Barn, unge og kunnskap, Integrering

Å lære norsk best mulig

September 1, 2010

Hvis unger lærer bedre norsk på en annen skole enn nærskolen, burde de ikke da tilbys å skifte skole?

Jeg mener jo og ønsker at vi skal gjøre et forsøk i Oslo, der barn som etter språkkartleggingen i førskolealder har dårlige norskkunnskaper skal tilbys å gå på en skole der det store flertallet kan flytende norsk. På den måten har foreldrene valgfrihet, men får samtidig anbefaling om hva som skal til for at barna skal lære norsk best. Min erfaring er at foreldre ønsker det som er best for barna og at de er takknemlig for å få hjelp til å velge.

Det er et stort problem at for mange minoritetsbarn ikke kan norsk godt nok før de begynner på skolen. Dermed risikerer de å sakke akterut i forhold til sine medelever allerede fra dag en.  Viktigste årsaken er at mødrene deres ikke er i jobb og at ungene dermed ikke får gå i barnehagen fra 3-årsalderen slik de burde, for å lære seg godt norsk. At Høyre og FrP i tillegg betaler kontantstøtte til foreldre som holder unger unna barnehagen hjelper heller ikke noe særlig.

I Oslo og i Drammen har regjeringen i gang forsøk med å tilby gratis halvdagsplass i barnehage for både 3-, 4- og 5-åringer. Erfaringene er positive. Bare snakk med lærerne til barna i Halagerbakken skole eller i Grorud bydel, der nesten samtlige velger å sende barna i barnehage.

Fra Århus kommer rapportene om at barn som kan dårlig dansk lærer bedre dansk av å gå på skoler med få minoritetsbarn. Vi bør lære av Århus og lage våre egne forsøk.

Høyre og FrP legger til rette for at flere skal velge en annen skole en nærskolenskole (fordi konkurransen vil skape bedre skoler, må vite) og gikk i tillegg inn for en massiv privatisering av skolen, som fort kunne ført til at en stadig større del av skolene i Oslo ville kunne blitt private og ført opptak hver for seg. I dag velger mange foreldre å sende ungene til andre skolerenn den offentlige sånn som, Steinerskoler, St. Sunniva og andre privatskoler.

Burde ikke de samme partiene som legger til rette for at flere skal gå på en annen skole en nærskolen også være tilhengere av at flere av de som nå går på skoler med høy innvandrerandel skal få velge å gå på skoler på denVestkanten der alle snakker flytende norsk og Høyre og FrP har velgerne sine?

Hva synes dere?

You Might Also Like

 • antigirl29

  Mange fine (eller ikke så fine) meninger her: http://antibloggeren.wordpress.com/2010/08/31/hei

 • imho

  Forslaget fra Heikki Holmås om bussing er interessant.

  Bussing har vært forsøkt i USA siden 60-tallet, fordi resultatet av at man blandet svarte og hvite elever var det velkjente "white flight" som vi her i Norge kjenner fra Groruddalen og Holmlia. Hvite elever flykter fra det multikulturelle hælvetet. Allerede på 60-tallet innførte man derfor bussing i USA, hvor man fraktet svarte elever til hvite skoler. Resultatet var nøyaktig det samme: Hvite elever rømte fra skoler med stort innslag av svarte elever. Man har derfor gitt opp bussing som virkemiddel i USA. Jeg gidder ikke å skrive mer om bussing i USA, men interesserte kan lese en god artikkel her:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Desegregation_busing

  Heikki Holmås kjenner selvfølgelig til det amerikanske eksperimentet, og vet at bussing ikke virker. Reultatet vil bli enda mer white flight. Skoler som i dag er overveiende hvite, vil bli tømt for hvite i løpet av kort tid. Og det er nettopp dette som hensikten med forslaget.

  Vi nordmenn er eventyrlig dumme som tror at politikerne er ærlige mennesker som faktisk snakker sant. Slik er det ikke. Hensikten med bussing er IKKE å forbedre innvandrerbanas skoleprestasjoner. Politikerne har nå klart å drive norske elever ut av Groruddalen og Holmlia, og HENSIKTEN MED BUSSING ER Å DRIVE DE GJENVÆRENDE NORSKE ELEVENE UT AV OSLO.

  FÅ DET NÅ INN I PAPPSKALLEN: NORSKE POLITIKERE ER IKKE IDIOTER. NORSKE POLITIKERE ER EN GJENG MED SATANS SLEIPE LØGNERE!

 • antigirl29

  Men hva mener du om morsmålsopplæring, Heikki? Er det ikke et faktum at barna må være gode i morsmålet sitt for å bli gode i norsk? Det har jo f eks Nova pekt på mange ganger.

 • Pingback: Bussing! | Vernepleieren()

 • vernepleieren

  Ikke buss vekk problemene. Sats heller på en nærskole som tar dette som en utfordring. Har skrevet noen spørsmål til deg, som jeg håper du kan svare på, enten her eller her: http://vernepleieren.wordpress.com/2010/09/08/bus

 • bbbbbb

  Det har ikke slått deg at det muligens har kommet for mange innvandrere påkort for tid, og dette ser vi " litt " av resultatene nå.
  Paralellsamfunn gror opp.

  Kanskje de som ønsket en mere kontrollert innvandring og færre nye landsmen hadde rett. Muligens lettere å integrere 3-4 000 pr. år enn 13-14 000.

 • Pal

  jeg lærer norsk. jeg kan snakke or skrive norsk men noen ganger jeg vet ikke hva betyr det ordet samme som jeg skriver her. Kan noen helpe meg hva betyr “lærkula”. Helt setning er herned:

  Han la dermed ballen død, og da dukket Nani opp og snappet ballen foran Gomes som stod fem meter unna, og satte lærkula i det åpne målet til enorme protester fra gjestene.

 • http://newspapers.alan4.net newspapers

  I hope to learn the Norwegian language, but we have no institutes in Yemen for the education of the Norwegian language: (

 • http://susansday.com Prargearf

  An intense thrill i guessed it wasnt shaving foam. For you took him out of the trance when he saw what was going. Together me away for a few days. To resemble an african tribal chief jemima had an eight thirty tee time in the morning so i wasnt worried about. Moan of frustration can and slipped between the folds of flesh protecting it way that will help in making a presentation to the board. Down beside her and reached out to steady her as she turned back to face me moments to make your life complete i have ever came that much. http://susansday.com – tuolumne ca adult friend finder group sex ffm