Energi, Miljø, Rettferdighet, Verden

Beredskap for Niger

August 30, 2012
Foto: Hege Magnus

Det snakkes mye om beredskap for tiden. Det er en viktig og riktig diskusjon for Norge etter at terroren rammet oss så nådeløst.  Som utviklingsminister vil jeg likevel minne om at også verdens fattigste nå trenger vår støtte til å bygge beredskap. Og vi har et ansvar for å stille opp.

Rett sør for Sahara, i land som Niger og Mali, regnet det mindre enn man håpet i fjor. Dårlige avlinger presset prisene på mat i været. Ifølge FN rammes nå 19 millioner mennesker av krisen i regionen. Bare i Niger har 6,4 millioner mennesker strevd med å overleve tørken.

Så plutselig kom regnet, men alt for mye på en gang.  Flere elver har gått over sine bredder, og vannmasser har skylt inn over mange byer og landsbyer. Flommen ødelegger hus og avlinger. Ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA), er mer enn 400.000 mennesker rammet av flommen i Niger.

Dette er fortvilende å tenke på. Niger er allerede et av verdens fattigste land. Hele 64 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Ni av ti kvinner kan verken lese eller skrive. Landet balanserer hele tiden mellom langsiktige utfordringer og akutte kriser.

Det er umulig å si om akkurat dette krisen er et resultat av menneskeskapte klimaendringer. Forskerne forteller oss likevel at hyppigheten av ekstremværet er skapt av vårt overforbruk av olje kull og gass. Naturkatastrofer rammer oftere, sterkere og på nye steder.  Før rammet tørken i Niger hvert tiende år. Nå rammer den oftere. Årets krise er preget av at folk knapt har rukket å komme seg etter den forrige tørken i 2010.

De mennesklige lidelsene minner oss om hvorfor det haster for verden å fase ut sitt forbruk av fossil energi og gå over i fornybaralderen. Noen mener det spiller liten rolle hva lille Norge gjør i den store sammenhengen. At det er utslippene i store land som betyr noe. Da bør man tenke gjennom følgende: I lille Norge slipper vi ut 105 ganger så mye klimagasser per innbygger som lutfattige Niger. Men det er de som har tørke hvert annet år og nå har 400 000 flomrammede.

Nigers myndigheter tar situasjonen på alvor.  Likevel, i et av verdens fattigste land, er det grenser for hva myndighetene klarer å stille opp med. Norge og andre land må stille opp i den akutte krisen. Og på lang sikt må vi støtte landenes beredskapsarbeid slik at de kan takle og unngå krisene i framtida.  Rike land med høye utslipp, som Norge, har et spesielt ansvar for å bidra.

You Might Also Like