Rettferdighet, Verden

Be brave, and good luck mr. President

September 27, 2012
foto: Odd Magne Ruud, UD

En grunnlov er på plass. Parlamentet tatt i ed. En president har tiltrådt. La oss håpe at kvinners kompetanse kommer til sin rett i den nye somaliske regjeringen.

Jeg tror på en lys framtid for Somalia, etter at konflikt og kriser har påført så mye lidelse for mange mennesker. Store oppgaver venter når landet nå skal bygges og verdenssamfunnet bør stille opp for å støtte det håpefulle som nå skjer.

Samtidig vet vi at andre lands innblandig i Somalia ikke alltid har vært til gavn. Det er derfor viktig at de nye somaliske myndighetene får sette agenda og definere hva som er viktig å prioritere framover. Å bygge et stabilt Somalia må til sjuende og sist gjøres av somaliere selv

Norge skal utforme en ny Somaliastrategi og øke vår støtte. Da er alle de nær 30.000 med somalisk bakgrunn bosatt i Norge en ressurs som bør kunne komme med gode innspill og råd. Forrige uke var jeg på møte med flere hundre norsk-somaliere i Oslo og fikk presentert interessante tanker og perspektiver for hva som nå var viktig for Somalia framover. Flere var opptatt av kvinners rolle og rettigheter i det somaliske samfunnet.  Spørsmål knyttet til oljerettigheter var også sentralt. Og ett innlegg likte jeg særlig godt: En av møtedeltakerne mente at perspektivene i den generelle delen av den norske læreplanen i skolen, var noe Somalia burde lære av Norge.

Jeg videreformidlet jeg ett av rådene fra møtet i Oslo på videosamtale med den somaliske presidenten Hassan Sheikh Mohamud i forbindelse med FNs generalforsamling denne uken.

– Women play a prominent role in the somali society, sa jeg. – De er nøkkelpersoner når man skal bygge det nye Somalia. Man hadde som mål å nå 30 prosent kvinnerepresentasjon i det nye parlamentet. Det nådde man ikke. Når regjeringen nå skal settes sammen, har man nye muligheter. – Jeg anbefaler at man utnevner minst 30 prosent kvinnelige regjeringsmedlemmer.

– That would be an encouraging signal to your country´s women and men and to the whole world. Be brave and good luck, mr President

 

You Might Also Like