Browsing Category

Barn, unge og kunnskap

Barn, unge og kunnskap, Innvandring, Integrering, Oslo

Drøy selvbiografi – mye å ta fatt i

November 2, 2009

Jeg er akkurat ferdig med Amal Adens (forfatterpseudonym) selvbiografiske fortelling, Min drøm om frihet. Det er det drøyeste jeg har lest på fryktelig lenge. Fortellingen om et hva et foreldreløst barn som vokser opp under krigen i Somalia opplever, gjorde at jeg ble sittende med frysninger gang på gang. Hun slipper unna krigshelvetet ved at hun hentes til Norge av en onkel som vil ha en pliktoppfyllende hushjelp, dumpet hos barnevernet når hun ikke vil ha den rollen, havner på kjøret og gifter seg purung med en somalisk mann som kun bruker henne som inngangsbillett til Norge.

Boken er en ramsalt kritikk av barnevernets evne og vilje til å ta vare på barn som har opplevd grusomheter i krig og som ender opp i Norge. Jeg håper og tror mye er skjedd siden den gang hun kom. Den tegner og et lite flatterende bilde av deler av det somalske miljøet i Norge med en beskrivelse av svært mange somaliere som isolerte fra samfunnet og mange somalske menn som sterkt kvinneundertrykkende .

Samtidig er det en bok om betydningen av vennskap, viktigheten av å bli satt pris på, det å oppleve kjærlighet og nærhet. Ikke minst er det en bok om en sterk kvinne som ser seg tilbake på et ungt liv fyllt med grusomheter og som ønsker å stå for de valgene hun har tatt når hun ser fremover.

Mandag skal jeg møte Amal Aden til en prat om boken hennes i Dagsnytt 18 på NRK P2. Det gleder jeg meg til. Hun har tidligere utfordret oss SVere til å stå på for likestilling og minoritetskvinners rettigheter i sin forrige bok ABC i integrering. Det gjør vi og skal vi fortsette å gjøre. Som leder av kommunalkommiteen, med Audun Lysbakken som minister med ansvar for inkluderingsarbeidet og en haug med engasjerte feministiske SVere har vi de beste muligheter for å klare det på en måte som kan lede diskusjonen i en retning som både vektlegger viktige prinsipper, engasjerer og virker.

Damer som Amal Aden er viktige i en slik debatt. Hun  bringer inn perspektiver og erfaringer som må opp og frem. Da får vi en skikkelig debatt der vi kan være enige i det meste og uenige om noe, som de fleste av oss er i alle deler av samfunnsdebatten. En av de bra tingene med Norge i fht Danmark er nettop det: At vi har mange stemmer i detbatten, inkludert en rekke folk med minoritetsbarkgrunn som mener forskjellige ting om hvordan vi ønsker det flerkulturelle og mangfoldige Norge i årene som kommer.

Barn, unge og kunnskap, Oslo, Rettferdighet

147 nye studentboliger på Sogn!

August 30, 2009

Her står en happy mann fra Studentsamskipnaden i Oslo og viser hvordan det blir med de 147 nye studentboligene Regjeringen har bevilget penger til. Her er hva NRK skriver. Til sammen får vi satt i gang omtrent 1450 studentboliger i år. Vi lover minst 1000 boliger hvert år de neste 4 årene i programmet vårt. Det har vi vist at vi kan klare. Høyre og FrP har ingen klare løfter i sine programmer og sist gang de styrte kuttet de boligbyggingen hvert år. De prioriterte skattelette fremfor studentboligbygging. Vi er på lag med studentene, fordi studentboliger er avgjørende både for å sikre at alle skal ha råd til å studere og for å sørge for å holde utleieprisene for andre leieboliger nede.

Holder du med høyresiden eller tror du på oss?

Barn, unge og kunnskap, Oslo

Skoledebatt på Bjørnholt

August 28, 2009

Fredag hadde elevene på Bjørnholt VGS – nyeste, stiligste skolen i byn – selv arrangert skoledebatt og politikerutspørring. Det var toppet lag med Jonas Gahr Støre, Per Kristian Foss, Torstein Dale, Ivar Egeberg blant andre. Debatten gikk bra og flertallet på skolen er nok røde, men det beste var egentlig politikerutspørringen etterpå, et kvarter på hver. Jeg snakket bare litt og lot elevene spørre mesteparten av tiden. Mye bra spørsmål om alt fra fritidsklubber, straffer og kollektivtilbud. Hadia Tajik forsvarte APs faner, mens jeg forsvarte SVs.

Dette var en bra skoledebatt. Hvilke tips har dere til å få til bedre skoledebatter? Er dere enige i at utspørring av det enkelte hadde vært lurt på alle skoler?

Barn, unge og kunnskap, Rettferdighet

Får ikke råd til ungdom – denne gangen heller

August 2, 2009

Torbjørn Røe Isaksen er ute i VG og kommer med valgflesk til ungdomm, men hvis han har tenkt å holde alle løftene sine om skatteletter, kommer ikke Høyre til å gjennomføre løftene de gir ungdom – ikke denne gangen heller.

La oss ta noen av løftene: De vil heve frikortgrensen, sette ned prisen på NSB for ungdom og studenter. Da Isaksen var leder for Unge Høyre og Høyre satt i Regjering, kuttet Høyre i Studiefinansieringen for studenter som ikke sto på eksamen, de kuttet studentrabatten til studenter og elever på NSB og de kuttet i byggingen av studentboliger. Alt sammen gjorde de fordi de prioriterte å gi skattelette på 23 milliarder, mest til de rikeste.

Denne gangen har Unge Høyre gått enda lenger i å love skatteletter til de rikeste. Hele formueskatten skal vekk som gavepakke til de rikeste og kutt i skattene for de høyeste inntektene er noen av forslagene. Alle skjønner at når Høyre skal velge, er det skattelette som kommer først. I tillegg har de lovet å kutte ut gratis skolebøker og læremidlene i videregående skole.

Vi i SV derimot har vist at vi holder det vi har lovet ungdom de siste fire årene:

  • Vi har innført gratis læremidler i videregående skole, med utlån av bøker og stipend til matriell
  • Vi bygger 1328 studentboliger i år (lovet 1000 til 1200)
  • Økt studielånet med prisstigningen (Høyre lånet stå stille)
  • Økt hvor mye du kan tjene før du begynner å betale skatt (frikortet) fra 22000 til 40 000
  • Økt kulturbudsjettet med støtte til Øyafestivalen og andre kulturarrangementer som unge går på

Neste fire år skal vi:

  • Innføre leksehjelp i skolen og gi all ungdom rett til lærlingeplass
  • Ungdomskort med halv pris på all kollektivtraffikk
  • Gratis tannlege for alle unge opp til 23 år
  • En ekstra måned med studiefinansiering – opp til 11 måneder
  • Kulturkort for unge som gir gratis og billige konserter, kino og kultur
Barn, unge og kunnskap, Integrering, Miljø, Rettferdighet

Hva skal du stemme?

August 2, 2009

Aftenposten har så langt den beste valgomaten av de jeg har prøvd. Det er en kul mulighet å kunne vekte hvor viktig saker er. Trøbbelet med slike valgomater er at selv om du har én som er viktigere for deg enn alle andre, for eksempel klima, så er det likevel vanskelig at den avgjør fordi det er så mange spørsmål som du kan mene noe annet om og som i sum gjør at du ender opp med å stemme noe annet enn de partiene som faktisk har god klimapolitikk.

Så mitt råd som jeg gir folk som lurer på hva de skal stemme er fortsatt:
Stem på det partiet som snakker mest om det du er opptatt av. Sannsynligheten er stor for at de kommer til å jobbe for nettopp den saken.

Jeg synes kampen for å stoppe de farlige klimaendringene er den viktigste saken for vår generasjon. Så skal vi jobbe for rettferdig fordeling, likelønn – slik at kvinner tjener like mye som menn, og investere i fremtiden, ungene våre, slik at alle får mulighet til å lære å lese, skrive og regne og trives og lykkes på skolen.

Barn, unge og kunnskap

Skjerp dere foreldre!

July 28, 2009

Det er åpenbart mange foreldre som har et usunt forhold til sine barn. Noen tvangsgifter dem, slik Røde Kors melder om i Dagsavisen i dag, noen kidnapper dem til fortvilelse for sine tidligere kjærester og noen bare slår ungene sine som en del av oppdragelsen, slik jeg opplevde franskmenn gjøre på ferie på Korsika og som vi vet skjer med alt for mange unger i Norge. Her i landet er alle tre tingene kriminelt og foreldre skal og bør straffes for det, men politiet klarer ikke gjøre en slik jobb aleine. Dette handler om å gjøre en systematisk jobb over tid der både stat, skole, frivillige organisasjoner står sammen.

Barnekidnapping kunne vi bekjempet bedre ved å stoppe barnebidrag og økonomisk støtte til kidnapperen. Samtidig mener jeg vi bør opprette en internasjonal avdeling av barnevernet som på samme måte som NAV og Skatteetaten kan gjøre en jobb overfor utenlandske myndigheter.

Tvangsekteskap bekjemper vi best ved å støtte knallhardt opp under de frivillige organisasjonenenes kamp for holdningsendring hos foreldre og mulighetene for å stå imot press hjemmefra. I tillegg må Stat og kommune stille opp med hjelpeapparat for de som velger å stå imot og som opplever truslere hjemmefra og et barnevern som faktisk har ressurser til å gripe inn når ungene trenger det. Her i Oslo er det flere og flere unger som trenger hjelp, men Høyre og Fremsrittspartiet prioriterer skattelette til Olav Thon og folk i Holmenkollåsen fremfor penger til barnevernet og da blir resultatet deretter.

Det er ikke kjappe løsninger på noen av delene, men vi kan ikke ta det rolig så lenge det er en eneste unge som utsettes for overgrep. Det handler om ungene våre. De trenger at alle ser dem og bryr seg.

Barn, unge og kunnskap, Integrering, Miljø, Rettferdighet

Revidert

May 5, 2009

I dag diskuterer vi revidert nasjonalbudsjett i Regjeringen. SSB, Norges Bank og DnBNOR lager tall som peker mot at flere kommer til å miste jobben. Flere søker utdanning. Klimakrisen er fortsatt akutt. Vi må fortsatt jobbe det vi kan for å skape nye jobber og holde folk i jobb, sørge for at det ikke kuttes i skolen og eldreomsorgen, skaffe utdanningsplasser til alle som trenger det og komme ut på andre siden av finanskrisen med et mer miljøvennlig næringsliv enn vi hadde ved inngangen til krisen.

Noen som har bedre forslag til politikk i disse krisetider?

Barn, unge og kunnskap, Integrering, Oslo

Hallo, hallo – Ola Borten Moe!

March 29, 2009

Senterpartiets Ola Borten Moe bruker VG og Klassekampen på fredag til å slå fast at SV er SPs ideologiske motpol. Han har åpenbart gått seg vill på veien til Senterpartiets landsmøte.

Det som i stor grad har formet det moderne SPs politiske orientering har vært tre hovedsaker. EU-kampen, landbrukspolitikken og en sterk kommuneøkonomi for å sikre levedyktige lokalsamfunn. SV og Senterpartiet er klinkende klare på å si nei til EU, SV og SP er enige om at landbrukspolitikken er avgjørende for å  sikre  at folk bor overalt i vårt langstrakte land og SV og Senterpartiet har vært dundrende enige i at en sterk kommunøkonomi ikke bare er den beste garantien for god skole, god eldreomsorg og for et ellers godt kultur og velferdstilbud for folk, men det er jammen meg den mest effektive distriktspolitikken for å hindre massiv innflytting til storbyene og!

Hvis Ola Borten Moe mener at det å være enige med Senterpartiet i partiets tre kjernesaker gjør oss til motpoler, er jeg spent på hva han har å si om Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Heldigvis er ikke synspunktet representativt for Senterpartiet, noe partiets leder ettertrykkelig slo fast i politisk kvarter. Jeg er glad i Senterpartifolk og vet at de aller fleste ser skogen selv om det er trær der.

PS! Hvor liberalt er det egentlig  å stille spørsmål ved lojaliteten til jenter som ønsker å gå med hijab til politiuniformen? Jeg bare spør.

PPS! Vel overstått landsmøte til alle Senterpartister! Nå får vi jammen vinne valget sammen.

Barn, unge og kunnskap, Integrering, Livet, Miljø, Oslo, Rettferdighet

www.sv.no

March 19, 2009

I dag begynner SVs landsmøte i Bergen. Det kan du følge time for time på www.sv.no. I tillegg sender TV2 Nyhetskanalen helt sikkert Kristins tale til landsmøtet. Selv skal jeg gjøre noe jeg aldri har gjort før, nemlig lede redaksjonskomiteen for arbeidsprogrammet, hvis jeg får tillit. Det er noe jeg aldri har vært med på før, men som gjør at jeg må sitte inne hele landsmøtet og finne ut hvilke saker det lar seg gjøre å kompromisse i og hvilke det er viktig at landmøtet får stemt over. Spennende blir det lell.