Integrering, Rettferdighet

Arbeiderpartiets utroskap og tomme garantier

November 13, 2008

For andre gang på to måneder har Arbeiderpartiet sneket seg unna sine regjeringskamerater og gått til køys med Erna og Siv. Resultatet er at vi i SV og SP blir tvunget til å ta ut dissens (ikke belite oss), bli nedstemt og erkjenne at flertallet på Stortinget kommer til å vedta Regjeringens politikk som vi altså er imot.

Forrige gang var det flyktningpolitikken.Denne gangen var det EUs tjenestedirektiv. To ord om innholdet og hva uenigheten består i:

EUs tjenestedirektiv er regler som EU lager for hvordan handel med tjenester (alt fra barnehage til vaskehjelp og hjemmehjelp – kort sagt alt som kan kjøpes eller utføres av det offentlige, men som ikke er varer) skal foregå. Handel med tjenester er en av EUs fire friheter som vi har akseptert i Norge med EØS-avtalen og derfor må vi ta inn direktivet i Norsk lov, hvis vi ikke reserverer oss imot det. Reserverer vi oss mot en EU-direktiv kan vi forvente mottiltak fra EU. Norge har aldri reservert seg mot et EU-direktiv. Derfor vet vi heller ikke hvordan slike mottiltak vil se ut.

I SV og i strore deler av fagbevegelsen har vi vært for å bruke reservasjonsretten i forhold til tjenestedirektivet. For mitt vedkommende handler det om to hovedsaker:

  1. EU-domstolen har i fire dommer tillatt stadig dårligere arbeidsvilkår for ansatte fra lavtlønnsland som jobber i høytlønnsland. I tillegg har de dømt ulovlig en del av fagbevegelsens metoder for å bekjempe slik lønnsdumping. Det er frykt for at domstolen tolker tjenestedirektivets mange ulne kompromisser på en mest mulig arbeiderfiendtlig måte i tiden som kommer.
  2. I Norge kan vi selv bestemme at oppgaver skal utføres av det offentlige. Vi er rett for at EU-domstolen kan pålegge privatisering av flere offentlige oppgaver med det nye tjenestedirektivet.

En slik utviklign ønsket vi og fagbevegelsen garantier imot. Den eneste måten å gjøre det på er ved at garantiene blir en del av EØS-avtalen. Måten vi kunne fått det på ville være ved å reservere oss mot direktivet og deretter forhandle garantiene på plass. Da ville de vært en del av vår avtale med EU.

Statsministeren mener derimot at tjenestedirektivet forbedrer arbeidstakernes vilkår og garanterer overfor LO at det ikke vil gi en svekkelse av arbeidslivet. De garantiene er tomme. For å være presis: I EU-domstolern legger man ikke akkurat vekt på hvilke politiske garantier en Statsminister har gitt velgerne sine når det skal felles dom. Stoltenbergs garantier er akkurat like lite verdt som Gro Harlem Bruntland sa før EØS-avtalen at vi skulle kunne beholde offentlig eierskap over vannkraften akkurat som før. Det bestemte EFTA-domstolen at vi ikke kunne og dermed måtte reglene endres.

Spissformulert er det at arbeiderpartiet velger å samarbeide med Høyre og FrP å sammenlikne med utroskap. Det er veldig høy terskel første gang, men deretter blir terskelen lavere og lavere. Jeg hater å ta ut dissens, men fortjener noen pryl så bør det være Det Norske Utro Arbeiderparti.

You Might Also Like

  • http://blogg.sandnes-hegge.com Rune

    Veldig enig Heikki! Du får frem et veldig viktig poeng her og det er noe vi alle bør lære litt av. Selv om garantier blir gitt, så er det jammen ikke sikkert at de som egentlig bestemmer innenfor dette systemet (EU-domstolen) er helt enige med Jens hele tiden.