Integrering

ABC i integrering

November 2, 2009

Søndag leste jeg Amal Adens bok ABC i integrering som kom tidligere i år. Knut Olav Åmås i Aftenposten kalte den for en sterk kandidat til årets viktigste bok. Det er store ord, men boken er en oppsummering av en enslig mindreårig krigstraumatiserts erfaringer og råd til både innvandrere og  storsamfunn om hvordan integreringen av innvandrere kan bli bedre, særlig integrering av somaliere.

Jeg testet ut rådene på fredag overfor en gjeng med SVere jeg var på middag sammen med. De var enige i omtrent 95 % av rådene og vekslende uenige i resten. Jeg var ikke overrasket over støtten, men det viser vel at folk flest lytter til erfaringer og at det samtidig er stor diskusjon omkring de mest kontroversielle forslagene i integreringsdebatten. Det er bra og nødvendig for at også integreringsdebatten skal oppnå å bli diskutert basert på grunnleggende prinsipper, erfaringer og kunnskapsbasert forskning, i stedet for å bli en rein debatt mellom de som er for eller imot innvandring.

I Oslo SV nedsatte vi torsdag en gruppe som skal jobbe med å arrangere debatter frem mot årsmøtet vårt, der vi skal vedta hvilke prinsipper vi skal legge til grunn for det flerkulturelle og mangfoldige Norge. Jeg håper vi kan få Amal Aden med, både for å dele sin erfaring med oss og til å delta i noen av de debattene der jeg vet at SVere har forskjellig meninger.

Hvilke integrerings- og inkluderingsspørsmål synes dere det er viktig at vi tar opp?

You Might Also Like