Innlegg

Angela Merkel på SV-linjen…eller omvendt

March 5, 2007

Etter tom blogg noen dager er det godt å friskt kunne melde fra Finanskomiteens svipptur til Warsjava og Berlin.

Tyskland er et stort land. Med akkurat de samme debattene som i Norge. I hvert fall om utenrikspolitikk. Når de utenrikspolitiske kyklop-kommentatorene, som Olav Versto i VG, fordømmer SVs innflytelse på Regjeringens utenrikspolitikk, er det greit å kunne si: Look to Berlin! Der er det nemlig storkoalisajonen av sentrum-høyrepartiet CDU/CSU og Sosialdemokratene som sier klart nei til å sende soldater til Sør-Afghanistan. Den militære ledelsen omtaler sågar ISAF-operasjonene i sør som OEF (Operation Enduring Freedom), selv om de formelt innlemmet i ISAF. Det burde si sitt.

Så til alle de som mener norske unges liv bør settes på spill i sør: Søk heller en løsning basert på humanitær oppbygging, statsbygging og strategisk defensive operasjoner. Det burde være det vi hadde lært etter 5 år hvor utlendingene i Afghanistan på ingen måte har innfridd det afghanske folkets forventninger.

You Might Also Like