Innlegg

En skritt i mer human og rettsikker retning

February 6, 2007

I dag la Regjeringen frem hvordan vi skal følge opp Soria Moria-erklæringens punkt om at Norge “i større grad skal følge UNHCRs anbefalinger.” Noe som var et viktig poeng for SV. Vi har stått for en politikk der vi mente at Norge alltid burde følge UNHCRs (UNHCR er FNs høykommisær for flyktninger) avnbefalinger. Selv om vi og ser at det er forskjell på en anbefaling om hvem som trenger beskyttelse fra forfølgelse og anbefalinger om å ikke sende folk tilbake til Kosovo på grunn av dårlig mottakskapasitet.

Regjeringens forslag tar et skritt i riktig retning av en mer human og rettssikker flyktningepolitikk forankret i våre internasjonale forpliktelser. Nå skal Norge:

  • Lage egne retningslinjer i tråd med FN sine anbefalinger for de som blir utsatt for kjønnsbasert forfølgelser. Det må bety noe for en del kvinner, blant annet fra Iran.
  • Ha referanse til Flyktningekonvensjonen i utlendingsloven for første gang
  • Ha bedre dialog med FN og gi beskjed dersom vi er uenig slik at de kan kommentere
  • Ha ha som hovedregel at saker der UNE ikke har tenkt å følge FN sine anbefalinger i beskyttelsessaker skal saken behandles av Utlendingsnemdas stornemd som går grundig inn i saken. Dette tror jeg er svært viktig. Stornemden har fattet sitt første prinsippvedtak som var positivt sett med mine øyne. Her er hva NOAS mener om saken. Jeg håper dette betyr at vi aldri mer kommer til å kaste ut Somaliere, Tsjetsjenere og andre som UNHCR mener har rett til beskyttelse.
  • Gjennomgå Afghanernes sak i stornemd
  • Få rapport dersom UDI og UNE velger å gå imot FNs anbefalinger.
  • Gi alle med beskyttelsbehov samme sterke asylrettigheter.
  • Sørge for at alle med beskyttelsesopphold skal få familiegjenforening.

Når vi fra før av har senket terskelen for at lengeværende barn skal kunne få opphold, har sluttet å kaste folk på gaten, har gjeninnført norskopplæring i asylmottak, har øket antallet kvoteflyktninger og senker terskelen for å få bli dersom forhold forandrer seg og asylsøkeren ber om ny vurdering av UNE, så mener jeg at det er riktig å si at vi i dag helt klart fører en mer human flyktningepolitikk enn under Erna. Det skulle også bare mangle. Vi har fortsatt ting vi skal jobbe videre med, men det kommer vi tilbake til etter juni.

Et bra skritt i riktig retning.

You Might Also Like