Oslo, Rettferdighet

Botsen ut av byen?

May 6, 2009

Jeg husker det som et av mine første utspill som Oslo-politiker. Jeg mente at Botsen – Oslo fengsel – burde flyttes ut av området mellom Tøyen og Grønland. Området trenger desperat flere grøntområder, ikke murer som sperrer folk ute/inne. Dette er blitt enda mer sant etter at grøntområder er blitt bygget ned i området av boliger, parkeringsplasser og den nye arresten.

Nå er AP enig med oss og Knut Storberget åpen for en dialog om flytting. Ikke fordi vi ikke tåler å se fanger i byen. Det synes jeg er helt greit og det er viktig at de som skal til bake til samfunnet etter soning har nærhet både til familie, skoletilbud og rusmestringstilbud. Det kan de få hvor som helst, så lenge fengselet ligger ved t-banen, men Oslo fengsel ligger midt i byen og legger beslag på det som kunne vært en grønn lunge for alle oss som bor her. Jeg får snakke med Justisministeren og høre hvilke tidshorisonter han ser for seg som mulige. Det kommer til å koste penger, men det er trolig verdt det.

You Might Also Like

  • http://inspired.no Espen Antonsen

    Jøss, nå har jeg opplevd det også: jeg er faktisk enig med SV.