelig helsestell, doper ned gamle så de ikke skråler så fælt, og underbudsjetterer deres pensjoner. Nå skal jeg ikke si at de har bygget landet, og fortjener det bedre. Jeg vil si at de har vært heldige nok til å ende opp i et av verdens rikeste land, og dermed har krav på sin del av kaka. Men de får jo ikke kaka, for den deler du til andre, som ikke har vært over landegrensen engang.

  De rike som du later som om er fienden er skattet så høyt, at de flytter om det blir verre. Det er heller ikke nok penger der til å monne. De store pengene henter dere fra mellomklassen, hvis dere vil, men de får jo bare enda flere goder, mer penger, mindre jobb. Det er disse som driver prisene opp med sine romslige lønninger, som gjør livet vanskelig for de fattige, ikke de rike. Ikke lyv, si at du vil at 80% av oss skal ha det ålreit, og resten driter vi i, for det gjør dere.

  Du vet like godt som meg den største grunnen til fattigdom i Norge. Den her rus, og den er ikke rasjonell, og mennesker er ikke rasjonelle når de er i dens makt.De fortsetter å drikke eller bruke dop, uansett priser, de velger bare vekk mat, strøm og det barna måtte trenge. Da bygger dere opp fattigdommen med disse avgiftene. Det er også slått fast at det er mange flere røykere blant fattige enn ellers. Disse skal også skattes ihjel. Det er ikke verre å fjerne fattigdommen enn at man ikke legger avgifter som er mangedobbelt av den faktiske prisen på varer de fattige kjøper.Du kan ikke være for helse eller miljøvern, og tro at det ikke blir noen menneskelige offer av slikt.Når du skal tvinge oss til å spise rett mat og ikke drikke rusbrus, så sparker duattige. Du må velge mellom sunnhet og fattige, du kan ikke late som om du er begges ridder i hvitt, for du stikker spiddet ditt rett gjennom de fattige når du gjør det.