Innlegg, Kommunene, Oslo

EU vil at kommunen skal bli butikk

January 22, 2014

ESA – Institusjonen som overvåker om Norge følger EØS-avtalen – anlegger stadig flere saker mot Norge for å tvinge kommunene til å drive som om kommunen var en bedrift. Kommunale barnehager skal ikke få kommunal garanti som gir rimeligere lån, men omdannes til aksjeselskap eller lignenede og all form for kryssubsidiering(!) skal forbys for å sikre likebehandling av kommunale og offentlige.

Helt vilt!

Hvorfor skal EUs lover tvinge oss til å fjerne noen av fordelene ved at velferdsoppgaver som sykehjem eller barnehager drives av det offentlige? Jeg har aldri hørt EU anlegge sak mot selskaper som kryssubsidierer sine virksomheter eller gir gunstige lån til sine datterselskaper, men dette gjør alt så et ivrig ESA for å tvinge frem byråkratisering og gi private selskaper sugerør inn i fellesskapets pengekasse.

Jeg er for lokaldemokrati. Jeg er for at lokale fellesskap skal få organisere seg som de vil, men EU vil det annerledes. Det er viktig at Norge står i mot, slik vi gjorde med rødgrønn regjering i åtte år. Dog jeg har mine tvil med Margaret Thatcher sine disipler ved rattet.

 

You Might Also Like

  • Annlaug

    Slik jeg ser det er EU et privat selskap (litt satt på spissen) som vil at alle andre skal bli det, så de som har mye får mer, de som har lite får mindre og tilbudene som gode barnehager og legetilbud må betales for der kvalitet følger pengene!

  • Håkon

    Hva er helt vilt med like vilkår for likt arbeid?