Miljø

Elbiler i støtet

May 19, 2009

Onsdag 12. mai la et utvalg for elbiler frem sitt forslag for at 10% av alle bilene i 2020 skal være el-biler eller ladbare hybridbiler. Ladbare hybridbiler er biler med store batterier som kan kjøre langt og som både har en el-motor og en bensin/dielse-motor som gjør at de kan kjøre når de har tomt batteri(litt forenklet sagt). Det betyr at Både Toyota og General Motors har sagt at de kommer med sånn bil til Norge i 2010.

Jeg må inrømme at jeg synes 10% innen 2020 er et for slapt mål. Det tar 20 år å bytte ut bilparken. Det kjøpes om lag 5% nye biler hvert år, drøyt 100 000. Det betyr at hvis minst halvparten av bilene fra 2012 var el-biler så burde det være mulig med 40-50% elbiler innen 2020. Det er et mer abisiøst mål som burde være mulig å nå.

Jeg mener at alle biler som selges fra 2015 av skal være biler som ikke kun kan gå på fossilt drivstoff(bensin/dielse), men det er ikke verre enn at det betyr, biodrivstoffbiler, elbiler og ladbare hybridbiler.

Skal vi få til dette må vi gjøre noe med engangsavgiften`slik at alle bensin og dieselbiler blir dyrere enn sine miljøvennlige alternativer. I tillegg må vi skaffe ladestasjoner og biodrivstoffstasjoner overalt.

Er dere enig med meg i at dette er realistisk å få til?

You Might Also Like

 • http://cingt.net Carina Tangeraas

  Det er definitivt realistisk å få til, men et hinder er folks holdning og vilje til å bytte ut bilparken. Vi er vant til bensin- og dieselbiler, og man ser hvilke holdninger elbilene møter i samfunnet. Spesielt her i distriktene, blir de møtt med latter, og spesielt mange menn ser på elbiler som “damebiler”.
  Den største jobben blir likevel å få ladestasjoner til elbiler ut til distriktene. Engangsavgiften på bensin- og dieselbiler kan ikke settes opp før dette er på plass. Hvis ikke vil tiltaket (som så mye annet) gå ut over folk i distriktene, som da vil føre til at enda flere flytter mot byene. Dette er definitivt ikke noe vi i SV vil, eller hva?

  Intet vondt om elbiler og økning i engangsavgiften på bensin- og dieselbiler, men ladestasjonene må på plass aller først og i hele landet.

 • http://holtenher.no Holten

  Ja, det kan godt hende auka urbanisering blir ein konsekvens av ein drivstoff-reform. Ein naudsynt konsekvens. Byfolk brukar mykje mindre energi lell.

  Dermed er det ikkje sagt at ladestasjonane ikkje skal settast opp. Det som bekymrar meg meir er satsinga på bioetanol, sidan etablering av m.a. palmeolje- og sukkerrørplantasjar til dette formålet på ny går på bekostning av villmarksareal, herunder regnskogar.

 • http://olakristianjohansen.blogspot.com/ Ola Kristian

  Enig med deg i at dette er et slapt mål. Dette er helt klart realistisk, men hvordan skal vi gå frem for å gjøre slike biler tilgjengelige for de økonomisk resurssvake?

 • Karima Risk

  Flott med ditt engasjement når det gjelder elbiler, men hva har SV tenkt å gjøre med oljesandutvinningen til Statoil i Canada. Jeg kan ikke fatte og begripe at SV kan godta at Statoil får rasere store naturområder og påføre indianerne og dyrelivet kreft og missdannelser som nå er påvist! Hva slags land og folk er vi om vi kan utføre slikt med god samvittighet i et fremmed land? Jeg gav min stemme til Sv for at de nettopp skulle forhindre denne form for rå kapitalisme og kolonialisme som ødelegger både natur og mennesker. Hvor blir det av dere, det er jo dere som har majoriteten av aksjene i Statoil?

 • http://studentpolitiker.blogspot.com/ Dapne Sofie

  Absolutt realistisk, HVIS man virkelig satser på det. Men ikke sånn situasjonen er per idag. Ønsket å kjøpe elbil selv, men er umulig når det ikke er ladestasjoner tilgjengelig. Enig med Carina at det trengs en holdningsendring også, men tror faktisk tilgjengeligheta er det viktigste først. Så vil andre ting naturlig følge på når det blir enkelt å være “flink og sunn” sjåfør.

 • Huff da

  Det jeg lurer på med el-biler verden over er: Vil ikke disse i realiteten gå på KULL?