Livet, Rettferdighet

Fagorganisert igjen

August 25, 2009

Nå er jeg fagorganisert igjen – i El og IT-forbundet. Intervjuet er jeg blitt og. Før har jeg vært med i NTL da jeg var student, Kommuneforbundet (nå Fagforbundet) da jeg jobbet som bossmann i sommerjobb og Hotell- og Restaurant da jeg jobbet som bartender på Cafe Mono, men jeg falt ut da de gikk inn i Fellesforbundet.

Nå er jeg lykkelig med i EL og IT. De kommer ikke akkurat til å drive tarifforhandlinger for meg, men jeg synes det er viktig å være fagorganisert og jeg kommer til å jobbe i kraftbransjen når jeg en gang ikke lenger er stortingsrepresentant. I tillegg er EL og IT et av de mest offensive forbundene både i kampen for at alle skal ha rett til lønn til grunn-, etter- og videreutdanning og for at vi må dreie fra investeringene våre fra oljeboring til fornybar energi og eksportere den reine kraften til å erstatte kull og gasskraft i Europa.

Bra forbund – godt å være fagorganisert igjen. Bli medlem du og!

You Might Also Like

  • http://usladdet.blogspot.com/ Nils

    Kunne ikke ramle meg inn. Har ikke noe i mot fagorganisasjon, men jeg er allergisk mot det motbydelige Ap-styrte LO!

    • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

      Jeg mener og at de formelle bindingene mellom LO og AP burde oppheves, men at det er mange APere i ledelsen på LO er ikke så pussig, all den tid det var LO som startet AP i sin tid. Flere representanter for resten av de som deler fagbevegelsens syn hadde vært bra.