Innlegg

Fastrente for folket

May 14, 2009

Jeg er for at flest mulig velger fastrente på boliglån.

Grunnen er enkel. Fastrente er trygt for den enkelte, fordi renteutgiftene ligger fast. Men aller viktigst er det at boligprisene bli mer stabile når alle forholder seg til 10-20 år lange fastrenter på mellom 5 og 7% når de kjøper bolig, i stedet for til renter som svinger mellom 1 og 10 %. Da blir det Texas på boligmarkedet of boligbobler som sprekker, som nå under finanskrisen. 

Det er dønn urettferdig at tidspunktet du kjøper leilighet på skal avgjøre om du sitter igjen som riking elleg gjeldsslave. Jeg kjøpte i 1995 , Audunn Lysbakken (SVs nestleder) kjøpte i 2007 og min far kjøpte i 1986. Jeg er ikke i tvil om at jeg kommer best ut reint økonomisk og det er ikke fordi jeg er genial, men fordi jeg hadde flaks.

Fordi folk i Norge ikke er vant til å velge fastrente, men i stedet blir tytt ørene fulle av allslags forbrukerøkonomer om at flytende rente over tid er billigs, vil jeg at fellesskapet skal subsidiere folk sine fastrentelån for å få til mer stabile boligpriser. En måte å gjøre det på er gjennom å gi skattefradrag som tilsvarer kostnaden ved å betale 0,5% mer i rente på et fastrentelån enn på et flytenderentelån.

Her ser du utspillet mitt i VG om saken. SV har nemlig i programmet for neste periode at vi vi gjøre det mer lønnsomt for folk å velge fastrente.

Jeg håper flere både økonomer og andre kunne tenke seg å være med på debatten. Det blir bra for folk i Norge som skal kjøpe seg et sted å bo og i tillegg er det bra for stabile boligpriser og jevn boligbygging. Hva synes dere om fastrente?

You Might Also Like

 • Ingrid

  Er i utgangspunktet positiv til dette, spesielt siden min største drøm er å kjøpe ett lite kypinn og fylle det med bøker, folk og hund.
  Men vil ikke dette være enda en overførsel til folk som eier eget hus? Det er kjempegunstig å eie egen bolig, men terskelen for å klare å få tak på en er relativt høy. Med dette forslaget blir det igjen en overførsel til de som allerede har en egen bolig, mens terskelen for i det hele tatt å få en fremdeles er der. Nå skal man ikke sette grupper opp mot hverandre, men det er betimelig hvor mye bedre det er å eie på sikt enn å leie. Ellers er fastrente strålende, trygghet i hverdagen er flott.

 • Amund

  1) Kan du svare på noe av kritikken av dette forslaget fra “Dine Penger” http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=542984 ?

  2) Så vidt jeg vet, tjener bankene på fastrente. Om konklusjonen er at fastrente (med skattelette for husholdningene) er å anbefale, er det da mulig å skattlegge bankene på en slik måte at opplegget blir selvfinansierende, uten at noen kommer dårligere ut enn de var i utgansgspunktet?

 • http://twitter.com/synve synve

  Er enig i at boligmarkedet vel mye virker som lotteri.

  Men jeg ser ikke helt hvordan fastrente vil motvirke boligsvinginger. Så vidt jeg vet er det vanlig med fastrenter både i USA og mange andre land, uten at de har unngått boligbobler av den grunn.

  Flytende renter har vel også den fordel at folk får lavere renter i tider med lavkonjuktur, og at det da nærmest fungerer som “skattelette” i dårlige tider.

  Har lagt merke til at sentralbanksjefen ønsker mer fastrenter av makroøkonomiske grunner, men har aldri fått tak i logikken bak det.

  Ikke at jeg tviler på at du og sentralbanksjefen vet mer om dette enn meg 😉 prøver bare å lære litt 😉

 • aaaaaaaaaa særlig da

  Er det ikke skattefradrag på fastrente allerede i dag da? Det er jo slik at du får fradragsført renter selv om de er høyere enn markedsrenten (den flytende)… Bare det er jo tvilsomt nok skattemessig – og ytterligere fradrag tilknyttet lån til eiendom vil bare gjøre et utslag: tilsvarende høyere priser på eiendom….

 • Pingback: Boligmarkedet, renter og skattelette | Pengesnakk()

 • http://olvesblaaskoleblogg.blogspot.com Olve

  Fastrente er intet problem så lenge det er frivillig inngått. Når derimot SV skal komme inn og BESTEMME at man skal få fastrente til den og den prisen går det galt. Ikke bare fordi det er umoralsk å overkjøre folks eindomsrett, men også fordi det vil skape enorme samfunnsøkonomiske problemer.

 • Pingback: Bankene gir dårlig fastrente – du må betale « Benjamin Endré Larsens blogg()