Innlegg

Endelig punktum for irakiske kurdere

April 26, 2007

Etter å ha vært kasteballer mellom det norske flyktningebyråkratiet og inkonsekvente politikere nærmer vi oss slutten på føljetongen om de Nord-Irakiske kurderene som forlot landet sitt og kom til Norge i 1998-2000. Ca. 2000 var de og i årenes løp har noen vendt hjem og andre gradvis fått opphold, enten av beskyttelsesgrunner, humanitære grunner eller som arbeidsinnvandrere. Nå har Regjeringen sørget for at siste behandlingsrunde skal være klar innen 1. november i år – endelig.

Etter diskusjonen om UDIs behandling, (Som VG fortsatt omtaler som UDI-skandalen) der UDI-ledelsen ikke hadde klarert praksisen sin i forhold til sakene til 192 kurdere som fikk bli, selv om de ikke hadde arbeid, vedtok vi at alle disse sakene skulle behandles på nytt. Det skal skje i løpet av tiden frem til 1. november i år. Under den forrige Regjering ville disse etter all sannsynlighet ikke fått bli. Under vår Regjering vil hver enkelt av dem som søker i all hovedsak ha opparbeidet seg tilknytning som gjør at de skal få opphold. Vi har nemlig bestemt oss for å fjerne den negative særbehandlingen Erna Solberg innførte, om at tiden de har bodd i landet ikke skal regnes med når det vurderes om de har opparbeidet tilknytning til riket. (Det spesielle i denne saken var jo også at Jern-Erna faktisk myket opp utlendingsloven samtidig og ga opphold til alle de som var i jobb, men ikke de som var blitt uføre mens de var her eller hadde ansvar for barn eller på andre måter ikke var i jobb.) Men vi har strammet inn på ett punkt. Siden det i dag er mulig å få Irakiske pass fra myndighetene i Irak har vi bedt om at denne typen nye identitetspapirer fremvises, blant annet fordi det har blitt avslørt produksjon og omsetning av falske irakiske ID-papirer. Skal man etablere seg i Norge er det rimelig at det skjer under rett identitet. Noen få har kanskje løyet om identiteten og vil bli rammet, men den avgrensingen vil vi altså gjøre. Her er den orginale forskriften fra Erna Solberg som sier i Paragraf 3, tredje ledd sier at pass skal brukes til å avgjøre ID. Paragraf 1 fjernes.  

Allerede våren 2005 da Erna Solberg innførte forskriften som sa at botid for denne gruppen ikke skulle regnes med, fremmet jeg og noen andre i SV forslag om at de ikke skulle utsettes for negativ særbehandling når tilknytningen deres til Norge skulle vurderes. Nå, to år seinere, blir det endelig slik.

Og med det håper jeg vi setter punktum for MUF-saken, kurderne som fikk midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening, et Odd Einar Dørum(Justiminister for Venstre i 2000)-påfunn. Lykke til i Norge, snart endelig med det som vil bli en permanent oppholdstillatelse!

 

You Might Also Like