Miljø

Energipolitikk er først og fremst klimapolitikk

March 25, 2011
Tårn 1

Tårn 1Teknologiselskapet SWAY som utvikler flytende havvindmøller og verdens største vidturbin. Her setter de sammen den nye flytende vindmøllen som er i en sjettedel av full størrelse. Øygarden utenfor Bergen.

Jeg holdt et innlegg om energipolitikk på SV-landsmøtet. Her er det:

Klimapolitikk er energipolitikk

Fordi 85% av all energiforbruk kommer fra brenning av olje gass og kull som skaper de farlige klimaendringene.

Klimapolitikk er fordelingspolitikk fordi jo mer energi et land forbruker desto rikere blir landet – Norge er i klubben, med USA, Canada, Island, Nederland og Saudi-Arabia som de landene i verden som bruker mest energi per innbygger.

Selv om halvparten av energiforbruket kommer fra fornybar energi – slipper hver av oss ut tre ganger så mye som en gjennomsnittskineser og 8 ganger så mye som en gjennomsnitts inder.

Vår energipolitikk må derfor ha tre mål:

1)Bruke energi mer effektivt og lage ny fornybar energi – Vi øker nå produksjonen av ny fornybar energi med 10% de neste 8 årene – Det er mye, men vi er ikke gode nok på energieffektivisering. Derfor må vi arbeide for hvite sertifikater – eller strømsparebevis – som de har blant annet i Storbritannia, Frankrike og Danmark– Det går i all enkelhet ut på at nettselskapene pålegges å finansiere konkrete strømsparetiltak i folk sine hjem(nye vinduer, strømstyring, ny isolasjon o.l.). I Storbritannia skal i tillegg halvparten av strømsparingen skje i hjem til de som har dårlig råd. Får vi sånn i Norge og, kutter vi strømregningen til de med dårligst råd ved å kutte i forbruket og spare miljø.

2)all fornybar energi vi lager eller frigjør må brukes til å erstatte fossile utslipp i Norge og nabolandene våre. Det er bare på den måten vi kan kutte norske klimautslipp og bare slik vi kan nå et samfunn der vi slipper ut helt minimalt med klimagasser :

Derfor må vi ha tog i stedet for fly, biodrivstoff laget av sukker og tømmer i stedet for bensin, elbiler i stedet for bensinbiler, og strøm i stedet for gass og dieselaggregater på all oljeproduksjonen. Ikke bare sparer det klima, det er utrolig mye mer energieffektivt. En eletrisk motor er 3-4 ganger så effektivt som en vanlig forbrenningsmotor.

Vit at det er en direkte sammenheng mellom strømproduksjon i Norge og utslippene i nabolandene våre. Regner det mye i Norge, går utslippene fra kull og dieselkraftverkene i Danmark ned. Hvorfor? Det koster ingenting å lage vannkraft – oljeprisen derimot er høy.

3) utslippsreduksjonene vi gjennomfører i Norge skal gi rom for de fattige til å slippe ut mer – det er faktisk hele vitsen. Hvis vi ikke er med på det, aldri, aldri de fattige landene til å være med på en internasjonal klimaavtale som også forplikter dem.

Energipolitikken til SV skal være industripolitikk, i tillegg må den være næringspolitikk for fremtiden, men først og fremst må energipolitikken være vårt viktigste grep i klimapolitikken.

You Might Also Like

 • Haakon

  Til å snakke så mye som klima er det åpenbare mangler her!
  Om du ser på jorden fra sør til nord så ser man lengst sør store ismasser, så hav og så varmere og varmere klima mot midten – Ekvator er varmest.
  Så blir det gradvis kjøligere og kjøligere klima til man kommer til det nordligste punktet.
  Vi bor i et land langt mot nord og her er det rimelig kaldt.

  Om vi skal fortsette å bo her må vi ha varme. Dette gjør at vi har større behov for energi enn folk som bor lenger sør.
  At du ønsker fordeling og likt forbruk i verden betyr jo da at folk her skal fryse til fordel for mer energi der det ikke trengs.
  Dette kommer frem i eksemplifiseringen med India. De trenger nemlig ikke så mye energi i India for å holde varmen.

  At du også sammenligner med Kina og India må jo også bety at du ønsker at vi i Norge skal ha lik levestandard med Indiere og Kinesere.
  Dette tror jeg ikke du forstår hva innebærer. Men, sett deg inn i hvordan de har det der og vis bilder og gå til valgkamp for det om du vil.
  Snakk gjerne med LO også å forklar dem hvorfor vi må kutte lønningner, ferier, veldferd for å få det likt med kinesere og indiere er du snill.

  Så til punktene dine :
  1. Norge kan produsere langt mer ren kraft enn vi gjør i dag. Rapporter viser at ved å bytte ut gamle turbiner i eksisterende vannkraftverk kan vi øke strømproduksjonen med 30%.
  Og – ved å oppgradere ledningsnettet over fjellet kan vi få frem ytterligere 30% mer.
  Du snakker om 10% på 8 år – dette er peanøtter fremfor hva som kan gjøres med enkle grep.
  Men, da må staten la Statkraft beholde mer av overskuddet sitt slik at de kan ta disse grepene. Staten tar 80% utbytte og det som er igjen er ikke nok til å satse.
  Dette har Statkraft flere ganger påpekt ovenfor energiminsitrene. Sist de gjorde det ovenfor Giske ble deler av ledelsen byttet ut.

  2. Denne manglende satsingen fra regjeringen gjør at vi øker CO2 utslippene. Mindre strøm herfra fører til mer strøm fra kull osv fra andre land.
  Se på enkelte snerversynte prosjekter som f.eks. elektrifiseringen av Nordsjøen.
  Venstresiden og miljøbevegelsen syns det var en god ide og masse penger ble brukt til å sende strøm langt ut i sjøen. Effekten er at plattformene ikke brenner fossilt for egen strøm, men sender den til andre land for å bli brent der.
  Jo – Norge kommer bedre ut på sine utslipp, men det spiller ingen rolle. CO2 utfordringen er global og denne dyre satsingen flyttet bare forbrenningen, den kuttet ikke noe.

  Resultatet derimot er dramatisk. Vi har mindre strøm på fastlandet og vi må snart fyre lokale gasskraftverkt på land for å sende strøm ut til sjøen.
  Og vi må importere mer skitten strøm. Pga motstanden i ledningene (du lærte sikkert på fysikken på skolen) så får man altså mindre strøm ut fra hver kilo CO2 enn før dette "miljøtiltaket".
  Høl i hue om du spørr meg.

  Utfordringene ligger ikke her. Om vi skal gjøre noe for å hindre global CO2 utslipp er det bare symbolpolitikk vi kan gjøre i Norge. Vi er et land med færre innbyggere enn Birmingham tross alt.
  Skal man gjøre noe så må man gå til store kullkraftverk i Kina, India, Indonesia, Afrika osv å spandere rensing på dem.
  Det vil ha en langt større effekt enn å gjøre noe her hjemme.

 • Haakon

  Du snakker om tog… Joa, om landets befolkning bodde i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim så skjønner jeg deg. Men – det er ikke slik og det er ikke ønskelig slik heller.
  Om vi så skal bygge jernbane som er åpen hele året til Tromsø, Alta, Kirkenes, Vadsø så snakker vi ENORME pengebeløp. Penger som vil gjøre langt bedre nytte andre steder i verden.
  Mellomløsning ? Fly til utkanten og tog mellom de store byene ? Joa. Det går, men uten "melkerutene" i sør vil flypris til alta koste 7-10.000 kr.
  Er det verdt det ? I et globalt syn der vi vet vi kan bidra til mer CO2 kutt pr krone andre steder – er det virkelig dette du vil ?

  Biodrivstoff ? Herlig argument! Denne regjeringen med SV som sentral deltager tok jo effektivt liv av den bransjen i Norge!
  Elbiler ? Dra opp til en bonde i Gudbransdalen og spør han om hvorfor han ikke kjører Elbil er du snill.
  Eller – kanskje du prøver å kjøre over fjellet om vinteren i en Elbil ?
  Elbiler er en god ide. Der de kan brukes. Og det er nærmere midten av denne planeten enn det er i polarområdene.
  Om du vil gjøre noe miljøvennlig så kanskje elbiler i India ville vært mer CO2 besparende enn her?

  Konklusjonen i del 2 er herlig! Kanskje Statkraft skal få lov til å investere slik at vi kan selge mer ut fra det som eksisterer i dag, da ?

  3. Vi er som sagt færre her enn i Birmingham. Og våre kutt skal forsvare økning i utslipp i Kina, India, Indonesia ?
  De tre land har omtrent halvparten av verdens befolkning – ca 3 mrd.
  Dvs at for hver kilo CO2 en nordmann kutter så får de mulighet til å slippe ut et gram mer hver seg – noe som er mindre enn et eneste pust.
  Vær så snill – tenk deg om. Det betyr ingen ting!
  Skal man løse globale problemer må man gå dit utfordringene er størst og rydde opp der først.
  Vi er blant de beste i klassen og har derfor mulighet til å få mer reduksjon pr krone andre steder enn her.

  Om man er mot å kutte mest mulig pr krone (slik jeg leser deg) er det da tegn på at klima er et vikarierende argument for noe helt annet!

 • Haakon

  For å oppsummere :
  Når det brenner så må man slukke der det er mest kritisk og brenner mest.
  Man kan ikke sitte i sitt eget – praktisk talt brannfrie del av bygget – å si "Se, jeg har gjort mitt". Man må dra dit det er kritisk å hjelpe for det felles beste!

 • http://heikki.no Heikki Holmås

  Haakon. Dumå bestemme deg for om du mener av vi i Norge bare skal dure på og gi blaffen i resten av verden, fordi det spiller jo ingen rolle for vi er så små, eller om du mener det er viktig vi gjør noe. Jeg mener det siste.

  Det er ingen grunn til å at vi skal gå drastisk ned i levestandard, men ved å sette av lit mer av verdiskapningen vår til energieffektivisering og fornybarsatsing vil vi kunne redusere energiforbruket vårt drastisk uten å gå ned i levestandard. Det er nok å nevne elbiler i stedet for bensinslukere, lyntog i stedet for fly, oppvarming med ved i stedet for olje, strøm i stedet for gass på sokkelen.
  Vi investerer i biodrivstoff både på Borregård og på Wayland for å utvikle biodrivstoff og er oppe i 3% omsetningspåbud på all drivstoff solgt.
  Vi har gitt Statkraft 14 milliarder i nye investeringsmidler så de kan følge opp sin investeringsplan på 80-90 milliarder i ny fornybar energi.
  Dette er noe, men det må gjøres mer. Er du med?