Innlegg

FrPs usolidariske prioriteringer

October 11, 2012
Kvinner fra Mali kvadrat

FrP ønsker å kutte i støtten til verdens fattige. I sitt alternative statsbudsjett for 2012 kutter de om lag 7 milliarder kroner, og på sine hjemmesider sier de at på prinsipielt grunnlag er de «sterkt kritiske til ordningen med tvungne bidrag til statlig utviklingshjelp gjennom beskatningen». Altså er de i prinsippet mot hele det norske bistandsbudsjettet.

Som begrunnelse sier FrP at de er tilhengere av andre virkemidler enn økonomisk støtte for å hjelpe verdens fattige, for eksempel handel. Regjeringen er også tilhenger av økt handel med utviklingsland, og i årets budsjett bedrer vi konkurranseforholdet for de fattigste landene i forhold til import fra EU. Men å være tilhenger av handel med fattige land er vel neppe en grunn for å kutte i bistandsbudsjettet? Det er fullt mulig å gjøre begge deler.

Vi vet at bistandspenger alene ikke kan avskaffe fattigdom i verdens fattige land. Derfor er vi for eksempel i front internasjonalt i arbeidet mot å hindre ulovlig kapitalflukt fra fattige land, gjennom intenst arbeid for større åpenhet og kontroll med internasjonale pengestrømmer. Det er likevel ingen begrunnelse for å kutte i bistandsbudsjettet. Vi gjør begge deler. Så mener FrP at jeg er usaklig i min påpeking av at kutt i bistandsbudsjettet får reelle konsekvenser for fattige folk. Faktum er at vi har poster i bistandsbudsjettet som redder liv, og andre som på lang sikt kan hjelpe mennesker ut av nød.

Jeg mener FrP må forklare hvorfor de kutter i disse gode tiltakene. Og de må gjøre det på en mer saklig måte enn å si at Norge putter pengene i lommene på korrupte statsledere og at bistandspenger brukes på våpen, slik FrP har svart de senere dagene. Norge har nulltoleranse for korrupsjon i bistanden og det er ulovlig å finansiere militære aktiviteter med bistandspenger. Omfattende kontrollregimer er utviklet for å håndheve dette.

Gjennom slik argumentasjon prøver FrP å unngå å måtte forklare hvorfor de for eksempel vil kutte 100 millioner kroner i FNs befolkningsfond. Denne organisasjonen jobber for at hver eneste fødsel i fattige land skal være trygg. FNs befolkningsfond jobber for at jenter selv skal bestemmer når og hvor mange barn de skal ha og for å hindre at jenter blir kjønnslemlestet. Kort sagt: De redde unge jenters liv og hindrer umenneskelig lidelse. Kutter man støtten, blir FNs befolkningsfond ute av stand til å gjøre jobben sin. Tviler FrP på det?

FrP sier de er for nødhjelp, men samtidig vil de kutte over 1,3 milliarder kroner i vår bistandsstøtte til Afrika. Det syns jeg er problematiskfordi de da kutter i langsiktig støtte for å hindre at katastrofer oppstår. Vi er mange som husker sultkatastrofene i Etiopia på 80-tallet. Jeg var nylig på besøk i områdene som opplevde massedød. Nå er området grønt, og de store sultkatastrofene er historie. Norge har bidratt til dette blant annet gjennom støtte til irrigasjonsanlegg og nye jordbruksmetoder. Vår støtte har reddet liv.

Jeg hilser en debatt om bruk av bistandspenger velkommen. Hva bør prioriteres og hva fungerer best? Hvor bør vi trappe ned støtten? Men det er ikke den debatten FrP legger opp til. Når de kutter 7 milliarder kr i det de mener fungerer dårlig, så omprioriterer de ikke 7 milliarder kroner til bistandstiltak som fungerer bedre. Dette selv om de åpenbart mener at noe bistand fungerer. For eksempel snakker Ketil Solvik-Olsen positivt om vaksineprogrammer og støtte til næringsutvikling, begge tiltak som får store løft i det rød-grønne bistandsbudsjettet.

Lite av bistandspengene FrP kutter i sitt alternative statsbudsjett for 2012, blir omprioritert til andre tiltak rettet mot fattige land, for eksempel tiltak for økt handel med fattige land. Derimot foreslår de en rekke skatte- og avgiftslettelser for folk i Norge. Og det er klart: Skal man få råd til å bruke mer penger på norske budsjettposter og samtidig ha råd til skattelettelser for mennesker i rike Norge, kan det være bekvemt å kutte i bevilgningene til verdens fattige. De klager minst.

Eller for å si det med ærlige FrP-stortingsrepresentant Bård Hoksruds i hans kommentar til det rød-grønne forslaget til statsbudsjett: «Jeg registrerer at de har økt bistandsbudsjettet med 2,3 milliarder, altså nesten 1 milliard mer til bistand enn samferdsel. Det sier meg at de satser på helt andre ting enn samferdsel».

You Might Also Like

 • Stig Høisæther

  FrP er vel det partiet som er mest kjent for å ikke ha noen bistands politikk. Jeg vil tro de fleste er enige med deg i hvilken politikk FrP har overfor bistand og uhjelp. De er kjent for å være imot å hjelpe fattige i den tredje verden. De frykter alt fra diktatorer skal kose seg med støtten til korrupsjons utfordringer, noen halv sannheter finnes det i den argumentasjonen.

  Når jeg tenker bistand tenker jeg også bistand til boliger, rimelige enkle boliger til fattige i varmere delere av verden. Og vi må snart også da tenke på boliger til palestinerne.

 • Haakon

  Det er i utgangspunktet en god ide å gi når man har så mye penger.
  Spørsmålet er mange rundt dette :
  Hva ønsker vi å oppnå?
  Hvilke resultater har vi oppnådd i forhold til målet?
  Hva gjør vi osv.

  Det vi vet er at det strømmer mer penger ut av Afrika enn det kommer inn. Og det er det veldig få som ønsker å diskutere. Det viktigste virker å være antall penger vi sender. Det er beløpet man er opptatt av. Ikke hva pengene blir brukt til.
  Hvor mange skoleplasser skapte vi i 2011? Hvor mange vaksiner? Infrastruktur?

  Vi får aldri svar. Vi, som befolkning, får aldri vite hva det er vi er med å utrede. Og det er denne mangel på åpenhet som skaper skepsis hos mange.

  Fortell oss! Lag en webside på NORAD med et tre, der budsjettet er i bunn og grenene er land. Klikk videre å se hva vi utreder i hvert land.

  Pengene og kapitalen har blitt gitt til Afrika i over 40 år. Tusenvis av milliarder. Og man har ikke sett noen særlig utvikling i forhold til beløpet.

  Er det urimelig å stille spørsmål om vi gjør det riktig når vi ikke ser resultater av så mye penger?

 • Unni Berge

  Hei Håkon. Det er ikkje urimeleg å ville vite korleis bistand virker. Vi ser resultater av norsk bistand. Eg vil påstå at det fins få andre politikkområde i Norge som blir evaluert og målt meir enn dei 30 mrd kronene vi gjev i bistand. Dersom du lurer på resultater av norsk bistand så gå inn på http://www.norad.no/resultater

  Du seier at det har blitt gjeve pengar og kapital til Afrika i over 40 år – tusenvis av milliardar. Utfordringa er at svært mykje av Afrikas ressursar og milliardar går ut igjen av kontinentet utan å kome innbyggarane til gode. Den årlege ulovlege kapitalflukten fra utviklingsland er $1.260 milliarder. Til samanlikning er verdas bistand på $120 milliarder.

  Når så store beløp forsvinn ut av land og vert unndrege beskatning, vert innbyggarane i landet skadelidande. Det vert mindre penger igjen til skule, helse og infrastruktur. Difor er kampen mot ulovleg kapitalflukt ei hovudsatsing i norsk utviklingspolitikk. Men vi ser ikkje dette som ein grunn til å kutte i bistand som fungerer.

  Det vi utfordrer Frp på er at når dei meiner det fins god og dårleg bistand, så får dei kutte i den dårlege og overføre midlane til det dei meiner er god bistand. Men det gjer dei ikkje. Dei kuttar 7 mrd kr, som i 2012 var 25 prosent av bistandsbudsjettet og brukar pengane på store skatteletter til folk i Norge (16 mrd kr). Og ein kan meine kva ein vil om skatteletter i Norge. Men det avskaffar neppe fattigdom i Afrika.

 • Haakon

  Hei Unni.
  Takk for svar.
  Og takk for at du innrømmer at pengene går rett ut av Afrika.
  Kanskje vi skal se på hvorfor, stoppe det og jobbe med korrupsjon først?
  Jeg mener – hva er poenget med å prøve å stanse en lekkasje om man lar vannet fosse på?