Miljø, Oslo

Erik!

September 1, 2009


Så glad var Erik Sture Larre – mannen som har kjempet for markaloven i en mannsalder og som var den første som tegnet om lag hvor markagrensen burde gå. En glad mann på 95 år har kommet i mål med en seig sak!

Markalovens kjernetropperLoven ble feiret på Frognersæteren med markalovens kjernetilhengere anført av Hans Petter Aas fra Oslo og Omegns friluftsråd(OOF). Han skrøt spesielt av tre kvinners innsats i siste runde: Heidi Sørensen (Statssekretær fra SV i Miljøverndepartementet), Marianne Martinsen (AP) og den som loset saken gjennom i Stortinget, Inga Marte Thorkildsen(SV).

Skål for Markaloven! Nå kan ikke lenger Miljøbyråd Jøran Kalmyr fra Fremskrittspartiet drive valgkamp ved å hugge ned trær i Marka.

Hva synes dere om at vi har fått en egen lov som verner markagrensen til friluftsformål og mot nedbygging?

You Might Also Like

  • Guest

    Bra jobbet! Håper vi holder FrP unna makta, de vil jo tillate bygging i strandsonen… Det er nok neppe det eneste tiltaket de vil iverksette for å innskrenke allemannsretten. Alle som er for friluftslivet og som støtter allemannsretten og ønsker en styrking av denne, bør stemme rød-grønt! Slik jeg allerede har gjort via forhåndsstemming…