Innlegg

Deltakeren

July 13, 2009

Audun Lysbakken og Ingvar Skjerve har brukt 3 år på å skrive en flott bok om hvilke grep som fagbevegelse og venstreside og andre progressive har gjennomført for å skape mer demokrati. De har hentet eksempler fra Europa og Amerika og gitt inspirerende ideer til hvordan det er mulig med enkle grep å gi arbeider og innbyggere mer makt.

De stiller opp en enkel motsetning. Høyresiden ønsker merk makt til kapitaleiere og kun å senke skatter og gjøre folk til forbrukere, mens venstresiden har kjempet igjennom at vi skal ha mer makt som deltakere, som arbeidere, som innbyggere i nabolaget, som forvaltere av fellesskaptes ressurserr og fellesskapets beste. Slike forslag har alltid høyresiden stemt imot.

Boken er ment som en innledning til diskusjon om et program for mer demokrati. I SVs arbeidsprogram for neste periode har Audun fått med seg SV på flere forslag som vil skape et mer demokratisk Norge med mer makt til folk over egen hverdag.

You Might Also Like

  • t!g

    Tre år på å skrive en bok? 6-timersdag i praksis?

    🙂