Innlegg

Øystein mot niqab

February 18, 2007

Gode gamle Lars Gule dro i gang en debatt om forbud mot ansiktsdekkende klesplagg i undervisningssammenheng. Tidligere har Oslo-skolen vedtatt forbud i undervisningssammenheng i grunn og videregående skole og Lars Gule ville nå innføre forbud på Høyskolen i Oslo. HiO setter derfor ned en egen arbeidsgruppe for å vurdere saken. Gulay Kutal, leder av etnisk likestillingsutvalg i SV, har vært i mot et slikt forbud, mens kunnskapsminister Øystein Djupedal går for. Jeg heller mot å være enig med Øystein, men mener det er grunn til å ta en skikkelig debatt. Jeg må innrømme at jeg ville hatt trøbbel med å ha skikkelige diskusjoner med en rådgiver som brukte niqab. Det er fordommer, men hvordan retten til å bestemme selv opp mot retten for arbeidsgiver og lærested balanseres mot hverandre er ikke ferdigdebbattert i denne saken.

You Might Also Like

  • http://www.kgmcindia.edu/doc/georgian71.doc Dominga

    I am heading over to check out your Etsy site now!

  • Eva Rogneflåten

    Jeg tvilte meg fram til et nei til hijab i uniform, men har ellers ment at hva voksne kvinner har på seg er en privatsak. Men jeg mener det er vesensforskjell på MASKERING i det offentlige rom og på påkledning forøvrig. Hva med å ha et maskeringsforbud på linje med knivforbudet? Det er ikke lov å bære kniv annet enn til “høyverdig bruk” (bunadkniv, eller kniv til å sløye fisken med på fisketur, mens politiet kan stoppe folk med Rambokniv på Oslo S). Det er heller ikke naturlig at man har finnlandshette på deg i banken, mens på Finnmarksvidda i minus 40 grader, kan det ha sin misjon. I det offentlige rom må vi kunne identifisere oss, og det kan ikke heltildekkede folk.